Юрчишин Оксана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юрчишин Оксана Михайлівна
Дата народження 1 травня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність архітектура будівель і споруд
Науковий ступінь кандидат архітектури
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»
Юрчишин Оксана Михайлівна — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Народилася 1 травня 1978 року у місті Львові.

У 2002 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка за спеціальністю «архітектура будівель і споруд» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр архітектури». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі» за спеціальністю 18.00.02 Архітектура будівель та споруд». Науковий керівник: доктор архітектури, професор Гнесь Ігор Петрович, завідувач кафедри «архітектурне проектування та інженерії», Національного університету «Львівська політехніка». У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Архітектурне проектування», Національного університету «Львівська політехніка». З 2019 року - декан бакалаврату Інститут архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка». Педагогічний стаж — 13 років.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: ОКР Бакалавр

 • Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
 • Архітектурне проектування громадської будівлі
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Бакалавр

ОКР Магістр

 • Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні
 • Архітектурне проектування
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр


Науково-дослідна робота

Проведення дослідницької роботи, підготовка наукових публікацій, доповідей на конференціях та виступів-презентацій. Рецензент Frontiers of Architectural Research. 01.01.2018 - 01.01.2021 Erasmus+ KA 107 "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi


Робота зі студентами

Працює зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри «Архітектурне проектування». Керівництво студентами у підготовці виступів до участі у першому та другому етапах Студентської науково-технічної конференції Інституту архітектури і дизайну Національного університету «Львівська політехніка» та інших конференціях. Підготовка зі студентами наукових статей для публікацій у фахових виданнях України. Куратор в архітектурних студентських національних та міжнародних конкурсах.

Конференції:

 1. Дейнека* А. І. Основні принципи формування осередків для дітей з обмеженими можливостями // Transfer of Innovative Technologies. – 2020. – Vol. 3, № 1. – C. 29–31. [н. к. - Юрчишин О.М.].
 2. Криштофор* І. Р. Використання зелених фасадів та зелених дахів в структурі міста // Transfer of Innovative Technologies. – 2020. – Vol. 3, № 1. – C. 35–38. [н. к. - Юрчишин О.М.].
 3. Аблязізова З. С. Гуманістичний підхід до проектування дитячих реабілітаційних центрів // 78-ма Студентська науково-технiчна конференцiя : збірник тез доповідей, жовтень 2020 р., Львів. – 2020. – C. 3–4. [н. к. - Юрчишин О.М.].

Публікації:

 1. Iurchyshyn O., Morklyanyk O., Finaheieva* A., Rakochyi Y. Theoretical foundations of the organization of communicative spaces of children's educational and rehabilitation centers // Architectural Studies. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 183–188.
 2. Юрчишин О. М., Криворучко О. Ю., Румілець*** Т. Методика інтенсивного курсового проектування на прикладі воркшопу з реорганізації рекреаційних зон прибережних територій у смт Сергіївка, Одеської області // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Архітектура" : науковий журнал. – 2020. – Vol. 2, iss. 1. – С. 72–81.
 3. Юрчишин О. М., Ракочий Я. В. Дитячий простір у містах в контексті віртуального середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. № 53. – С. 253–266.
 4. Iurchyshyn O. Teoretyczne zasady kształtowania dziecięcego obszaruw środowisku mieszkalnym // Znanstvena misel. – 2018. – Vol.1, № 15. – S. 3–7
 5. Юрчишин О.М. Висвітлення поняття дитячої субкультури в архітектурі.//Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 342-347, 2016

Конкурси:

 1. Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM 2020». Створення проекту багатофункціонального спортивно-навчального комплексу в місті Івано-Франківську, куратор: О.М. Юрчишин. Стефанів Д.
 2. Архітектурний конкурс «Archivision 2021». Ресторан на двісті осіб у м.Львів, вул. Підміська, куратор: О.М. Юрчишин.
 3. Архітектурний конкурс TINY House Леник Ю.Ю., Мороз А.О., Піта М.Ю. Житловий будинок. куратор: О.М. Юрчишин.
 4. Архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у м. Львові. Ящук О.І., Попович Я.А. Проект крематорію. куратор: О.М. Юрчишин.

Вибрані наукові публікації

 1. Development on the Subculture Spaces for Children in Architecture of Postsoviet Ukraine/"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment": Wydawnictwo Katedry Kstałtowania Srodowiska Mieszkaniowego. Wydział Architektury Politachniki Krakowskiej. 13/2014. – S. 76-80. (Index Copernicus).
 2. Комплексне дослідження дитячого розважального центру «Sky Park» у місті Львові/ Містобудування та територіальне планування, № 54. - КиївКНУБА, 2014 С. 496 - 502. (фахове видання).
 3. Юрчишин О.М. Хоменко У.В. Комплексне дослідження торгово- розважального центру «ВАМ» на вулиці Б.Хмельницького в м. Львів/ Містобудування та територіальне планування, № 54.-КиївКНУБА, 2014 С. 502 - 509. (фахове видання).
 4. Iurchyshyn O. Theoretical foundations of the organization of communicative spaces of children's educational and rehabilitation centers/ Iurchyshyn O., Morklyanyk O., Finaheieva A., Rakochyi Y.// Architectural Studies. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 183–188.

Навчальні видання

Проектування дитячих дошкільних закладів [Текст]: навч. посіб. /О. М. Юрчишин, І. П. Гнесь, Л. І. Лучко; ред. О. Дорошенко. — Львів: [б. и.], 2011. — 152 с.: схем., табл., мал., фот. — ISBN 978-617-607-087.

Вибрані навчально-методичні роботи

 1. Віртуальне середовище Львівської політехніки: електронний навчально-методичний комплекс «Типологія громадських будівель і споруд». http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8305 - Львів, 2020 р.
 2. Віртуальне середовище Львівської політехніки: електронний навчально-методичний комплекс «Спеціалізоване житло (лекційний курс)» http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=5531. Львів, 2013 р

Вибрані конференції

 1. Юрчишин О. М. Архітектура як виховний чинник. гуманітарно-освітня складова дитячої субкультури // Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації : тези доповідей та матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (15-16 листопада 2016 р., Харків). – 2016. – С. 131–132.
 2. Юрчишин О. М. Вагомість впливу міського простору на формування дитячої особистості - дитячої субкультури // Андрій Шуляр та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини. До 100-ліття з дня народження : матеріали конференції, Львів, 13 грудня 2018 р. – 2018. – C. 83–86.
 3. Юрчишин О. М. Мистецтво чи вандалізм: до розуміння питання дитячої субкультури в архітектурному середовищі // Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє : тези міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 18–20 жовтня 2018 р. – 2018.
 4. Юрчишин Оксана. Теоретичні засади формування дитячого простору в житловому середовищі = Theoretical principles of forming children's space in the housing environment // Соціальні комунікації в просторі міст : міжнародна конференція, 18-20 жовтня 2018 р., Львів : збірник тез доповідей. – 2018. – C. 44–45.
 5. Юрчишин О. М. Культура-місто-інтернет: до вивчення питання "потреб дитини" в місті // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2019 р., Івано-Франківськ. – 2019. – C. 186–187.
 6. Юрчишин О. М., Ракочий Я. В., Киселенко М. О. "Архітектурні привиди": інноваційні методи вивчення архітектури // Освіта, пам'ять, місто. Присвячується пам'яті архітектора Івана Левинського: збірник тез і матеріалів міжнародної наукової конференції, Львів, 27 вересня 2019 р. – 2019. – C. 128–131.
 7. Юрчишин О. М., Ракочий Я. В., Киселенко М. О. Віртуальне відтворення та інклюзія скульптурної групи "Архітектура, Інженерія, Механіка" // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 16–17 листопада 2020 р., Харків. – 2020. – C. 265–266.

Загалом опубліковано понад 40 науковий публікацій у фахових видань України та закордонних фахових виданнях; близько 20 навчально-методичних праць, 1 навчальний посібник.

Підвищення кваліфікації

 1. Organization on the educational process, scientific projects and publication activities at the universities of the European Union ,Prague Institute for Qualification Enhancement. «№11201746, 30.11.2017.
 2. 2018 – 2019 н. р - повний курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань в Національному університеті «Львівська політехніка» №184-19 від19.06.19

«Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» (150 год.) № СВ02071010/00123-20 04.11.19-30.05.20.

Відрядження

 1. 01.04.-30.04.2017 - Австрія, TU Wien - Віденський технічний університет (OLD), Австрія, наукове стажування.
 2. 22.04.2019 - Австрія, TU Wien - наукові дослідження за стипендіальною програмою OeAD-GnbH.
 3. 09.02-14.02.2019 Університетський центр провінції Агрідженто, Італія.
 4. 30.05-02.06.2019 Міжнародна громадська організація "КАЯ", Білорусь.


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: oksana.m.yurchyshyn@lpnu.ua