Чухрай Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чухрай Наталія Іванівна
Chukhraj N.I..jpg
д.е.н.,професор
Дата народження 20 вересня 1964 року
Місце народження м. Оха, Сахалінської обл., Російська Федерація
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність економіка
Галузь наукових інтересів інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чухрай Наталія Іванівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

1986 р. – закінчила Львівський політехнічний інститут інженерно-економічний факультет.

1992 р. – закінчила заочно аспірантуру у Львівському відділенні Інституту економіки НАН України.

1993 р. – захистила дисертацію на тему «Економічне стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Західного регіону)» у спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2003 р. – захистила дисертацію на тему «Формування інноваційного потенціалу підприємства на засадах маркетингу і логістики» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики, заслужений працівник освіти України

Професійна діяльність

Проходила тренінгові програми, курси підвищення кваліфікації, стажування, зо­крема за кордоном:

 • стажування у Ренселерському полі­технічному інституті «Навчання бізнес- стратегії на основі методу кейс-стаді», м. Трой, США (1995);
 • програму «Тrain the Trainer» за під­тримки Баварського уряду, м. Мюнхен, Німеччина (1998);
 • програму зі складання кейс-стаді Durham University Business School, м. Дарем, Великобританія (1997);
 • інтенсивна тренінг-програма “Вступ до менеджменту логістики”, організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агенства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID), Львів, Україна (2000);
 • інтенсивна тренінг-програма “Трансформація/ реструктуризація підприємств в Україні”, організована Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агенства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID), Львів, Україна (2001);
 • логістичну програму з виробничої ло­гістики, м. Берлін, Німеччина (2006);
 • підвищення кваліфікації в Центрі ін­женерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Інженерна педагогіка» (Харків, січень-травень 2003 р.);
 • Літній інститут Академії викладацької майстерності «Як розробляти та ви­кладати курс «Операційний менедж­мент»» для викладачів ВНЗ - учасників проекту «Бізнес- менеджмент-освіта в Україні», організований Консорціумом із удосконалення бізнес-освіти в Украї­ні (CEUME) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (Ялта, липень 2004 р.);
 • програму академічної мобільності з викладання у Гданському університеті за Програмою ERASMUS+ (Гданськ, Польща, 2018);
 • програму академічної мобільності з наукового стажування у Кінгстонському університеті за Програмою ERASMUS+ (Лондон, Великобританія, 2019).

Професійний досвід

Стаж наукової роботи у вишах – 26 років – НУ «Львівська політехніка».

 • Є керівником держбюджетної науково-дослідної роботи на тему "Оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу у бізнес-середовище" (2019-2022);
 • Працює тренером-консультантом Центру підтримки бізнесу «New Вiznet» (м. Львів), Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ);
 • Є незалежним членом Спостережної ради КРЕДОБАНКУ.

За вагомий внесок у науку Н.І. Чухрай на­городжена Почесним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Під її керівництвом захищено 22 кандидатських дисертації та 1 докторська дисертація..

Викладає курси

 • Академічне підприємництво;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Маркетинг інновацій.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент.

Тематика наукових досліджень:

 • Трансфер технологій;
 • Формування і розвиток взаємовідносин між бізнес-партнерами.
 • Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств
 • Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі.

Профіль у:

Громадська діяльність

Є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

З 2003р. була членом навчально-методичної комісії з „Менеджменту” секції Логістика” при Міністерстві освіти та науки України, з 2011р. - секції "менеджмент інноваційної діяльності", а також членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень надруковано понад 300 праць з питань інноватики, стратегічного менеджменту, маркетингу та логістики, зокрема, 14 навчальних підручників та посібників, з них 7 з грифом МОН, 9 монографій та окремих розділів у 8 колективних монографіях.

 1. Чухрай Н.І., Лісовська Л.С. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник. – Львів: [Видавництво Львівської політехніки], 2016. – 324 c.
 2. Чухрай Н.І. Формування системи альтернативних рішень щодо зменшення втрат електроенергії з впливом на операційну діяльність енергопостачальних підприємств /Чухрай Н.І., Бохонко І.В. // Приазовський економічний вісник. – 2017. – № 2(02) 2017. – C. 76–79.
 3. Чухрай Н.І. Методичні підходи щодо обґрунтування заходів із покращання використання складових потенціалу промислових підприємств / Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я., Глянцева* О. І. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – C. 233–247.
 4. Чухрай Н.І. Моделювання вибору кращого проекту для виявлення та уникнення втрат електроенергії на енергопостачальних підприємствах / Новаківський І. І., Бохонко** І. В. // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2017. – Т.18. – C. 326–330.
 5. Чухрай Н.І. Оцінювання ефективності маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства / Коваль З., Чухрай Н.І. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 268–273.
 6. Chukhraі N. I. Сooperation between IT development enterprises and universities / N.I. Chukhraі, Т.S. Shcherbata // Marketing and Management of Innovations. – 2016. – № 3 – p. 161-169.
 7. Chukhraі N. I. Business process reengineering in the centralization of the industrial enterprises management / N.I. Chukhray, S.I. Matviy // Marketing and Management of Innovations. – 2016. – № 3 – p. 172-181.
 8. Chukhray, N. I., & Mrykhina, O. B. (2018). Theoretical and methodological basis for technology transfer from universities to the business environment. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 399.
 9. Chukhray, N. (2018). Cold supply chains of thermally labile products and their competitiveness. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(5.3), 85- 102.
 10. Sheremeta, B., Chukhray, N., & Karyy, O. (2019). Marketing tools as the competitiveness enhancer of the Ukrainian film distribution market entities. Innovative Marketing, 15(4), 88-101.
 11. Chukhray, N., Shakhovska, N., Mrykhina, O., Bublyk, M., & Lisovska, L. (2019, September). Consumer aspects in assessing the suitability of technologies for the transfer. In 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (Vol. 3, pp. 142-147). IEEE.
 12. Chukhray N., Shakhovska N., Mrykhina O., Bublyk M., Lisovska L. (2020) Methodical Approach to Assessing the Readiness Level of Technologies for the Transfer. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_19
 13. Chukhray N., Shakhovska N., Mrykhina O., Bublyk M., Lisovska L. Methodical Approach to Assessing the Readiness Level of Technologies for the Transfer. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, vol 1080. Springer, Cham, p. 259-282.
 14. Chukhray, N., & Mrykhina, O. (2020). Technology assessment to transfer them from an engineering university to a business environment. Problems and Perspectives in Management, (17), 4.
 15. Chukhray N., Shakhovska N., Mrykhina O. Method for estimation of R&D products cost taking into account their technological readiness // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 907–922.
 16. Shakhovska N., Chukhray N., Hasko R., Lotoshynska N., Voronovska M. The method for determining the readiness level of technologies for the safety transfer // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2588 : Proceedings of the international workshop on conflict management in global information networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019), Lviv, Ukraine, November 29, 2019. – P. 381–391.

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Тел: (032) 258-21-75

Е-mail: Natalia.I.Chuhraj@lpnu.ua