Чистоклетов Леонтій Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чистоклетов Леонтій Григорович
Чистоклетов.jpg
д. ю. н., професор кафедри, професор
Alma mater Національна академія внутрішніх справ
Галузь наукових інтересів Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Чистоклетов Леонтій Григорович — доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка» ,професор.

Освіта

Закінчив Київську Вищу Школу МВС СРСР. У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правові основи застосування міліцією вогнепальної зброї». У 1999 р. присвоєно звання доцента. У 2016 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. У 2015 р. присвоєно звання професора. У 2016 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.

Професійна діяльність

З 2017 року — професор кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • Міграційне право
 • Адміністративний процес
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки

Сфера наукових зацікавлень

Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні. Правове забезпечення інформаційної безпеки.

Вибрані публікації

Автор понад 145 наукових публікацій.

Монографії

 1. Чистоклетов Л. Г. Безпека суб’єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення : монограф. / Л. Г. Чистоклетов. Львів : Растр-7, 2016. 312 с.
 2. Financial-economic and innovative support of entrepreneurship development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant business. monograph / V. Yatsenko, S. Pasieka, L. Tchistokletov and others: [Ed. By Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.}. Сollective - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 619 p.
 3. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine / L. Tchistokletov and others //: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 368 p. P. 313-330.
 4. Чистоклетов Л.Г. Нариси з адміністративного права : монографія. Львів: Растр -7, 2020. 292 с.

Статті

 1. Чистоклетов Л. Г. Ще раз про дефініцію адміністративного договору. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Право. 2015. Вип. 35, ч II, т. 3. С. 29-32.
 2. Чистоклетов Л. Г. Про методичний інструментарій прогнозування адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. : Юрид. науки. 2015. Вип. 6, т. 2. С. 141–143.
 3. Чистоклетов Л. Г. Концептуальні засади застосування комплексного підходу в юридичних дослідженнях. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 4. С. 27–30.
 4. Чистоклетов Л. Г. Стадії процесу юридичного прогнозування. Право України. 2016. № 1. С.130–135.
 5. Чистоклетов Л. Г. Про принципи юридичного прогнозування. Юрид. вісн. Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». 2015. № 4. С. 273–278.
 6. Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні. Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2017. Вип. 2. С.226-235
 7. Чистоклетов Л.Г. Деякі аспекти адміністративного заохочення. Наукові записки. ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». № 23. 2020. С.219-224.
 8. Чистоклетов Л.Г., Хитра О.Л. Поняття адміністративно-правового забезпечення та його механізму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2020. № 3.

Контактна інформація:

вул. Князя Романа, 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 306

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua

E-mail: eon1949@ukr.net