Шишковський Сергій Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шишковський Сергій Вікторович
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Шишковський Сергій Вікторович — кандидат економічних наук, доцент Кафедри технологій управління, Інститу адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • 2006-2011 — Національний університет «Львівська політехніка», ІНЕМ, підготовка магістрів на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Диплом магістра з відзнакою.
 • 2011-2014 — Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва.

Тема кандидатської дисертації: Економічне оцінювання та планування розвитку підприємств в умовах невизначеності, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.

Знання мов:

 • Російська — вільне.
 • Англійська — добре.
 • Німецька — базове.

Педагогічна діяльність

 • з 2020 р. – доцент кафедри технологій управління;
 • з 2014 р. до 2020 р. — асистент кафедри технологій управління;
 • 2011-2014 р. – аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • 2011 р. — менеджер зовнішньоекономічної діяльності в АБ «Інтелекс».

Дисципліни, які викладаються :

 • Управління міжнародними проектами та програмами;
 • Прийняття проектних рішень;
 • Проектний менеджмент;
 • Стратегія підприємства;
 • Стратегічне управління підприємствами.

Напрямки наукової діяльності

Участь у держбюджетних темах: ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», (номер держреєстрації 0111U001215), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1177 від 30.11.2010 р.

Участь у кафедральних темах:

 1. «Побудова систем процесно-структурованого менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності» (номер державної реєстрації № 0114U001692).
 2. «Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств» (номер державної реєстрації № 0114U005250).

Наукові та науково-методичні доробки: 1 навчальний посібник, 3 науково-методичних публікації, понад 20 наукових публікацій.

Наукові інтереси: управління розвитком підприємств, управління міжнародними проектами та програмами.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники:

Прийняття проектних рішень: [навч. посіб.] / Р. В. Фещур, В. П. Кічор, А. І. Якимів, І. Є. Тимчишин, В. С. Янішевський, Т. В. Лебідь, В. Ю. Самуляк, І. В. Когут, С. В. Шишковський // за ред. Р.В. Фещура — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 220 с.

Монографії:

 1. Шишковський С. В. Методи оцінювання потенціалу підприємств/ Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський //Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: монографія / за заг. ред. д.е.н. проф. М. Г. Білопольського ; Макіївський економ.- гуманіт. ін-т. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – С. 258–264.
 2. Шишковський С. В. Методи оцінювання економічного потенціалу як складової розвитку підприємств / Р. В. Фещур, М. Р. Тимощук, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця, В. М. Соловйова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2013. – С. 140–152.
 3. Шишковський С. В. Концепція оцінювання рівня та управління розвитком підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни : монографія. / за заг. ред. д.е.н. проф. З. П. Коровіної, доц. О. М. Ніколаєвої ; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк : Дмитренко Л. Р. [вид.], 2013. – C. 79–87.
 4. Фещур Р. В. Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій: монографія / Р. В. Фещур, (С. В. Шишковський), А. І. Якимів, Т. В. Лебідь, М. Р. Тимощук, Н. Р. Яворська. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 226 c.
 5. Фещур Р. В. Управління соціально-економічною взаємодією на підприємствах: методологія та інструментарій: монографія / Р. В. Фещур, Н. Р. Яворська, А. І. Якимів, М. Р. Тимощук, (С. В. Шишковський). – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 230 c.
 6. Булаєнко М. В. Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія / М. В. Булаєнко, В. М. Вартанян, Г. М. Верясова, Н. В. Гибкіна, Ю. Ю. Гусєва, О. М. Гуца, Н. В. Довгопол, Н. В. Доценко, С. І. Доценко, Зеглам А., В. В. Кирій, А. В. Ковалевська, С. Б. Копитко, В. В. Косенко, О. Б. Костенко, Р. М. Костюкевич, Д. Ю. Костін, П. М. Коюда, Н. Л. Кусик, Д. Е. Лисенко, Н. О. Манакова, О. С. Мартиненко, В. М. Молоканова, В. О. Мусієнко, Т. О. Назірова, І. І. Новаківський, М. В. Новожилова, Г. В. Озерська, Є. Я. Пенцак, В. О. Петренко, Т. В. Петренко, Р. В. Петрова, Л. С. Поклонська, Т. В. Полозова, Ю. Л. Прончаков, О. Ю. Пустовий, Ю. О. Романенков, М. В. Сидоров, Л. В. Соколова, О. В. Стороженко, В. О. Тімофєєв, В. С. Телегін, К. В. Ущапковський, Р. В. Фещур, Т. А. Фонарьова, І. А. Чуб, О. І. Чуб, Д. І. Чумаченко, І. В. Чумаченко, Т. О. Чумаченко, Н. І. Чухрай, Ф. Д. Швець, І. А. Шейко, С. В. Шишковський, Н. Л. Яблонська-Агу, О. М. Ястремська. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 404 c.

  Публікації у виданнях

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях та виданнях, зареєстрованих в наукометричних інформаційних базах:

 1. Shyshkovskyi S. Analytical instruments of management development of industrial enterprises / R. Feshchur, V. Samulyak, S. Shyshkovskyi, N. Yavorska // Econtechmod. – Lublin, 2012. – Vol. 1 No. 3. – P. 17-22.
 2. Шишковський С. В. Методи кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств / Н. Р. Яворська, С. В. Шишковський // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2013. – № 5/3 (13). – С. 54–56.
 3. Шишковський С. В. Оцінювання економічної безпеки підприємств / М. Р. Тимощук, С. В. Шишковський, О. Р. Лис, М. М. Льода // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.4. – С. 156–163.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Шишковський С. В. Непрямий метод оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – № 727. – С. 286–291.
 2. Шишковський С. В. Маркетингові інструменти управління розвитком промислових підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Журнал «Маркетинг в Україні». – К. : Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2012. – №5 (74). – С. 51–56.
 3. Шишковський С. В. Економічне обґрунтування системи планових індикаторів соціального розвитку підприємства / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Хмельницький : ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2012. – № 4 (28). – С. 260–266.
 4. Шишковський С. В. Методи оцінювання розвитку підприємств в нестійких економічних умовах / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – № 748. – С. 223–232.
 5. Шишковський С. В. Сутність та класифікація індикаторів соціально-економічного розвитку підприємства / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – № 749. – С. 497–501.
 6. Шишковський С. В. Моделі розвитку підприємств // Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ»: Актуальні проблеми управління. – Харків : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2013. – № 52 (1052). – С. 172–176.
 7. Шишковський С. В. Проекти і програми як інструменти розвитку підприємств // А. І. Якимів, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – Одеса : Гельветика, 2013. – Том 18, випуск 2/1. – С. 231–235
 8. Шишковський С. В. Планування розвитку підприємств в умовах невизначеності // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – № 2/2014. – С. 778–782.

Публікації в інших виданнях:

 1. Шишковський С. В. Перспективи розвитку інформаційних систем в Україні / С. В. Шишковський // 66–та студентська науково–технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – C. 153–156.
 2. Шишковський С. В. Підвищення ефективності управління бізнес-проектами в контексті концепції сталого розвитку / С. В. Шишковський, Р. В. Фещур // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 704.
 3. Шишковський С. В. Особливості управління розвитком промислових підприємств в умовах глобалізації / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, О. Р. Лис // Збірник тез за матеріалами VIII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (м. Львів, 26–31 березня 2012 р.). – Львів : Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 87–88.
 4. Шишковський С. В. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємств / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»] (м. Львів, 26–28 квітня 2012 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 325–326.
 5. Шишковський С. В. Розвиток підприємства в рамках концепції холістичного маркетингу / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»] (м. Львів, 8–11 листопада 2012 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 424.
 6. Шишковський С. В. Принципи формування системи планових індикаторів соціального розвитку підприємства / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Збірник тез за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах»] (м. Дніпропетровськ 21–23 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ : ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – С. 123–125.
 7. Шишковський С. В. Захист інформації як складова економічної безпеки підприємства в нестійких економічних умовах / С. В. Шишковський, О. Р. Лис // Збірник тез за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка і управління: досягнення та перспективи»] (м. Одеса, 23–24 листопада 2012 р.) : в 3-х частинах. – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – Ч. 2. – С. 77–79.
 8. Шишковський С. В. Проблеми оцінювання розвитку підприємств в умовах невизначеності // Збірник тез за матеріалами ІІІ наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів (м. Львів, 21–22 березня 2013 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 146.
 9. Шишковський С. В. Економічна безпека розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації / С. В. Шишковський, О. Р. Лис // Збірник тез за матеріалами IX науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (м. Львів, 15–20 квітня 2013 р.). – Львів : ЗУКЦ, 2013. – С. 321–325.
 10. Шишковський С. В. Формування класифікаційних ознак розвитку підприємств / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами I міжвузівської науково-практичної конференції [«Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності»] (м. Львів, 24–26 квітня 2013 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 70–71.
 11. Шишковський С. В. Інновації як складова розвитку підприємств / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами IІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»] (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 220–221.
 12. Шишковський С. В. Інтегральний індикатор розвитку підприємств // Збірник тез за матеріалами ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених EM-2013 (м. Львів, 21–23 листопада 2013 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 38–41.
 13. Шишковський С. В. Невизначеність як передумова розвитку підприємств / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами Х науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (м. Львів, 31 березня –5 квітня 2014 р.). – Львів : Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 332–334.
 14. Шишковський С. В. Процесно-орієнтоване управління як засіб забезпечення розвитку підприємства/ Р. В. Фещур, Н. Р. Яворська, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами науково-практичної конференції за міжнародною участю [«Модернізація системи державного управління: теорія та практика»] (м. Львів, 11 квітня 2014 р.). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 217-221.
 15. Шишковський С. В. Управління інноваційним розвитком підприємств на проектних засадах/ Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Збірник тез за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»] (м. Львів, 22–23 травня 2014 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 123.
 16. Шишковський С. В. Роль внутрішнього маркетингу у соціально-економічному розвиткові підприємств / Р. В. Фещур, С. В. Шишковський, Н. Р. Яворська // Збірник тез за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 6–8 листопада 2014 р.) – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 386.
 17. Фещур Р. В. Планування проактивного розвитку підприємств / Р. В. Фещур, (С. В. Шишковський), А. І. Якимів // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Технологій управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві, 21-23 травня 2015 р. – К.: КНУБА, 2015. – С. 100-102.
 18. Шишковський С. В. Проактивні інструменти інноваційного розвитку / С. В. Шишковський, О. Я. Слюсар // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості», 14-16 травня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 401.
 19. Кушерський* Т. В., (Шишковський С. В.) Підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою використання crm-систем // Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації [«Management of innovation process in Ukraine: economic, social and political transformation»]: Праці VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19-21 травня 2016 р.). – 2016. – C. 112.
 20. Платонова* О. М., (Шишковський С. В.) Проект розширення асортименту послуг банківських послуг в ПАТ «ОТП банк» // Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, 3-5 листопада 2016 р. – 2016. – C. 211–212.
 21. Фещур Р. В., (Шишковський С. В.), Якимів А. І. Встановлення програми проактивного розвитку підприємств // Труды международной научно-практической конференций «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)». – 2016. – C. 184–185.
 22. Фещур Р. В., (Шишковський С. В.), Якимів А. І. Розвиток підприємств в умовах трансформаційних перетворень бізнес-середовища // Materials International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings (January 29, 2016. Klaipeda University, Lithuania). – 2016. – C. 141–145.
 23. Фещур Р. В., (Шишковський С. В.), Копитко*** С. Б. Моделі ціноутворення // Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, 3-5 листопада 2016 р. – 2016. – C. 308–309.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімнати 1.2,

тел. +38(032)258-21-18 , +38 (032) 258-26-71