Яремчук Світлана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремчук Світлана Володимирівна
Яремчук С. В..jpg
Яремчук Світлана Володимирівна
Дата народження 23 листопада 1958 р.
Місце народження c. Грибовиця Іваничівського р-ну Волинської обл.
Чоловік Яремчук Віталій Дмитрович
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки (нині Східноєвропейський

національний університет імені Лесі Українки)

Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність історія
Галузь наукових інтересів історія, право, педагогіка
Кваліфікаційний рівень спеціаліст, вчитель історії та суспільствознавства
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник д.іст.н., професор Інкін Василь Тадейович
Дата присвоєння н.с. 4 вересня 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 24 червня 1999 р.
Поточне місце роботи НУ «Львівська політехніка», ННІПП, кафедра педагогіки та соціального управління

Загальна інформація

Основні курси:

«Методологія наукових досліджень», «Освітнє право», «Правові засади освітньої діяльності».

Наукові інтереси

Вибрані публікації

Є автором понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:

  • «Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : монографія» (К.: Парламентське вид-во, 1998. – 247 с. (у співавт.), «Політологія : навч. посібник» (К. : Знання, 2011. – 415 с. (у співавт.),
  • «Актуальні питання сучасної політики : словник-довідник для працівників ОВС» (Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 188 с. ( у співавт.), статті – «До проблеми співвідношення права і закону» (Митна справа.–2013. – № 4 (88). –Ч.2.– Кн.1.– С.20-26),
  • «Інтеграційний взаємозв’язок між правом і свободою» (Науковий вісник Чернівецького університету. – Збірник наук. праць. – Правознавство. – 2013. – Вип. 714. – С. 5-9),
  • «Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина»(Вісник НУ «Львівська політехніка». – Серія: Юридичні науки №861/1. – 2017. – С. 567-573).


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26- 23

E-mail: vitaliy_yar@ukr.net