Шелех Юрій Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шелех Юрій Леонідович
Sheleh1.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 29.01.1978 р.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Електричні станції »
Галузь наукових інтересів Дослідження умов виникнення необоротних процесів в тілі людини під дією постійної напруги
Кваліфікаційний рівень магістр-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Шелех Юрій Леонідович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Народився 29 січня 1978 року в м. Львові.

Освіта:

Кандидатську дисертацію на тему «Умови безпечної експлуатації електроустановок постійної напруги [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Шелех Юрій Леонідович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2006. - 152 арк.: рис. - арк. 137-145» захистив у 2006 році.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

Основні курси

 • Професійна та цивільна безпека;
 • Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках.

Наукові інтереси

 • Дослідження умов виникнення необоротних процесів в тілі людини під дією постійної напруги;
 • Дослідження режимів безпечних електричних мереж напругою до 1000 В.

Опубліковані праці:

 1. Гутаревич О.Т., Маліновський А.А., Никонець Л.О., Шелех Ю.Л. Обґрунтування параметрів мереж з гарантованим рівнем електробезпечності за умовами аварійного режиму електроустановок // Энергетика и электрификация. 2002, №7, с.40-44.
 2. Гутаревич О.Т., Маліновський А.А., Никонець Л.О., Шелех Ю.Л. Обґрунтування параметрів мереж з гарантованим рівнем електробезпеки напругою до 1000 В за умови безпечного дотику людини до струмоведучих частин у нормальному режимі установки // Энергетика и электрификация. 2002, №8, с.47-51.
 3. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Шелех Ю.Л. Математична модель взаємодії організму людини з джерелом постійної напруги // Вісник НУ “Львівська політехніка” Електроенергетичні та електромеханічні системи. 2003. -№487 Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, с. 102-107.
 4. Маліновський А,А., Никонець Л.О., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Розрахункові значення резистансу тіла людини за різних значень постійної напруги дотику // Енергетика і електрифікація.- 2003, №7.-с.52-55.
 5. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Шелех Ю.Л., Андрієнко Т.Г. Вольтамперні характеристики спільноти людей при дії постійної напруги //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2004. – №511. – С. 63-71.
 6. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Шелех Ю.Л. Дослідження умов виникнення необоротних процесів в тілі людини під дією постійної напруги // Енергетика і електрифікація. – 2005. – №10. – С. 31-36.
 7. Бабійчук В.М., Никонець Л.О., Маліновський А.А., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Шляхи удосконалення міжнародної і вітчизняної нормативної баз з електробезпеки //Енергетика і електрифікація. – 2005. – №5. – С. 52-55.
 8. Маліновський А.А., Никонець Л.О., Шелех Ю.Л. Імовірнісна модель виникнення необоротних процесів у тілі людини під дією постійної напруги // Новини енергетики. – 2006. – № 6. – С. 41-44.
 9. Маліновський А.А., Никонець Л.О., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Залишковий електричний опір тіла людини//Енергетика і електрифікація. – 2006. – №3. – С.46-49.
 10. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Черемних Є.В., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Оцінювання достовірності статистичної інформації про електрофізичні параметри тіла людини // Енергетика і електрифікація. - 2006. - №5. - С.35-38.
 11. Никонець Л.О., Шелех Ю.Л., Радченко М.М. Комунально-побутова електрична мережа з підвищеним рівнем електробезпеки // Новини енергетики. - 2007. - № 2. - С. 29-35.
 12. Никонець Л.О., Шелех Ю.Л., Радченко В.М. Заходи та засоби запобігання необоротним процесам в тілі людини у випадку посереднього дотику до електроустановок //Новини енергетики.–2008.–№2. 49-52.
 13. Маліновський А.А., Никонець Л.О., Олійник М.Й., Мальцева Н.Г., Шелех Ю.Л., Радченко В.М. Теоретичні засади побудови узагальненої моделі тіла людини як елемента електричного кола//Новини енергетики.–2008.–№5. 41-46.
 14. В.М.Радченко, Ю.Л.Шелех. Методика вибору кількості трансформаторів живлення мережі з підвищеним рівнем електробезпеки // Новини енергетики.–2008. – №11. с.32-35.
 15. Безпечна електрична мережа з номінальною напругою до 1000 В. Патент України №91476 / Радченко В.М., Шелех Ю.Л., Никонець О.Л. Заявл. 02.11.09; опубл. 26.07.10, Бюл. № 14. - 2 арк.
 16. Ю.Л.Шелех, В.М.Радченко, О.Л.Никонець. Безпечна комунально-побутова мережа з параметричним обмеженням струму ураження // Новини енергетики.–2011. – №6. с.40-48.
 17. А.Malinowski, J.Szelech, O.Nykoniec. Rozwòj teorii ochrony przecimporaźeniowej I synteza bezpiecznych sieci elektrycznych// XVIII konferencja naukowo-technicna "Bezpieczeńctwo elektryczne" ELSAF-2011, Instytut energoelektryki Politechniki Wrocławskiėj, Wrocław, 2011. S. 24-34.
 18. Шелех Ю.Л., Cтатистичний аналіз параметрів електричних мереж з неізольованими проводами напругою 0,4 кВ / [Шелех Ю.Л., Сабат М.Б., Мацевко С.І.]// Международное научное издание "Сборник научных трудов SWorld". — Иваново, 2016 p. — Т.4 "Технические науки". — C. 59-64.
 19. Лисяк В. Г. Усталені режими комплексу «система електропостачання – помпова станція» / В. Г. Лисяк, Ю. Л. Шелех, М. Б. Сабат // ІIІ міжнародна науково-технічна конференція "Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія та практика «ELTECS – 2017». – Одеса, 26-28 липня 2017 р.
 20. Лисяк В.Г. Усталені режими комплексу «система електропостачання – помпова станція» / В.Г. Лисяк, Ю.Л. Шелех, М.Б. Сабат // Електротехнічні та комп’ютерні системи.–2017.– № 25 (101).– С. 34–43.– ISSN 2221-3805 (Print).– ISSN 2221-3937 (On-line).
 21. Лысяк В.Г. Математическая модель электротехнического комплекса системы энергоснабжения / В.Г. Лысяк, Ю.Л. Шелех, М.Б. Сабат // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики.– 2017.– Т. 17.– № 4. С. 733–743.– ISSN 2226-1494 (Print).– ISSN 2500-0373 (On-line).– DOI: 10.17586/2226-1494-2017-17-4-733-743.– https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32749.
 22. Покровський К. Б., Маврін О. І., Шелех Ю. Л. Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2017. – № 870. – C. 71–75.
 23. V. Lysiak, M. Oliinyk, Y. Shelekh. Modeling of Hydraulic Load of Electric Drive in Electrical Complex of Pumping Station. Energy Eng. Control Syst., 2018, Vol. 4, No. 1,

Опубліковані методичні розробки:

 1. Синтез моделей тіла людини за дії допустимих напруг дотику. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 12 с.
 2. Вольтамперні характеристики тіла людини для умов аварійного режиму роботи електроустановок. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 12 с.
 3. Амперсекундні характеристики та розрахунок необоротних процесів в тілі людини за дії на неї постійної напруги дотику. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех – Львів: 2013. – 15 с. Номер реєстрації №5395 від 18 листопада 2013 р. (силами кафедри).
 4. Характеристики пристрою захисного вимкнення. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех, М.Б.Сабат – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 24 с. Реєстраційний № 6857 від 28 квітня 2016 р. (силами кафедри).
 5. Обґрунтування параметрів мережі з гарантованим рівнем електробезпеки. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи №5-6 з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех, М.Б.Сабат – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 16 с. Реєстраційний № 6858 від 28 квітня 2016 р. (силами кафедри).
 6. Розвиток безпечних електричних мереж напругою до 1000 В. Методичні настанови до виконання лабораторної роботи №7 з дисципліни “Теорія та практика електробезпеки” для студентів базового напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” усіх форм навчання / Укл: Л.О.Никонець, Ю.Л.Шелех, М.Б.Сабат – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 13 с. Реєстраційний № 6859 від 28 квітня 2016 р. (силами кафедри).
 7. Регулювання реактивної потужності в електропостачальних системах за допомогою контролерів реактивної потужності. Методичні настанови до лабораторної роботи з дисципліни: "Контроль ефективності енерговикористання" для студентів базового напрямку 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" /Укладачі Шелех Ю.Л., Сабат М.Б., Амброз В.М., Бучковський Р.В. Реєстраційний № 72-99 від 04 квітня 2017 р. (силами кафедри).

Опубліковані монографії та навчальні посібники:

 1. Научные основы (теория) электробезопасности / Малиновский А.А., Никонец Л.А.,. Голубов С.В. и др. / Под ред. Никонца Л.А. – Львов: НВФ «Українські технології», 2008. – 244 с.
 2. Базилевич М. В. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут енергетики та систем керування). Книга 2: навчальний посібник / М. В. Базилевич, П. М. Баран, Ю. О. Варецький, І. С. Васильківський, В. Г. Гайдук, П. Р. Гамула, В. Г. Гапанович, В. І. Горячко, Н. Б. Дьяченко, В. П. Кідиба, А. Б. Козовий, Г. Б. Крих, Б. А. Кріль, Л. В. Лесовой, О. І. Маврін, А. А. Маліновський, М. В. Манько, Ф. Д. Матіко, О. С. Міняйло, В. П. Олійник, М. Й. Олійник, О. З. Парнета, Я. Д. Пришляк, Т. І. Римар, В. К. Савицький, О. Й. Савченко, М. С. Сегеда, І. Д. Стасюк, О. Л. Сторчун, В. Г. Турковський, В. О. Фединець, В. Г. Федишин, Є. І. Федів, Ю. Л. Шелех, Я. П. Юсик, А. Я. Яцейко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 245 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – №3 від 10.10.2014 р.).

Віртуальне навчальне середовище:

 1. Шелех Ю.Л. Теорія та практика електробнзпеки / Ю. Л. Шелех, М.Б. Сабат, М.Й.Олійник // Електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту енергетики та систем керування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом – електротехніка та електротехнології.– Сертифікат № 02164.– РН Е41-154-64/2018 від 12.03.2018р.– http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8282.
 2. Лисяк В. Г. Керування режимами електропостачальних систем / В. Г. Лисяк, Ю. Л. Шелех, М.Б. Сабат // Електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту енергетики та систем керування другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.– Сертифікат № 02163.– Реєстр. № Е41-154-63/2018 від 12.03.2018 р.– http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2487.


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 214

Tел. +38 (032) 258-25-23 ; +38 (032) 258-27-55