Черемних Євген Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Черемних Євген Васильович
Cheremnyh.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 26 січня 1947 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів функціональний аналіз, спектральна теорія лінійних операторів.
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Черемних Євген Васильович — доктор фізико-математичних наук,професор кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 26 січня 1947 р.

Тема дисертації: Гладке збурення неперервного спектру і аналіз спектральних особливостей [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01/ Черемних Євген Васильович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2002. — 317 арк. — арк. 310-317

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • теорія планування експерименту
 • функціональний аналіз

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — функціональний аналіз,спектральна теорія лінійних операторів.

Основні публікації

Монографії:

 • Сегеда М. С., Черемних Є.В., Мазур Т.А., Курилишин О.М. Математичне моделювання електромагнетних процесів у трансформаторах з урахуванням розподіленості параметрів: монографія.—Львів: В-во Львівської політехніки, 2016.—148 с.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Diaba F., Cheremnikh E. V. On asymptotic time for anevolution with non-local boundary condition. //J.Dinam.Systems and Geom.Theor., V.4, № 1, 2006. P.61-77.
 2. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Черемних Є.В., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Оцінювання достовірної статистичної інформації про електрофізичні параметри тіла людини. // Енергетика і електрифікація,- 2006.-№5. С. 35-38.
 3. Cheremnikh E.V. On the wave operator for Sturm-Liouville operators with spectral singularities. // Operator theory. Analysis and Mathematical Physics. Sweden, Lund, June 15-22. 2006. P.I 1.
 4. Cheremnikh E.V., F.Diaba. On rank one perturbation. Sweden,Lund, OTAMP 2006, 15-22 June 2006. «On the waves operators for Sturm-Liouvilleoperator with spectral singularities»
 5. Cheremnikh E.V. On certain resolved convergence. Одеса,100-річчя Крейна М.Г. Сучасний аналіз та застосування, 9-14 квітня 2007.
 6. Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008 p. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427
 7. Черемних Є. Формула сліду для несамоспряженої моделі Фрідріха. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 430.
 8. Cheremnikh Evgen. On an analogue of folmulaeSohotski-Plemelj // Тези доп. Міжнародної конф. «Spectral theory and differential operators», August 27-31, 2012. — TU Graz, P.7
 9. Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник «Львівської політехніки», «Фізико-математичні науки». – 2013. – № 768. – С. 46-52
 10. Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 16-17.
 11. Diaba F., Zemmouri A., Cheremnykh E. V. Sturm-Liouville on the line with retarted potential // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2014. – Vol. 6, Issue 3, – pp. 53-61.
 12. Черемних Є.В., Сегеда М.С., Хімьюк І.В., Мазур Т.М., Курилишин О.М. Математичне моделювання розподілу напруги вздовж обмотки трансформатора під час імпульсних перенапружень // Технічна електродинаміка. –2015. – № 6. – С. 8-11.
 13. Diaba F., Lazzibi N., Cheremnich E. V. Finitness of the point spectrum of transport operator with material 2x2 potential. // Global Journal of Pure and Applied Mathematics, V. 12, n. 3 (2016), pp. 2561-2571
 14. Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 15. Cheremnikh E., Oleksiv I., Ivasyk H. Finding the condition of finiteness of the discrete spectrum of a nonself-adjoint Friedrichs’ model in the case of one-dimentional perturbation // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2020. – Т. 4, № 2(54). – P. 46–50.
 16. Сегеда М. С., Черемних Є. В., Гоголюк П. Ф., Мазур Т. А., Близнак Ю. В. Математична модель хвильових процесів у двообмоткових трансформаторах // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 5–14.
 17. Івасик Г. В., Черемних Є. В. Транспортний оператор у просторі вектор-функцій // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2021. – Том 18. – С. 34–42.
 18. M. S. Seheda, Y. V. Cheremnykh, P. F. Gogolyuk, Y. V. Blyznak. Mathematical modeling of wave processes in two-winding transformers taking into account the main magnetic flux // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2021. – № 5. – С. 80–86.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007,-86 с.
 2. Черемних Є.В., Чуйко Г.І. Жорданова форма матриці. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 24с.
 3. Мохонько А.З., Мусій Р.С., Черемних Є.В., Андрусяк І.В. та інші Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 90 c

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40