Яструбський Михайло Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яструбський Михайло Ярославович
1965-08-18IMG 0163.jpg
д.е.н., доцент
Дата народження 18 серпня 1965 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1989 р.
Галузь наукових інтересів розвиток бухгалтерського обліку в період інтеграції України в світовий економічний простір.
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет Львівська політехніка
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Яструбський Михайло Ярославович — доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 18 серпня 1965 року

Вищу освіту здобув у 1989 році, закінчивши економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Цегелик Григорій Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ».

Науковий консультатнт: доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет "Львівська політехніка"

Педагогічний стаж складає 19 років.

До переходу на науково-педагогічну діяльність працював у бухгалтерії підприємств сфери виробництва та торгівлі, а також бюджетної установи.

Викладацька діяльність

Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін:

  • «Податковий облік і звітність»,
  • «Контроль і ревізія»,
  • «Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління».

Керівник Центру китайсько-української співпраці, відповідальний за організацію і проведення студентських олімпіад з дисципліни «Податкова система України» і напряму підготовки «Облік і аудит».

Керує науковою роботою студентів.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів охоплює сферу оподаткування, державного фінансового контролю й регулювання фінансового забезпечення бюджетного сектору економіки України.

Керівник НДР за темою "Розвиток науково-освітянського потенціалу в умовах міжнародного співробітництва"

Вибрані публікації

Співавтор восьми колективних монографій, 5 навчальних посібників, конспектів лекцій, багатьох методичних розробок.

  1. Монографії:

1. Yastrubskyy, M. Ya. and Kuzmin, O. Ye., 2017. Implementation of the higher education prospective development concept: Ukrainian reality and experience of the countries of East Asia LAP LAMBERT Academic Publishing, Düsseldorf, Germany.

2. Яструбський, М.Я., 2018. Діяльність вищих навчальних закладів України: гармонійний розвиток, державне регулювання та інвестиційно-інноваційне забезпечення. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Є співавтором посібників:

1. Воробець С.Й., Кічор В.П., Яструбський М.Я. Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу: 1С-Підприємництво (конфігурація та використання) & Audit Expert: Навч. посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 232с.

2. У 2013 р. — навчальний посібник «Облік і звітність в оподаткуванні».

Є автором/співавтором близько 100 статей у виданнях Scopus, зарубіжних періодичних виданнях, фахових та інших виданнях.

1. Yastrubskyy, M. Kuzmin, O., and Tsehelyk, G., 2019.«Economic and mathematical modeling of the distribution of financial resources for research and development» у журналі «Mathematical modeling and computing», Vol. 6, № 2, який входить в базу Scopus.

2. Яструбський, Михайло Ярославович. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин , Н. І. Римарська. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 376 с.

3. Yastrubskyy, M., and Kuzmin, O., 2016. Peculiarities of higher educational establishments funding accounting: national and foreign experience. Economics, Entrepreneurship, Management, 3 (2), р. 1-6. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), РІНЦ (Росія)).

4. Yastrubskyy, M.Ya., Kuzmin, O.Ye. та Krevs, V.Ye., 2017. Use of management experience of leading universities and colleges of East Asia in the process of reforming the high school of Ukraine. Економіка: реалії часу, [online] 2 (30), с. 56-63. Доступно: <http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/56.pdf>. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index (Росія), РІНЦ (Росія), Google Scholar (США), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна), EBSCO Publishing (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ОАЕ), Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан), Scientific Object Identifier).

5. Яструбський, М. Я. та Кузьмін, О.Є., 2017. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ЗВО. Регіональна економіка, 2, с. 31-38. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).

6. Яструбський, М.Я., Кузьмін, О.Є. та Кревс, В.Є., 2017. Механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів. Проблеми економіки, 2, с. 35-40. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз), SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), академия Google (США), Research Bible (Японія), національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна)).

7. Яструбський, М.Я., Кузьмін, О.Є. та Мельник, О.Г., 2017. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3 (125), с.3-8. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща)).

8. Yastrubskyy, M. Ya., Kuzmin, O. Ye. та Tsisar, N. Z., 2017. University policy as an object of harmonious development and state regulation. Economics, Entrepreneuship, Management, 4 (1), p. 91–97. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), РІНЦ (Росія)).

9. Яструбський, М.Я., Кузьмін, О.Є. та Мельник, О.Г., 2017. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ЗВО. Регіональна економіка, 3, c. 100-107. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).

10. Яструбський, М.Я. та Кузьмін, О.Є., 2018. Розвиток обліку суб'єктів малого підприємництва України в умовах євроінтеграції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 1 (129), с.148-151. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща)).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: mykhailo.y.yastrubskyi@lpnu.ua