Шуляр Роман Віталійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шуляр Роман Віталійович
Шуляр1.jpg
д.е.н., доцент
Дата народження 31 березня 1978 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Галузь наукових інтересів «Управління якістю бізнес-процесів»
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», Приймальна комісія

Шуляр Роман Віталійович — доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, радник ректора Національного університету «Львівська політехніка».

Член галузевої експертної ради 07 Управління та адміністрування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Експерт із акредитації освітніх програм за галузями знань 28 Публічне управління та адміністрування та спеціальностями 292 Міжнародні економічні відносини та 051 Економіка.


Загальні відомості

Дата народження: 31 березня 1978 року

Вищу освіту здобув в 2000 році, закінчивши з червоним дипломом Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств» за спеціальністю 08.06.01 — економіка, організація і управління підприємствами.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему: «Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Педагогічний стаж складає 18 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
  • Економіка у прийнятті управлінських рішень
  • Економетрика
  • Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
  • Управління якістю бізнес-процесів

Науково-дослідна робота

Працює зі студентами та аспірантами, які беруть участь у науковій роботі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, проведення дослідницької роботи та підготовка наукових публікацій та доповідей на конференціях на тему «Економічне оцінювання та управління процесами трансформації підприємств». Опонує дисертаціям на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на стадіях кафедрального розгляду.

2008 — Учасник гранту Національного університету «Львівська політехніка» на науково-дослідну роботу (1/ГП-2008) «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади»

2009-2012 — Учасник міжнародного проекту «Інтеграція систем моніторингу ризиків у контролінг малих та середніх підприємств в особливих умовах концентрації у спілки на глобалізованих ринках(системи моніторингу ризиків)» (німецькою мовою «Integration von Risikoüberwachungssystemen in das betriebliche Controlling mittelständischer Unternehmen bei besonderer Konzentration auf Genossenschaften in globalisierten Märkten (Risikoüberwachungssysteme)»

2017-досі – учасник творчого колективу проекту “Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraines regions” /DocHub/ Project Number: 574064-EPP- 1-2016- 1-LT- EPPKA2-CBHE- SP

2017-2018 – учасник проекту “Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інноваційність та відносини з зовнішнім середовищем”, партнери Варшавський та Ягеллонський університети (Варшава та Краків), Польща, фінансується Міністерством науки та вищої освіти Польщі

2018-досі – заступник керівника творчого колективу проекту “Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs” /EDUQAS/. Номер проекту 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

2019 – учасник програми академічної мобільності Erasmus+ (проект 2017-1-UK01-KA107-036029) пройшов тренінг в Університеті Кінгстона (м. Лондон, Великобританія)

2021 учасник проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMOMODULE "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities "/ EXTECH (2021 р.);


Вибрані публікації

Основні публікації:

1. Шуляр, Р.В., Шуляр, Н.В., 2013. Моделювання та прогнозування потреб фінансування систем забезпечення якості на промислових підприємствах. Науковий вісник Національного гірничого університету. №4. с.141-147. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, EBSCOhost databases, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, ProQuest, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, ВІНІТІ РАН).

2. Шуляр, Р.В., Олексів, І.Б., 2015. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств. Актуальні проблеми економіки. Т.171, №7. с.200–208. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, EBSCOhost databases, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, ProQuest, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, ВІНІТІ РАН).

3. Шуляр, Р.В., Олексів, І.Б., Лісович, Т.В., 2015. Формування спроможності до здійснення організаційних змін в системі управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. Т.171, №9. с.235–241 (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, EBSCOhost databases, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, ProQuest, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, ВІНІТІ РАН).

4. Шуляр, Р.В., Реверенда, Н.Ю. 2017. Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 – адаптація задля гнучкості систем управління якістю підприємств. Науковий вісник Національного гірничого університету. №1. с.128-134. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, EBSCOhost databases, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, ProQuest, Інститут проблем реєстрації інформації НАНУкраїни, ВІНІТІ РАН).

5. Quality of Student Support at IT Educational Programmes: Case of Lviv Polytechnic National University/ Oleksiv, I., Kharchuk, V., Shulyar, R., Dluhopolskyi, O. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings, 2021, pp. 270–275.


Загалом за час роботи опубліковано близько 100 наукових робіт (статей, тез доповіді на конференція тощо), близько 25 навчально-методичних видань, 4 конспекти лекції, 7 колективних монографій, одна одноосібна, одна – іноземна колективна.


Монографії:

1. Шуляр, Р.В., 2018. Розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів: моделювання, регулювання та економічне обґрунтування. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

2. Шуляр, Р.В., 2015. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю торговельних підприємств. В: С.В. Князь, ред. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки. Львів. с. 693-716. (Особистий внесок автора: обґрунтовано положення щодо моделювання гнучкості та адаптивності систем управління бізнес-процесами).

3. Шуляр, Р.В., 2009. Прийняття управлінських рішень на засадах інноваційних систем економічної діагностики підприємств. В: О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, ред. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади. Львів: Видавництво Львівської політехніки. (Особистий внесок автора: розвинуто підходи до оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління бізнес-процесами).

4. Шуляр, Р.В., 2009. Особливості інновацій та трансформацій машинобудівних підприємств з урахуванням розвитку систем якості та корпоративного управління. В: О.Є. Кузьмін, ред. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств. Львів. (Особистий внесок автора: удосконалено положення щодо управління бізнес-процесами на засадах гнучкості та адаптивності).

5. Шуляр, Р.В., 2007. Організаційно-методичні засади встановлення напрямків розвитку підприємств у процесі трансформації. В: М.Р. Тимощук, О.Є. Кузьмін, Р.В. Фещур, Н.Ю. Подольчак, І.Б. Олексів, ред. Планування соціально-економічного розвитку підприємства. Київ.

6. Шуляр, Р.В., 2005. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту. Кузьмін О.Є. Мороз А.С., Подольчак Н.Ю., ред. Львів: Видавництво Львівської політехніки. (Особистий внесок автора: розроблені положення щодо ролі організаційних змін у системах управління бізнес-процесами).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 306

Тел: +38 (032) 258-21-14

+38 (032) 258-22-89
+38 (032) 258-27-24
+38 (032)258-23-63

E-mail: roman.v.shuliar@lpnu.ua