Яворська Надія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яворська Надія Петрівна
Яворська Надія Петрівна.jpg
доцент
Громадянство Україна
Alma mater Український державний лісотехнічний університет, Тернопільська академія народного господарства.
Спеціальність «Облік і аудит»
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола , Національний університет «Львівська політехніка».

Яворська Надія Петрівна — доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

ОСВІТА

 • Український державний лісотехнічний університет:

освітньо-професійна програма: «Економіка і підприємництво», кваліфікація – бакалавр з економіки і підприємництва (2002 р.); спеціальність: «облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту (2003 р.).

 • Тернопільська академія народного господарства:

спеціальність: «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація – магістр з управління персоналом та економіки праці (2005 р.).

 • Національний університет «Львівська політехніка»:

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності (2010-2013 рр). Захистила дисертацію на тему: «Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва» за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2015 р.), науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – Римар Микола Васильович.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2003-2004 рр. – викладач факультету «Економіки і менеджменту» коледжу «Західноукраїнський колегіум».

2004-2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при ДонДАУ.

2005-2007 рр. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

2007-2011 рр. – асистент кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

2013-2016 рр. — старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

З 2016 року — доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

З 2017 року — декан бакалаврату Інституту сталого розвитку ім. В. ЧорноволаНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дисципліни, які викладає:

 • економіка торговельного підприємства;
 • кваліметрія;
 • інформаційні системи торговельного підприємства;
 • методи емпіричного дослідження ринку.

Керує курсовими та кваліфікаційними роботами студентів.

Опублікувала понад 50 праць навчально-методичного характеру, з них — 1 підручник (гриф МОНУ), 9 навчальних посібників.

Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління екологічними проектами», Сертифікат № 01677 (Е41-293-50/2016 від 15.06.2016 р.).
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Бізнес-планування та аудит екологічних проектів», Сертифікат № 01973 (Е41-293-74/2017 від 15.06.2017 р.).
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація торгівлі», Сертифікат № 02177 (Е41-293-86/2018 від 14.03.2018 р.).
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка торговельного підприємства», Сертифікат № 02190 (Е41-293-87/2018 від 23.03.2018 р.).
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності», Сертифікат № 02287 (Е41-293-90/2018 від 07.05.2018 р.).
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Методи емпіричного дослідження ринку», Сертифікат № 03000(Е41-293-143/2019 від 20.11.2019 р.).НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові зацікавлення: моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку. Опублікувала понад 70 наукових праць, з них: 7 монографій, 36 наукових статей, 2 статті у періодичних виданнях іноземних держав, які ввійшли до наукометричної бази Scopus, 5 патентів на корисну модель.

Керує науково-дослідною роботою студентів, зокрема студентів, які вибороли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з:

 1. Галузі знань «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» у 2017-2018 н.р. (Мацук В.М., Булацик С.В. – Дослідження та удосконалення управління природоохоронною діяльністю ТзОВ «ГалПак»).
 2. Спеціалізації «Підприємництво» у 2018-2019 н.р. (Зінько О.А., Булацик С.В. – Дослідження можливостей підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Львівський холодокомбінат»).


Основні публікації

 1. Yavorska N., Pavelkiv R., Borysenko O., Tarasenko K. The strategies of innovative development in the growth of the manufacturing enterprise level // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11, iss. 6. – С. 1805–1811. 0,31 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 2. Moroz O., Kuz O., Yavorska N. The summary of the II International scientific symposium “Sustainable development - state and prospects” (SDEV’2020) // Environmental Problems = Екологічні проблеми. – 2020. – Vol. 5, № 2. – P. 63–64. 0,09 ум.д.ар.
 3. Данько Т. І., Яворська Н. П. Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності: дослідження зарубіжного досвіду // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 1 (33). – С. 9–16. 0,36 ум.д.ар.
 4. Яворська Н. П., Данько Т. І. Модель формування професійних якостей бакалаврів підприємництва, торгівлі та біржової // Соціально-гуманітарний вісник. – 2020. – вип. 34. – С. 47–49. 0,13 ум.д.ар.
 5. Yavorska N., Andrushchenko H., Shandova N., Hbur Z., Parshyna O. Enterprise competitiveness management by introducing virtual reality technologies [Електронний ресурс] // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 18, Special issue 1. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 6. Яворська Н. П. Екологічне оподаткування в країнах ЄС як інструмент підвищення ефективності екологічної політики // Підприємництво та інновації. – 2019. – Вип. 10. – С. 114–120. 0,31 ум.д.ар.
 7. Данько Т. І., Яворська Н. П. Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2019. – № 11. 0,04 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 8. Данько Т. І., Яворська Н. П. Особливості забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. – С. 266–271. 0,04 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 9. Yavorska N., Danko T., Bulatsyk S. Internet commerce in Ukraine: the specifics, advantages and disadvantages // Science and education: trends and prospects. – 2018. – P. 121–125. 0,22 ум.д.ар.
 10. Яворська Н. П., Данько Т. І. Дослідження взаємозв'язку конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств торгівлі // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 173–177. 0,04 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 11. Danko T., Yavorska N., Rusin-grynyk R. Study of factors affecting competitiveness business structure // Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles. – 2017. – 2017 : International research and practical conference "Topical questions of contemporary science", Februar 24, 2017, Taunton, MA, United States of America. – P. 195–198. 0,17 ум.д.ар.
 12. Данько Т. І., Яворська Н. П. Ідентифікація товарів: сутність та основні товарознавчі аспекти // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 391–395. 0,22 ум.д.ар (Index Copernicus International).
 13. Князь С. В., Залуцький В. П., Яворська Н. П. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 775–779. 0,22 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 14. Князь С. В., Залуцький В. П., Яворська Н. П. Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – С. 125–130. 0,26 ум.д.ар.
 15. Князь С. В., Залуцький В. П., Яворська Н. П. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. 0,04 ум.д.ар. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 16. Яворська Н. П., Цьвок Д. Р. Теоретичні підходи до визначення сутності та змісту поняття "конкурентна перевага" // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 390–396. 0,31 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 17. Яворська Н. П., Князь С. В., Прохоренко В. П. Фінансовий сектор України: специфіка формування стратегії розвитку // Фінансовий простір. – 2017. – № 4 (28). – С. 65–73. 0,4 ум.д.ар (EBSCO).
 18. Яворська Н. П., Цьвок Д. Р. Формування конкурентних переваг підприємства // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2017. – Вип. 5 (61). – С. 141–147. 0,31 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 19. Яворська Н. П., Баланюк М. В. Формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору: аналіз зарубіжного досвіду // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип.16, ч. 2. – С. 170–174. 0,22 ум.д.ар. (Index Copernicus International).


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Диплом ЛОДА (2014 р.)
 • Подяка Національного університету «Львівська політехніка» (2015 р.)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2018-2019 н.р. пройшла повний курс навчання у рамках «Семінару педагогічних знань».

З 15.01.2020 р. до 29.02.2020 р. проходила наукове стажування в компанії BN-Group Polska Sp. z o.o.(м. Перемишль, Польща).


Контакти

м. Львів-79013, вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус, кім. 102