Юсик Ярослав Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юсик Ярослав Петрович
Дата народження 15 вересня 1965 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Автоматизація технологічного процесу
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Державного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Юсик Ярослав Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 15 вересня 1965 р.

Тема дисертації: Розробка засобів контролю теплопровідності матеріалів для теплоізоляції та тепловідводу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.13 / Юсик Ярослав Петрович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 137 арк. — арк.124-132

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Державного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 • Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом
 • Проектування елементів та пристроїв автоматизації

Наукові інтереси

 • Автоматизація технологічного процесу

Вибрані публікації

 1. Вимірювальний перетворювач теплопровідності будівельних матеріалів на основі нової зрівноваженої мостової схеми / І. Васильківський, Я. Юсик // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 78-83. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). — Бібліогр.: 7 назв.
 2. Спосіб вимірювання теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів// Васильківський Ігор Степанович, Юсик Ярослав Петрович, Пістун Євген Павлович | Опубліковано: 25.10.2007 | Номер патенту: 27320
 3. Автоматизація технологічного процесу : Метод. вказівки до курс. роботи з дисципліни «Автоматизація хім.-технол. процесів у нафтогазоперероб. вир-вах» для студ. інж. рівня підготов. за спец. 7.091604 «Хім. технологія палив і вуглец. матеріалів» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Д. Стасюк, Я.П. Юсик. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 10 (28 назв).
 4. Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання тиску : Метод. вказівки та інстр. до лаборатор. роботи № 2 з дисципліни «Автоматизація неперерв. технол. процесів» для студ. баз. напряму 6.0925 «Автоматизація і комп’ютер.-інтегр. технології» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Я.П. Юсик, В.О. Фединець, О.В. Кріль. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 12 с. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання технологічного парамет­ра : Метод. вказівки та інстр. до лаборатор. роботи № 6 з дисципліни «Основи автоматики та автоматизації» для студ. баз. напряму 6.092500 «Автоматизація і комп’ютер.-інтегр. технології» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Д. Стасюк, Я.П. Юсик. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви).
 6. Метод вимірювання теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів / І. Васильківський, Я. Юсик // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 64. — С. 119-122. — Бібліогр.: 9 назв.
 7. Мінімізація енергетичних затрат у кожухотрубних теплообмінниках з парорідинними теплоносіями / В.І. Грицай, Я.П. Юсик // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. -№ 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 252-262. — Бібліогр.: 22 назви.
 8. Температурометричні мостові схеми для вимірювання теплофізичних характерис­тик / Є.П. Пістун, І.С. Васильківський, Я.П. Юсик // Пром. теплотехника. Прил. — 2003. -Т. 25, № 4. — С. 481-483. — Бібліогр.: 10 назв.
 9. А.С. 1599740 /СССР/. Способ измерения теплопроводности веществ. Пистун Е.П., Рогоцкий Я.Т., Василькивский И.С., Юсык Я.П., Вента О.М. — Опубл. В Б.И., 1990, № 38.
 10. А.С. 1631386 /СССР/. Способ определения температуропроводности жидкостей. Пистун Е.П., Василькивский И.С., Рогоцкий Я.Т., Юсык Я.П. — Опубл. в Б.И., 1991, № 8.
 11. А.С. 1681216 /СССР/. Способ измерения теплопроводности материалов. Пистун Е.П., Рогоцкий Я.Т., Василькивский И.С., Юсык Я.П. — Опубл. в Б.И., 1991, № 36.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 89

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61