Якимова Світлана Валентинівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Якимова Світлана Валентинівна
Iakimova.JPG
к.юр.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методологічні проблеми кримінології, корупційні кримінальні правопорушення, кримінологічна експертиза, система протидії злочинам
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Костицький Михайло Васильович, Київський національний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра кримінального права і процесу

Якимова Світлана Валентинівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

1994 р. – закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка,спеціальність: вчитель математики.

2000 р. – закінчила Національну академію внутрішніх справ

Тема дисертації: Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Якимова Світлана Валентинівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 267 арк. — арк. 191-199

Науковий керівник: : Костицький Михайло Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений юрист України.

Нагороди та відзнаки

Лауреат Премії Святого Володимира за краще науково-правниче видання у номінації «кримінологія» (Рішення Номінаційного комітету Євроазійської асоціації правничих шкіл та правників від 22 жовтня 2015 р. )

Основні курси

  • Кримінологія
  • Кримінальне право України

Наукові інтереси

Методологічні проблеми кримінології, корупційні кримінальні правопорушення, кримінологічна експертиза, система протидії злочинам

Вибрані публікації

1.Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами підрозділів транспортної міліції) [Текст] : монографія / С. В. Якимова ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. — 324 c. — Бібліогр.: с. 244-266. — ISBN 978-966-313-342-3

2.Протидія корупційній злочинності в Україні: навчальний посібник / [С.В. Якимова та інш.]; за заг. ред. І.В. Красницького. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010.- 308 с.

3.Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / С.В. Якимова, Н.Є. Маковецька. О.М. Омельчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 442 с.

4.До проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо приведення їх положень у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи» // Кримінальний кодекс України 2011р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 року. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 443-448.

5. Якимова С.В. Сравнительный анализ нормативно-правовой регламентации проведения криминологической экспертизы в Украине и Республике Беларусь // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. - 2009. - № 2. - С. 393-403.

6. Якимова С.В. Заохочення у системі заходів запобігання та протидії корупції за законодавством України// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. - № 2. – С. 368-377.

7. Якимова С.В. Види підкупу як кримінально караного корупційного правопорушення в Україні / С.В. Якимова, В.С. Боровікова // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2015. – Вип. 3. – С. 222-233;

8. Якимова С.В. Теоретичні засади програмування заходів запобігання корупції / С. В. Якимова, В. П. Кушпіт, // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції ( 10 квітня 2014р., м. Львів). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 38-42.

9. Якимова С. Особенности подкупа в связи с выборами или референдумом по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова / С. Якимова, В. Кушпит // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr. 6 (282). – Р. 50-54

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua