Юрійчук Олена Орестівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юрійчук Олена Орестівна
Громадянство Україна
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів практика Європейського суду з прав людини
Поточне місце роботи кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Юрійчук Олена Орестівна — кандидатка юридичних наук, фахівчиня кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • 2010-2015 — Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, денна форма навчання, бакалавр, магістр. Факультет журналістики, заочна форма навчання, бакалавр.
 • 2014-2016 — Студентка Szkoly Prawa Polskiego i Europejskiego на базі співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Ягелонського університету (Краків, Польща).
 • 2015-2018 — Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освти, аспірантка кафедри теорії та філософії права, денна форма навчання – кандидатка юридичних наук (2020 р.).


Професійна діяльність

З грудня 2018 року – фахівчиня кафедри кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

У листопаді 2020 року захистила дисертацію за спеціальністю 12.00.12 – філософія права на тему «Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір».


Викладає дисципліни:


Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:


Науковий доробок:

 1. Юрійчук О.О. Аксіологічний вимір правової культури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 287–290.
 2. Юрійчук О.О. Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення правового мультикультуралізму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 163–168.
 3. Юрійчук О.О. Криза національної самобутності у контексті правового мультикультуралізму. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2018. № 8. С.53–58.
 4. Юрійчук О.О. До філософсько-правового аналізу поняття толерантності». ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства». 2018. № 4. С. 23–28. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 5. Юрійчук О.О. Філософсько-правові аспекти розвитку правових культур. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 5. С. 37–40.
 6. Юрійчук О.О. Теоретичні аспекти правового мультикультуралізму. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 306–309.
 7. Юрійчук О.О. Співвідношення права та моралі через призму філософії Памфіла Юркевича. Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників Всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 203–206.
 8. Юрійчук О.О. Правова культура людини: ціннісно-гносеологічний вимір. Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.), Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 204–206.
 9. Юрійчук О.О. Теорія транскультурності як один зі способів вирішення проблем мультикультуралізму. Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук (Івано-Франківськ, 17 жовтня 2017 р.). матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17 жовтня 2017 року у м. Івано-Франківськ, ГО «Європейська наукова платформа». 2017, Т.3, С. 48–50.
 10. Юрійчук О.О. Філософська концепція правового мультикультуралізму В. Кимліки. Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2018 р.), Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 135–138.
 11. Юрійчук О.О. Форми толерантного співіснування мультикультурного суспільства. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 6): матеріали учасників міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 17 жовтня 2018 р.), 2018. С. 13–18.


Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: