Школяр Мар'яна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Школяр Мар'яна Володимирівна
к. політ. наук, доцент
Дата народження 11 червня 1976 року
Галузь наукових інтересів політична психологія, технології політичного впливу, лідерство, соціальні конфлікти, регулювання соціальних проблем у громаді
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Школяр Мар'яна Володимирівна - кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1993 році вступила на відділення «Психологія» філософського факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, який з відзнакою закінчила у 1998 році, здобувши кваліфікацію психолога дослідника і викладача. З 1998р. по 2000 р. працювала на посаді психолога у середній школі № 3 м. Городка Львівської області. З 2000р. по 2003р. навчалась в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка. З 2003р. по 2006р. працювала на посаді асистента кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка». У 2005 р. отримала науковий ступінь кандидата політичних наук. З 2006р. по теперішній час - доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка». Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри соціології та соціальної роботи з наукової роботи.

Наукова діяльність

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію „Технологічність процесу політичного лідерства” за спеціальністю 23. 00. 02 – «політичні інститути та процеси» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – д. пол.н., проф. Климанська Л.Д.
У 2008 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та соціальної роботи

Сфера наукових інтересів:

політична психологія, технології політичного впливу, лідерство, соціальні конфлікти, регулювання соціальних проблем у громаді

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 50 праць.

 1. Shkolyar M., Sawka W. Regionalizm i separatyzm we współczesnej Ukrainie //Społeczeństwo na rozdrożu. Polska i Ukraina wobec wyzwań XXІ wieku / Red. P.Bałdys, K.Piantek - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno - Humanistyczna. – 2018.
 2. Савка В., Школяр М. Нові ідентичності: реальність плюралістичного суспільства, чи гра на розкол” // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - Випуск 12. - 2018.
 3. Школяр М. В., Дзюник О. В. Актуалізація історичної пам’яті в контексті національної ідентичності // Грані. – 2019. – Т. 22, № 8. – С. 5–13.
 4. Shkolyar M., Hileta O. Social trust in the dynamics of modern society // Society under constraction: challenges and changes. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P.108 – 120.
 5. Школяр М. В. Можливості соціальної роботи у громаді в процесі включення внутрішньо переміщених осіб в нові територіальні спільноти // Лікарська справа. – 2017. – № 7 (1144). – C. 63–68.
 6. Школяр М.В. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна, 2017, вип. 27, № 2. –С.85-89.
 7. Школяр М., Добрянська І. Гендерний вимір підприємницької діяльності // Science and Education a New Dimention. Humanitarian and Social Science. - V(20), Is.: 120, 2017 P. 77-80.
 8. Shkoliar M., Matviiko Y. The impact of stigmatization on social attitude towards the LGBT-community // Mental Health: Global Challenges. – 2019. – Spec. iss.. – P. 4–13.
 9. Школяр М., Коваленко Д. Гендерні аспекти лідерства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів. – 2007. - № 19 - С.184-188.
 10. Школяр М.В. Місце виборчих технологій в процесі політичного лідерства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів.  2004. вип. 15. – С. 98-103.
 11. Школяр М.В. Зміст та параметри процесу політичного лідерства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2004. – вип. 1. – С. 129-134.
 12. Школяр М.В. Психологічні аспекти формування іміджу політика // Політичний менеджмент. – Київ. – 2004. - № 4– С. 69-76.
 13. Соціальний потенціал організацій. Конспект лекцій та завдання і вправи для практичних занять для студентів спеціальності 054 «Cоціологія» /Л.Д. Климанська, М.В. Школяр., С.К. Андрейчук – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2017. - 115 с.
 14. Суть конфлікту та альтернативні підходи до його вирішення. Робочий зошит з курсу «Соціологія конфлікту» та «Соціальна взаємодія: солідарність і конфлікт» для студентів освітніх програм спеціальності 231 «Соціальна робота» та 054 «Соціологія» / Л.Д. Климанська, Н.М.Гайдук, М.В. Школяр, О.Я. Бік. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 112с.
 15. Спільнота як Дім. Практичні поради з організації громад українських трудових мігрантів: посібник /М. Бондаренко О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, М. Школяр; за ред. О. Іванкової-Стецюк; Львів: Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. - 96с.
 16. Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник / Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, М. В. Школяр[та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 422 c.
 17. До 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999–2003): колективна монографія / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, С. Г. Ставкова, Флагерті Морін, МакКензі Бред, Ничкало Нелля, В. Є. Савка, Т. В. Шаповалова, М. В. Школяр, В. В. Проскура, О. Є. Макух, М. Я. Козак, В. М. Піча, О. І. Герус, І. П. Дека, Т. М. Климус, Т. Г. Тюріна, Г. З. Герасим, Н. А. Уманець, М. П. Малачівська-Данчак, В. І. Вус, Омельченко Людмила. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 288 c.
 18. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : колективна монографія / Т. Г. Тюріна, Н. А. Уманець, Л. Є. Клос, М. В. Школяр, С. Г. Ставкова, Т. М. Климус , О. Є. Макух, М. Я. Козак, Л. Д. Климанська. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020.
 19. Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах. Т. 1 : колективна монографія. – Київ: Майстерні магістеріуму, 2020.