Шенбор Владислав Станіславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шенбор Владислав Станіславович
Shenbor.jpg
Дата народження 2.07.1956 р.

Шенбор Владислав Станіславович - старший викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1978 р. закінчив Львівський політехнічний інститут та отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка за спеціальністю "Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості".

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Машини та устаткування галузі
 • Гідропневмоавтоматика
 • Вібраційні процеси та обладнання виробництв

Громадська та організаційна робота

Наукові інтереси та здобутки

 • Автоматизація виробничих процесів
 • Вібраційні процеси та вібраційна техніка

Публікації

Вибрані публікації за останні кілька років:

 1. Shenbor V.S. Improvement of constructive schemes and calculations of oscillation tubular conveyers / V.S. Shenbor, V.M. Borovets, V.G. Brusentsov, O.R. Serkiz, P.I. Fita // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – № 760: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 72-84.
 2. Патент на корисну модель № 63334 Бюл.19 від 10.10.2011 р. Автомат пакування сипких продуктів у готові пакети. Боровець В.М., Шенбор В.С., Боровець Я.В., Мельничук І.М.
 3. Боровець В. М. Аналіз і дослідження структурних і конструктивних схем вібраційних трубчастих конвеєрів з електромагнітним приводом / В.М. Боровець, О.Р. Серкіз, В.С. Шенбор // Ж.: Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 2 (54). – С. 9–14.
 4. Боровець В.М. Аналіз впливу динамічних параметрів робочого середовища на характер руху контейнера вібраційної машини / В.М. Боровець, В.С. Шенбор // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2010. – № 679: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 28–34.
 5. Боровець В.М. Підвищення продуктивності і точності сортування вібраційними сепараторами / В.М. Боровець, А.Л. Беспалов, В.С. Шенбор // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2010. – № 679: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 34–38.
 6. Боровець В.М. Прикладні проблеми розробки двомасних вібраційних трубчастих конвеєрів / В.М. Боровець, В.Г. Брусенцов, О.Р. Серкіз, В.С. Шенбор // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011. – Вип. 45. – С. 168-174.
 7. Боровець В.М. Аналіз впливу параметрів приймальної лійки пакувального автомата на характер пакованого продукту / В.М. Боровець, В.С. Шенбор, А.М. Сліпчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2011. – № 702: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 44–48.

Контакти

79013, м. Львів, вул. Професорська, 1,

14-й навчальний корпус, кімната 60;

Національний університет "Львівська політехніка",

Інститут інженерної механіки та транспорту,

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

email: kafedraMAM@rambler.ru