Швед Ольга Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Швед Ольга Петрівна
RTEmagicC shved.jpg.jpg
к.іст.н., старший викладач
Дата народження 21 грудня 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Спеціальність «Менеджмент організацій», та «Управління навчальним закладом»
Галузь наукових інтересів розробка механізмів управління навчальним закладом, зокрема, організація професійно-кар’єрної орієнтації, її психолого-діагностичний супровід.
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Полянський Олег Арсенович, Львівський державний університет фізичної культури, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Швед Ольга Петрівна — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Дата народження: 21 грудня 1969 року.

Закінчила Львівську політехніку за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Управління навчальним закладом».

Працювала методистом Інституту гуманітарних і соціальних наук.

З 2003 року — викладач гуманітарних дисциплін.

Тема дисертації: Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швед Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2010. — 205 с.

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Полянський Олег Арсенович, Львівський державний університет фізичної культури, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

Основні курси

 • Психологія управління поведінкою людини
 • Основи психології
 • Основи психології і педагогіки
 • Основи психології спілкування

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — розробка механізмів управління навчальним закладом, зокрема, організація професійно-кар’єрної орієнтації, її психолого-діагностичний супровід.

Додатковий напрям — вивчення досвіду громадсько-політичної діяльності українських урядів в екзилі.

Вибрані публікації

 1. Степан Витвицький у національно-визвольному русі першої половини ХХ ст. / О.П. Швед // Галичина ; [ відп. ред. І. Райківський ]. — № 15–16. — Івано-Франківськ, 2009. — С. 202 — 208.
 2. Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького в роки національно-визвольних змагань ( 1918 — 1923) / О.П. Швед // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; [ відп. ред. Я. Ісаєвич ]. — Вип. 18. — Львів, 2009. — С. 560 — 566.
 3. Просвітницька діяльність Степана Витвицького на Дрогобиччині в 1920 — 1930-х рр. / О.П. Швед // Наукові записки: серія «Історія» / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка ; [ відп. ред. І. Зуляк ]. — Тернопіль, 2010. — Вип. 2. — С. 59 — 63.
 4. Степан Витвицький: громадсько-політична діяльність / Ольга Швед // Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво «Астролябія», 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-8657-72-6.
 5. Діловодство : Метод. вказівки до семінар. занять для студ. баз. напряму 6.0201 «Культура» спец. «Документознавство та інформ. діяльн.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.В. Комова, Р.Д. Зінкевич, С.В. Терський, С.О. Лісіна, О.П. Швед, Л.М. Новак-Каляєва, О.Я. Мазур. — Л. : Вид-во нац. ун-ту Львів. політехніка , 2005. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23-27 (95 назв).
 6. Документознавство : Метод. вказівки до викон. курс. робіт для студ. баз. напряму «Культура» спец. «Документознавство та інформ. діяльн.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: С.О. Лісіна, М.В. Комова, Р.Д. Зінкевич, С.В. Терський, О.П. Швед. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 20 с.
 7. Документознавство та інформаційна діяльність : Прогр. вироб.-технол. практики для студ. ІІІ курсу баз. напряму 6.0201 «Культура» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.В. Комова, О.П. Швед, Р.Д. Зінкевич, С.О. Лісіна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 8 с.
 8. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Р.Д. Зінкевич, М.В. Комова, О.П. Швед, О.Я. Мазур, Я.Я. Денісов. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 32 с.
 9. Підвищення ефективності виховання школярів шляхом формування патріотичного осмислення фактів історії (на прикладі уроків Варшавської операції у Другій світовій війні) / О. Швед // 2-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Упр. в освіті» : Тези доп., 21-22 квіт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. — С. 67.
 10. Програма з дисципліни «Нова і новітня історія країн Західної Європи. Період з кінця XV ст. — по 1918 р.» для студентів базового напряму 6.0201 «Культура» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.Я. Мазур, В.С. Виздрик, А.І. Харук, О.П. Швед. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — Ч. 1. — 20 с.
 11. Програма з дисципліни «Нова і новітня історія країн Західної Європи. Період 1918­2005 рр.» для студентів базового напряму 6.0201 «Культура» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.Я. Мазур, В.С. Виздрик, А.І. Харук, О.П. Швед. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — Ч. 2. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13-14.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 222

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua