Червінка Ірина Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Червінка Ірина Миколаївна
Червінка.jpg
к. політ. наук., асист.
Галузь наукових інтересів Етнополітичні конфлікти та механізми їх врегулювання, діяльність міжнародних організацій у сфері вирішення конфліктів, етнополітичний сепаратизм у сучасних міжнародних відносинах
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2015
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Червінка Ірина Миколаївна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Науковий ступінь, вчене звання: к. політ. наук. спец. 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку», Захист кандидатської дисертації «Механізми врегулювання етнополітичних конфліктів у діяльності міжнародних організацій» 22.05.2015 р.

Посада: асистент кафедри ПМВ

Наукові інтереси

Етнополітичні конфлікти та механізми їх врегулювання, діяльність міжнародних організацій у сфері вирішення конфліктів, етнополітичний сепаратизм у сучасних міжнародних відносинах.

Вибрані публікації

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:

  1. Chervinka I., Kuchyk O. Political and legal mechanisms of international organizations in ethno-political conflicts settlement / I. Chervinka, O. Kuchyk // Wschodnioznawstwo. – Wroclaw. – 2015. – S. 261-272. (ос. внесок – 50 %)
  2. Chervinka I. The role of international organizations in the settlement of separatist ethnopolitical conflicts / I. Chervinka // Polityka i Społeczeństwo: Kwartalnik Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – Nr. 4 (11). – S. 139–158.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Червінка І.М. Перспективи врегулювання курдського питання в контексті інтеграції Туреччини до ЄС / І.М. Червінка // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ. – 2013. – Вип. # (2). – С. 122–126.
  2. Червінка І.М. Самовизначення націй та його роль у врегулюванні етнополітичних конфліктів / І.М. Червінка // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2013. – Т. 18. – С. 176–184. – (Серія соціологія і політичні науки; вип. 2 (18)).
  3. Червінка І.М. Проблема бездержавних націй як головна причина сучасних етнополітичних конфліктів / Г.І. Луцишин, І.М. Червінка // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 11/1 (127). – Дніпропетровськ: Грані, 2015. – С. 19-24.
  4. Червінка І.М. Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність / Г.І. Луцишин, І.М. Червінка // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 105 (2). – С. 390-395.

Наукові публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань:

  1. Червінка І.М. Територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів / І.М. Червінка // Гуманітарні візії: науковий журнал. – № 2 (2). – Львів, 2015. – С. 79-84.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій:

  1. Червінка І.М. Санкції як механізм врегулювання конфліктів / І.М. Червінка // Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія: збірник тез доповідей (18 березня 2015 р.). – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 254-256.
  2. Червінка І.М. Референдум у Шотландії та його наслідки / І.М. Червінка // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 р.). – Львів, факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 92-95.
  3. Червінка І.М. Роль ООН у врегулюванні російсько-українського конфлікту / І.М. Червінка // Новітні виклики та загрози європейській безпеці: збірник матеріалів круглого столу (м. Львів, 30 листопада 2015 р.). – Львів: НУ ЛП, 2015. – С. 77-80.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89