Шевчук Ганна Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шевчук Ганна Йосипівна
RTEmagicC shevchuk.jpg.jpg
к.іст.н., доцент
Дата народження 2 лютого 1964 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Галузь наукових інтересів Особливості інноваційної педагогічної діяльності
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Малик Ярослав Йосипович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри європейської інтеграції і права
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Шевчук Ганна Йосипівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Дата народження: 2 січня 1964 року. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України на тему: «Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства «Сільський господар» (1899-1944) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Шевчук Ганна Йосипівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 218 арк. — арк. 195-218». Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Малик Ярослав Йосипович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри європейської інтеграції і права

Основні курси

 • Інноваційні педагогічні технології
 • Порівняльна педагогіка
 • Основи психології та педагогіки

Наукові інтереси

Особливості інноваційної педагогічної діяльності

Вибрані публікації

Автор наукових праць з історії педагогіки, інноваційної педагогічної діяльності. Серед них:

 • Шевчук Г.Й. Товариство «Сільський господар»: історія і сучасність // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 23 січня 2004 р. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. — Ч.2. — С.132-134.
 • Шевчук Г.Й. Відновлення діяльності товариства «Сільський господар» після Першої світової війни // Внутрішня та зовнішня політика держави: сучасність, принципи, методологія: Науково-практична конференція за міжнародною участю, 27 січня 2005 р. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. — Ч.2. — С.147-149.
 • Шевчук Г.Й. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2011. – Випуск 57. – С. 228- 237.
 • Шевчук Г.Й. Інноваційні технології у вищій навчальній школі // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – №3. – С. 36-46
 • Малик Я.Й, Шевчук Г.Й. До питання про створення Галревкому як органу державного управління Галицької СРР. // Ефективність державного управління: зб.наук.праць.- Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011- С.147- 155.
 • Шевчук Г.Й. Готовність до інноваційної професійної діяльності – необхідна якість педагога. Тези V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- С.350 – 351.
 • Шевчук Г.Й. Особливості сприйняття телевізійної інформації жіночою аудиторією. //Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012 www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/
 • Шевчук Г.Й. Соціальне партнерство як нова технологія освітньої діяльності. Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- С.145 – 146.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua