Шаповал Степан Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаповал Степан Петрович
Shapoval.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 23 квітня 1984 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання надходженнясонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Возняк Орест Тарасович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Шаповал Степан Петрович - кандидат технічних наук., доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

Будівельна теплофізика

Тема дисертаційного дослідження

Комбінована система теплопостачання із потрійно-орієнтованими сонячними колекторами та термоакумуляцією [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шаповал Степан Петрович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 183 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 147-165.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Возняк Орест Тарасович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Сфера наукових інтересів

Енергоефективні системи опалення та вентиляції із застосуванням альтернативних джерел енергії

Публікації

  • Енергоефективний будинок/ Номер патенту: 92009 | Автори: Пона Остап Миронович, Шаповал Степан Петрович, Возняк Орест Тарасович | Опубліковано: 25.07.2014 | МПК: F24J 2/02, F24D 15/00
  • Сонячний колектор/ Номер патенту: 84945 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Пона Остап Миронович, Шаповал Степан Петрович | Опубліковано: 11.11.2013 | МПК: F24J 2/04, F24J 2/24
  • Вентиляційна система/ Номер патенту: 79557 | Автори: Гулай Богдан Іванович, Шаповал Степан Петрович | Опубліковано: 25.04.2013 | МПК: F24F 7/06
  • Ефективність плоского сонячного колектора при різних інтенсивностях та кутах падіння теплового потоку / О. Т.Возняк, С. П. Шаповал // Нова тема. - 2010. - № 3. - С. 32-34.
  • Ефективність сонячного колектора прирізних інтенсивностях та кутах падіння теплового потоку / С. П. Шаповал, О. Т.Возняк // Екологічні проблеми природоко­ристування та ефективне енергозбереження : міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., 27-29квіт. 2010 р., Київ : зб. тез. доп. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. [та ін.].- К. : КНУБА, 2010. - С. 28-30.
  • Математичне моделювання надходженнясонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів / С. П.Шаповал, О. Т. Возняк // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн.ун-т України. - Л., 2010. - Вип. 20.10. - С. 313-316. - Бібліогр.: 5 назв.
  • Математичне моделювання надходження сонячної радіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації / О.Дацько, С. Шаповал, О. Возняк, А. Романів // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - С. 25-29. - (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 6б6). - Бібліогр.: 2 назви.
  • Математичне моделювання надходження сонячної радіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації / О. С. Дацько, С. П. Шаповал,О. Т. Возняк, А. С. Романів // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання велектротехнічних пристроях і системах : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн.конф., Луцьк, 28-30 черв. 2010 р. / Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2010. - С.61-63. - Бібліогр.: 2 назви.
  • Підвищення ефективності застосуваннядискретної орієнтації сонячних колекторів / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк, М. Є.Янів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2010. - № 3. -С. 64-66. - Бібліогр.: 3назви.
  • Підвищення ефективності системсонячного теплопостачання із стаціонарними сонячними колекторами / С. П.Шаповал, О. Т. Возняк // Вісн. Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка,2010. - Вип. 4 (84) : Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - С. 48-51. - Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-0