Шевчук Ольга Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шевчук Ольга Ігорівна
Дата народження 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «філософія»
Галузь наукових інтересів · становлення громадянського суспільства в Україні

· трансформаційні процеси у сучасному українському суспільстві

Кваліфікаційний рівень «магістр філософії»
Поточне місце роботи кафедра гуманітарної підготовки, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Шевчук Ольга Ігорівна — старший викладач кафедри гуманітарної підготовки, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри .

Загальна інформація

Дата народження: 1978 р. Освіта Освіта повна вища у 1999р. закінчила філософський факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка ( спеціальність: філософ,викладач),

у 2000 р. закінчила з відзнакою навчання в магістратурі Львівського Національного університету ім. Івана Франка (освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр філософії),

у 2005 закінчила навчання в аспірантурі кафедри філософії філософського факультету Львівського Національного університету ім. Івана Франка (спеціальність 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії )

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Філософія»,
 • «Соціологія»,
 • «Культурологія»,
 • «Релігієзнавство»,
 • «Логіка»,
 • «Історія української культури»,
 • «Етика»,
 • «Естетика».

Наукові інтереси

 • становлення громадянського суспільства в Україні
 • трансформаційні процеси у сучасному українському суспільстві

Вибрані публікації

 1. Шевчук О.І. Індивідуалізм чи колективізм (до питання становлення громадянської ідентичності в Україні.) // Збірник матеріалів ІІ Міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» — м. Львів 20-21 березня 2007р — С.152
 2. Шевчук О.І. Громадянська освіта як один із рівнів впровадження демократичних цінностей в Україні. // Збірка тез міжвузівської науково-практичної конференціЇ «Проблеми соціально-економічного розвитку України:теорія і практика» — м. Львів, грудень 2007р. — С. 139-141
 3. Шевчук О.І., Ієвлев О.М. Ідеологія як консолідуючий нормативний образ суспільства // Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні аспекти національної безпеки» — м. Львів, 22-23 березня 2007 р. — С. 91-92
 4. Шевчук О.І. Генеза поняття «громадянська ідентичність» у контексті побудови громадянського суспільства в Україні.// Матеріали V Міжнародної конференції «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні» —м. Київ, 8-10 листопада 2007р. (електронний варіант)
 5. Шевчук О.І. Громадянська ідентичність української студентської молоді як інтегративний чинник українського суспільства // Збірка тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції " Управління в освіті" — м. Львів, 19-20 квітня. 2007р. — С. 94
 6. Шевчук О., Шевчук А. Проблема пошуку ідентичності «пострадянської людини » // Збірник матеріалів ІІІ Міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» — м. Львів 20-21 березня 2008р — С.98
 7. Шевчук О. І. Місце сім’ї в суспільстві, що глобалізується// Збірник матеріалів І\/ Міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки іпідприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» — м. Львів 31 березня — 10 квітня 2009 р. — С.180
 8. Шевчук О. Самовизначення особистості в процесі навчання /- IV міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 23-24квітня 2009 року. — С. 255-256
 9. Шевчук О. Громадянська ідентичність як інтегративний чинник сучасного українського суспільства // Збірка НУ «Львівська Політехніка», 2007 рік
 10. Шевчук О. І. Громадянська освіта як чинник критичного мислення // Вісник Львівського університету: Філософські науки — Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І. Франка — 2008 р. — С.91-100
 11. Шевчук О. Необхідність дослідження явища громадянської ідентичності в національному дискурсі — подана до друку у Вісник ЛКА Гуманітарні науки у Випуск № 9 (витяг з протоколу кафедри і рецензія додається)
 12. Шевчук О. Громадянська ідентичність в умовах соціально-політичної трансформації України — подана до друку у Вісник Національного Ужгородського Університету. Серія: Соціологія. Політологія. Філософія. (рецензія додається)

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-йкорпус, кімн. 402

Tел. +38 (032) 258-24-52

E-mail: kafedraGumP@ukr.net