Яворський Ярослав Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яворський Ярослав Петрович
RTEmagicC 005 0056 1.jpg.jpg
к.т.н., дооцент
Дата народження 5 вересня 1961 року
Місце народження с. Явора Турківського району Львівської області
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Автомобілі і трактори».
Галузь наукових інтересів «Теплові процеси у дискових автомобільних гальмах».
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук,професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка»,

професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Яворський Ярослав Петрович (*5 вересня 1961) - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 1988 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі і трактори».

У 2001 році закінчив НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси та кредит».

З 2009 року член-кореспондент Транспортної академії наук.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методу теплового розрахунку дискових автомобільних гальм при тривалих режимах гальмування на основі комп’ютерного моделювання» (спеціальність «Автомобілі та трактори».

Науковий керівник — доктор технічних наук,професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.


Досвід роботи

З 1989 року працює викладачем спеціальних дисциплін у Львівському автомобільно-дорожньому технікумі (тепер — коледжі).

З 2005 року за сумісництвом працює доцентом кафедри «Транспортні технології» НУ «Львівська політехніка».

Педагогічний стаж — 25 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

  • «Взаємодія видів транспорту»,
  • «Інтермодальні транспортні технології»,
  • «Вантажознавство».

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень: «Теплові процеси у дискових автомобільних гальмах».

Публікації

Є автором 1 монографії та понад 30 наукових статей та тез доповідей.

Зокрема:

  1. Підресорений динамічний гасник коливань довгомірної конструкції/ Номер патенту: 77237 | Автори: Керницький Назар Іванович, Височан Ігор Михайлович, Яворський Ярослав Петрович, Дівеєв Богдан Михайлович, Когут Володимир Михайлович, Керницький Іван Степанович, Коник Ігор Володимирович | Опубліковано: 11.02.2013 | МПК: A01M 7/00
  2. Інерційний амортизатор вібронавантаженої машини/ Номер патенту: 77236 | Автори: Копитко Марта Іванівна, Когут Володимир Михайлович, Яворський Ярослав Петрович, Горбай Орест Зенонович, Коник Ігор Володимирович, Керницький Іван Степанович, Дівеєв Богдан Михайлович | Опубліковано: 11.02.2013 | МПК: B60G 13/00, F16F 3/00
  3. Дослідження коливальних процесів у підвісних вантажотримких конвеєрах / І. А. Вікович, Х. А. Висоцька, Я. П. Яворський // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 38-45. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 679). — Бібліогр.: 6 назв.
  4. Оптимальне проектування маятникових динамічних гасників коливань для подовгастих елементів конструкцій / Б. М. Дівеєв, Т. Б. Коваль, І. Ф. Лисий, Я. П. Яворський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 40. — Бібліогр.: 5 назв.
  5. Принципи вибору теплових моделей автомобільних дискових гальм за точністю розв’язку / О. Коляса, М. Осташук, Я. Яворський // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20–22 трав.2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 265–266.
  6. Технічна експлуатація вантажних автомобілів [Текст] / М. І. Бандрівський [и др.]. — Л. : Українські технології, 2006. — 136 с.: рис., табл. — ISBN 966-345-084-3

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59; +38 (032) 258-24-89