Юрчишин Ігор Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юрчишин Ігор Іванович
RTEmagicC Urchischin.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 26 червня 1969 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Автоматизація конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та розробленняс пеціалізованих баз даних на підприємствах машино- та приладобудування.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Гуліда Едуард Миколайович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту

Юрчишин Ігор Іванович - кандидат технічних наук,доцент кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертаційної роботи:

Підвищення ефективності процесу складання з’єднань деталей з циліндричними поверхнями в умовах гнучкого виробництва [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Юрчишин Ігор Іванович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 235 л. — л. 161-172.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Гуліда Едуард Миколайович, Державний університет «Львівська політехніка»

Навчальні лекційні курси:

 • Основи технології машинобудування (напрям 6.0902 — «Інженерна механіка»).
 • Системиавтоматизованого проектування різальних інструментів, спорядження та технологічних процесів (напрям 6.0902 — «Інженерна механіка»).
 • Бази даних для систем автоматизованого проектування технологічних процесів(спеціалізація 7.090202.98 — «Комп’ютерне проектування у технології машинобудування»)
 • Комп’ютерне проектування технологічних процесів (спеціальність 7.090202 —Технологія машинобудування).
 • Комп’ютерне проектування різальних інструментів та пристроїв (спеціальність 8.090202 — «Технологія машинобудування»).

Науковий напрям:

Автоматизаціяконструкторсько-технологічної підготовки виробництва та розроблення спеціалізованих баз даних на підприємствах машино- та приладобудування.

Доповіді на конференціях:

 • Міжнародний симпозіум «Технология — XXI век», м. Суми, 2002 р.
 • VI Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, м. Львів, 21-23 травня 2003 р.
 • VII Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, м. Львів, 18-20 травня 2005 р.
 • VI щорічна Промислова конференція з міжнародною участю і бліц-виставкою «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», с.м.т. Славсько, Львівська обл., 20-24 лютого 2006 р.

Результати впровадження наукових досліджень

 • Розроблення рекомендацій та методик щодо впровадження комплексуконструкторсько-технологічної підготовки виробництва на ВАТ «Ватра» (м.Тернопіль).
 • Розроблення бази даних технологічного оснащення на ВАТ «Красилівськиймашинобудівний завод» (м. Красилів Хмельницької області).

Основні публікації:

 1. Технологія машинобудування : посіб.-довід. для викон. кваліфікац. робіт студ. баз. напряму «Інж. механіка» та спец. «Технологія машинобуд.» / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, М. Л. Кукляк, Я. М. Кусий, В. В. Ступницький , В. А. Яцюк, А. М. Кук, Є. М. Махоркін , В. П. Свізінський ; за ред.І. І. Юрчишина ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 528 с. : іл. — Бібліогр.: с. 523-526 (69 назв).
 2. Удосконалення методики визначення методів оброблення поверхонь деталей машин / Я. М. Кусий, І. І. Юрчишин, І. С. Афтаназів // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : материалы Девятой ежегод. междунар. пром. конф., 9–13 февр. 2009 г., п. Славское, Карпаты. — Киев, 2009. — С. 144–147.
 3. Комплексні рішення для інженерної підготовки сучасного виробництва. Новий рівень ефективності / І. Юрчишин // Продуктивность внедрения автоматизации конструкторскотехнологической подготовки производства и информатизации управления ТОиР в машиностроении, ГМК, энергетике : конференция, 25–26 мая 2009 г., Днепропетровск / Нац. металлург. акад. Украины [и др.]. — Днепропетровск, 2009. — С. 11.
 4. Юрчишин І.І., Махоркін Є.М. Залежність точності позиціювання модульного складального промислового робота від точності його окремих елементів і від кінематичної точності відпрацювання приводами програмних рухів // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». — 1998. — Вип. 321: «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — С. 115 — 120.
 5. Юрчишин І.І. Оптимізаційна модель вибору технологічних параметрів модульних складальних промислових роботів // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». — 1998. — Вип. 321: «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — С. 121 — 127.
 6. Юрчишин І.І. Система автоматизованого керування точністю процесу складання // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 34. — Львів, Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1999. — С. 13 — 16.
 7. Jurczyszyn I., Gulida E., Winnik T. Optymalizacyjny model struktury i parametrow technogicznych robota montazowego // Technologia i automatyzacja montazu. — 1998. — N 2. — S. 30 — 35.
 8. Gricaj I., Pierepiczka J., Jurczyszyn I. Analiza probabilistyczna warunkow montowalnosci w montazu zrobotyzowanym / Technologia i automatyzacja montazu. — 1996. — N 2. — S. 5 — 6.
 9. Jurczyszyn I., Machorkin J. Optymalizacja wyboru parametrow konstrukcyjno-technogicznych modulowych robotow montazowych// Technologia i automatyzacja montazu. — 1999. — N 2, S. 11 — 15.
 10. Jurczyszyn I., Winnik W., Winnik T. Structuralno-kinematyczna synteza modulowego wyposazenia montazowego // Technologia i automatyzacja montazu. — 1996. — N 1, S. 26 — 29.

Методичні вказівки та інструкції до контрольних, курсових, лабораторних та практичних робіт:

 1. Створення бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до лабораторноїроботи № 1 з дисципліни «Бази даних для САПР технологічних процесів» длястудентів спеціалізації 7.090202.98 «Комп’ютерне проектування у технологіїмашинобудування» усіх форм навчання / Укладач: Юрчишин І.І.
 2. Створеннязапиту до бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до лабораторноїроботи № 2 з дисципліни «Бази даних для САПР технологічних процесів» длястудентів спеціалізації 7.090202.98"Комп’ютерне проектування у технології машинобудування" усіх форм навчання / Укладач: Юрчишин І.І.
 3. Проектування технологічних процесів у САПР ТП «Компас — Автопроект 9.х».Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 КПТП з дисципліни «Комп’ютернепроектування технологічних процесів» для студентів спеціальностей 7.090202 та 8.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / Укладачі: ЮрчишинІ.І., Я. М. ЛитвинякЛьвів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. —11 с.
 4. Основи адміністрування САПР ТП «КОМПАС-Автопроект 9.х» в архітектурі «Файл-Сервер».Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 КПТП з дисципліни «Комп’ютернепроектування технологічних процесів» для студентів спеціальностей 7.090202 та 8.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / Укладачі: ЮрчишинІ.І., І. Є. Грицай, Я. М. ЛитвинякЛьвів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. — 20 с.
 5. Основи адміністрування САПР ТП «КОМПАС-Автопроект 9.х» в архітектурі «Клієнт-Сервер».Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 КПТП з дисципліни «Комп’ютернепроектування технологічних процесів» для студентів спеціальностей 7.090202 та 8.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / Укладачі: ЮрчишинІ.І., І. Є. Грицай, Я. М. ЛитвинякЛьвів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. — 23 с.
 6. Розроблення технологічного процесу складання виробу. Інструкція до лабораторної роботи № 6Тз дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів базовогонапрямку 6.0902 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: А. М. Кук,Юрчишин І.І.
 7. Оформленнятехнологічної документації на технологічні процеси механічного оброблення таскладання. Методичні вказівки до практичних та контрольних робіт, курсового тадипломного проектування для студентів базового напряму 6.0902 «Інженернамеханіка» та спеціальностей 7.090202 і 8.090202 «Технологія машинобудування»усіх форм навчання / Укладачі: Юрчишин І.І., Я. М. Литвиняк, В. А. ЯцюкЛьвів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. — 51 с.
 8. Розрахунок режимів різання та вибір основного технологічного устаткування наосновні операції механічного оброблення. Методичні вказівки до практичноїроботи з дисциплін «Технологія машинобудування» для студентів базового напряму6.0902 «Інженерна механіка» усіх форм навчання та «Основи прогресивних технологій»для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укладачі:Юрчишин І.І., В. В. Ступницький , Кирилів Я.Б. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. — 41 с.
 9. Проектування механоскладального цеху. Методичні вказівки і завдання допрактичної та контрольної робіт з курсу «Проектування механоскладальних цехів ідільниць у машинобудуванні» для студентів базового напрямку 6.0902 «Інженернамеханіка» усіх форм навчання / Укладачі: Юрчишин І.І., Є. М. Махоркін
 10. Дослідження технологічних операцій математичним плануванням багатофакторнихекспериментів / Завдання та методичні практичного заняття, розрахунковоїроботи, контрольної роботи № 1 з дисципліни «Наукові дослідження в технологіїмашинобудування» студентами спеціальностей «Технологія машинобудування» —7.090202, 8.090202 всіх форм навчання/ Укладачі Я.М.Литвиняк, І.Є.Грицай, Я.М.Кусий, І.І.Юрчишин — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005, −22 с.
 11. Дисперсійний аналіз експериментальних спостережень при дослідженнітехнологічних операцій. / Завдання та методичні вказівки для виконанняпрактичного заняття, розрахункової роботи, контрольної роботи № 3 з дисципліни«Наукові дослідження в технології машинобудування» студентами спеціальності«Технологія машинобудування» — 7.090202, 8.090202 всіх форм навчання / Уклад.Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, Я. М. Кусий, І.І. Юрчишин — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005, −16 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 42 ,

тел. +38 (032) 258-26-40