Швай Роксоляна-Марія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Швай Роксоляна-Марія Іванівна
Швай.jpg
д.пед.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Педагогіка та психологія творчості. Розвиток креативності особистості у процесі навчання. Теорія та методика навчання
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра педагогіки та інноваційної освіти

Швай Роксоляна-Марія Іванівна — доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти , Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

З відзнакою закінчила фізичний факультет Львівського державного університету імені І. Франка та отримала кваліфікацію “Фізик. Викладач фізики”. Після закінчення університету працювала на посадах: інженера науково-дослідного сектору Львівського національного університету імені І. Франка, методиста Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2002 р. захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання).

З 2003 р. і по теперішній час працює у Національному університеті “Львівська політехніка” спочатку на посаді ст. викладача, потім доцента та професора кафедри психології, педагогіки і соціального управління.

У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.


Протягом 2009 – 2012 рр. була докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2013 р. захистила дисертацію і здобула ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання).

У 2015 присвоєно вчене звання професора.

Основні курси

 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання та основи педагогічної майстерності
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Психологія творчості
 • Педагогіка
 • Комп’ютеризація в освіті
 • Педагогіка і методика викладання у у вищій школі
 • Психології та педагогіка
 • Галузь наукових інтересів
 • Педагогіка та психологія творчості.
 • Розвиток креативності особистості у процесі навчання
 • Теорія та методика навчання

Вибрані публікації

Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Це монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях та наукових виданнях, які входять до складу наукометричних баз даних.

Серед них:

 1. Швай Р.І. Дидактичний матеріал з фізики для тренінгу творчості учнів. 7 – 8 класи. Навчальний посібник / Р. І. Швай. – Львів: Ліга-Прес, 2011. –
 2. Швай Р. І. Деякі аспекти змін освітньої парадигми щодо формування інноваційної особистості / Р. І. Швай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – No 2 (95). – С. 168 – 172.
 3. Швай Р. І. Творчість як зміст і метод навчання фізики / Р. І. Швай // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 98. – С. 150 – 154.
 4. Швай Р.І Використання тренінгу творчості у процесі навчання фізики / Р. І. Швай // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. – 2011. – Вип. 89. – С. 199 – 202.
 5. Швай Р. І. Проблеми ідентифікації творчої особистості у процесі навчання / Р. І. Швай // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно - світоглядним становленням учителя: фізики, технології, астрономія. – С. 75 – 78.
 6. Швай Р.І. Навчально-діагностичний комплекс як засіб розвитку креативності учнів у процесі навчання фізики / Р. І. Швай // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки. – 2012. – Вип. 99. – С. 146 – 150.
 7. Ляшенко О.І. Методи творчого підходу і стратегічні тенденції в процесі розв’язування задач / О.І. Ляшенко, Р.І. Швай // Педагогіка і психологія. – 2012. – No 4. – С. 5 – 10.
 8. Швай Р.І. Творче навчальне середовище для формування креативної особистості / Р. І. Швай // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013 – No 11(18). – С. 14 – 18.
 9. Швай Р.І. Деякі аспекти навчання креативних особистостей / Р. І. Швай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – 2013 – Вип.. 21 (3). – С. 233– 236.
 10. Швай Р.І. Творчість, креативність та інноваційність як поняття ключової компетентності / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки. – 2014. – Вип.. 116. – С. 172 – 176.
 11. Швай Р.І. Психологія та педагогіка творчості: навч. посібник/Роксоляна Швай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 200 с.
 12. Szwaj R. Trening twórczości a kształcenia uzdolnionej osobowości: // Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka / R. Szwaj. – Warszawa, – 2013. – S. 368-374.
 13. Швай Р.І. Образне мислення як крок до творчості. / Р. І. Швай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Серія 16. – 2015. – Вип.24(34). – С. 34 – 38.
 14. Швай Р.І. Підходи до оцінювання результатів навчання / О.Я.Кухтяк., Р. І. Швай // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1. Вип. 35. – Т. VІІ (58). Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2015. – С. 495 – 502.
 15. Shvay R. Developing Vivid Thought as a Step to Creativity // Visual Thinking – Visual Culture –Visual pedagogy, pod redakcją Haliny Rarot i Mariusza Śniadkowskiego/ Roksolyana Shvay. – Lublin, 2015. – S. 25-32. (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej).
 16. Швай Р.І. Психологія та педагогіка творчості: навч. посібник/Роксоляна Швай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 200 с.
 17. Shvay Roksolyana. Image as a Stimulation of a Сreative Activity /Roksolyana Shvay //L`Association 1901 "SEPIKE". – 2015. – Ausgabe 9. – P. 72– 75.
 18. Shvay Roksolyana. Development of the Students Creativity in the Studying Process/ Roksolyana Shvay //L`Association 1901 "SEPIKE". – 2016. – Ausgabe 12. – P. 59-63

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua