Чорнобай Олена Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнобай Олена Леонідівна
J0SmZtSt ew.jpg
к. юр. н., доцент
Дата народження 31.08.1983 р.
Місце народження м. Новояворівськ, Львівська обл.
Alma mater Львівській державний університет внутрішніх справ
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Актуальні проблеми філософії права, зокрема проблеми природного права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії, історії та філософії права
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 26.02.2015 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії права та конституціоналізму, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнобай Олена Леонідівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 2004 р. — закінчила Львівській інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
 • У 2004-2005 рр. — навчання в магістратурі Львівського юридичного інституту МВС України.

У травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 — філософія права.

Тема дисертації: Філософія фольклорного права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чорнобай Олена Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 223 арк. — Бібліогр.: арк. 197-223.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права.

Професійна діяльність

 • З 2006 р. — перебувала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З листопада 2007 р. до серпня 2011 р. — служба в органах внутрішніх справ на посадах викладача та старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З вересня 2011 р. перебуває на посаді доцента кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальні курси

 • Юридична деонтологія, теорія держави і права.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

Актуальні проблеми філософії права, зокрема проблеми природного права.

Наукова діяльність

Основні публікації

Авторка понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій.


Вибрані публікації

Навчальні та навчально-методичні праці:

 1. Сливка С.С., Чорнобай О.Л., Коваль І.М., Корнелюк Ю.І. Юридична деонтологія у схемах, таблицях і поняттях: навч. посібник. Львів: «Растр-7», 2020. 90 с.

Статті:

 1. Чорнобай О.Л. Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA. Nr. 1 (35) 2019. С. 37-38.
 2. Чорнобай О.Л. Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в новий час (XVII-XIX ст.) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск 21. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 99-104.
 3. Чорнобай О.Л. Становлення та перспективи вітчизняної юридичної аргументації // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA. Nr. 2 (36) 2019. С. 33-36.
 4. БРЕЗДЕНЬ В.І., Чорнобай О.Л. Німецька класична філософія і критицизм правової аргументації (German classical philosophy and the criticism of legal argumentation) // VISEGRAD JOURNAL ON YBVAN RIGHTS, №1 (volume 3). 2020. С. 7-11.
 5. Стецюк Б.Р., Чорнобай О.Л. Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук // Правовий часопис Донбасу. №2 (71). Кривий Ріг. 2020. С. 28-35.

Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах:

 1. Чорнобай О.Л. Українська національна справа у вітчизняній правовій аргументації // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 145-149.
 2. Чорнобай О.Л., Бунько С. Правове мислення суддів як основа правосудного судочинства // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 45-49.
 3. Чорнобай О.Л., Каленик С. Поняття принципу прав та свобод людини і громадянина // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 71-75.
 4. Чорнобай О.Л., Колядко А.-В. Роль сім’ї та загальноосвітніх навчальних закладів у подоланні правового нігілізму // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 94-99.
 5. Чорнобай О.Л., Луців М. Психологічна готовність юриста до професійної діяльності: поняття, структура // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 104-108.
 6. Чорнобай О.Л., Матіїв В. Правовий статус юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 112-117.
 7. Чорнобай О.Л., Похилько О. Гарантії прав і свобод людини та громадянина // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 125-129.
 8. Чорнобай О.Л., Тригуб Л. Соціальне партнерство як механізм колективної дії // Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 138-142.
 9. Чорнобай О.Л., Denisa Soukenikova. Формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 83-87.
 10. Добросельська Д., Чорнобай О.Л. Сутність права: теоретичні аспекти // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 103-106.
 11. Тарасюк В., Чорнобай О.Л. Теоретико-правові основи національної безпеки // Державотворення та правотворення:проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2019. С. 181-185.
 12. Чорнобай О. Вітчизняна юридична аргументація: становлення та розвиток // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 76-78.
 13. Чорнобай О. Становлення теорії юридичної аргументації в період Нового часу (XVII-XIX ст.) // Рівність у праві: історична ретроспектива і сучасність: матеріали Десятої Всеукраїнської інтернет-конференції. Вип. 10. ІППО НУ «Львівська політехніка». Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 194-197.
 14. Чорнобай О.Л. Німецька класична філософія і критицизм правової аргументації // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 142-145.
 15. Брик А.В., Чорнобай О.Л. Право громадян на участь у здійсненні державної влади // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 48-53.
 16. Гриців В.Ю., Чорнобай О.Л. Корпоративні норми у галузях права України // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 74-80.
 17. Дубіль І.М., Чорнобай О.Л. Становлення теоретичних знань про право як засіб соціального спілкування // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 80-86.
 18. Королишин Х.М., Чорнобай О.Л. Поняття особливого суб’єкта інформаційних правовідносин // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 97-102.
 19. Лаганяк Н.Я., Чорнобай О.Л. Поняття органічних законів у системі законодавства // Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 107-111.
 20. Чорнобай О.Л. Волюнтаристський лібералізм як основа

сучасної доктрини права // Персоналії українських правників – творців Української державності: історія і сучасність: матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. Вип. # Терлюк І.Я. (укладач) / ІППО НУ «Львівська політехніка». Львів: Ліга-Прес, 2020. С. 178-180.

 1. Чорнобай О.Л. Основні підходи щодо аналізу юридичної аргументації // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020.
 2. Гарасимчук Владислав. Чорнобай Олена Законодавче забезпечення ветеринарної справи (початок ХХ ст.) // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.
 3. Ковч Іван. Чорнобай Олена. Місцева влада: сутність та особливості // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.
 4. Кравців Роман. Чорнобай Олена. Правотворчість: поняття та структура // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.
 5. Макара Роксолана. Чорнобай Олена. Поняття функцій законодавчих дефініцій // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.
 6. Мельник Тетяна. Чорнобай Олена. Поняття правової системи // Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.
 7. Чорнобай О.Л. Ірраціоналізм в юридичній аргументації (Інститутська) // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 336 с. С. 77-78


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: olena.l.chornobai@lpnu.ua