Яцимірський Михайло Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яцимірський Михайло Миколайович
Yatsymirskyi.jpg
д.т.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка,
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів обробка сигналів, інтелектуальна класифікація і розпізнавання образів,теорія швидких алгоритмів, швидкі частотно-часові перетворення
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Яцимірський Михайло Миколайович — доктор технічних наук, старший науковий співробітник , професор кафедри загальної екології та екоінформаційних системі Національногоуніверситету «Львівська політехніка», інституту екології,природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

ОСВІТА

Вища освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, математичний факультет, кваліфікація — математик, викладач математики, 1978.

Аспірантура: 1985-1989 заочна аспірантура, фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Кандидат технічних наук: тема дисертації «Адаптивні алгоритми частотно-часового перетворення сигналів у інформаційно-вимірювальних системах»,спеціальність 05.11.16 — Інформаційно-вимірювальні системи, науковий керівник: проф., д.т.н. Синицький Лев Аронович, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка АН України, 1990.

Старший науковий співробітник зі спеціальності «Обчислювальні машини,системи та мережі, елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування», Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, 1995.

Доктор технічних наук: тема дисертації «Алгоритмічні основи комп’ютерних засобів спектрально-кореляційної обробки сигналів та зображень», спеціальність01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи, Державний університет «Львівська політехніка», 1998.

Професор зі спеціальності «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології», Львівський науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, 2002.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1978-1996 роки — Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут,інженер-математик, науковий співробітник, керівник сектора.

1995-2001 роки — доцент кафедри електронно-обчислювальних машин,Державний університет «Львівська політехніка».

2001-2004 роки — Провідний науковий співробітник Центру математичного моделювання ІППММ НАН України.

2009-2011 роки — Завідувач кафедри інформаційної безпеки, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

з 2011 р. — по т. ч. — Після приєднання ЛДІНТУ ім. В.Чорновола до НУ «Львівська політехніка» професор кафедри загальної екології та екоінформаційних системі Національногоуніверситету «Львівська політехніка», інституту екології,природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Підготовку фахівців здійснює за напрямом «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія».

Викладає такі навчальні дисципліни:

  • «Інтелектуальна обробка даних» для напряму «Комп’ютерна інженерія»
  • «Швидкі алгоритми обробки даних» для напряму «Комп’ютерні науки»
  • «Цифрова обробка сигналів» для напряму «Комп’ютерна інженерія»
  • «Алгоритми та структури даних» для напрямів «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — обробка сигналів, інтелектуальна класифікація і розпізнавання образів, теорія швидких алгоритмів, швидкі частотно-часові перетворення.

Керує дипломними проектами та науково-дослідною роботою аспірантів істудентів.

Науковий керівник 5 кандидатів наук, а також 4 аспірантів (Клочко П.,Шалева О., Євчук А., Сингалевич А.) та співшукача (Почтарук М.).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 150 наукових праць, у тому числі одна монографія,понад сто статей у фахових та міжнародних виданнях, 8 авторських свідоцтв.

Серед них:

  1. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. Львів.: Академічний Експрес, 1997. — 219 с.
  2. Яцимирский М.Н. Некоторые оптимальные алгоритмы поиска// Кибернетика. —1990. — № 1. — С. 137-138.
  3. Яцимирский М.Н. Fast Algorithms for the Discrete Cosine Transformation//Comput. Maths Math. Phys., Vol. 33. — 1993. — № 2. — P.267-270.
  4. Яцимирский М Н. Структурно однородные быстрые алгоритмы сдвинутых во временной и частотной областях косинусного и синусного преобразований//Радиоэлектроника. — 2000. — N 5/6. — С.66 −75. (Изв. ВУЗов).
  5. Яцимірський М.М. Шифрування даних на основі графа алгоритму ШПФ// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2010. — № 9.— С.24-29.
  6. Яцимірський М.М. Ефективне хвилькове решітчасте перетворення//Відбір і обробка інформації, 2011, № 34 (110), с.95-110.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка» Д35.052.14 заспеціальністю 05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту. Член редакційної колегії журналу: Відбір та обробка інформації. Член міжнародного товариства IEEE Signal processing

КОНТАКТИ

м. Львів , вул. Ген. Чупринки, 79057, 1-ий корпус, кім. 313, 314

m_yatsymirskyy@ukr.net