Чень Леся Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чень Леся Ярославівна
RTEmagicC CHen.tif.jpg
к. арх.., доцент
Дата народження 18 травня 1962 року Бучач, Тернопільської області.
Місце народження м. Бучач, Тернопільської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів Архітектурно-просторовий устрій історичних монастирів Західної України
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Української академії архітектури, дійсний член НТШ, доктор архітектури, Рудницький Андрій Маркович, професор кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 13.12.2007 року
Поточне місце роботи кафедра реставрації архітектурної і мистецької спадщини , Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Чень Леся Ярославівна — кандидат архітектури, доцент кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народилася 18 травня 1962 року в місті Бучачі, Тернопільської області.

У 1979–1984 рр. навчалася у Львівському політехнічному інституті на архітектурному факультеті.

З серпня 1984 р. працювала заступником директора по будівництву в ДСТ «Спартак»

З вересня 1992 року до грудня 1993 року працювала старшим лаборантом на кафедрі РРАК Національного університету «Львівська політехніка».

У 1993–96 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі РРАК

У 2004 — 2007 рр. працювала старшим лаборантом на кафедрі РРАК Національного університету " Львівська політехніка«.

4 жовтня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Архітектура монастирів Чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвитку української архітектури XVII — XX ст.»

Науковий керівник: Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Української академії архітектури, дійсний член НТШ, доктор архітектури, Рудницький Андрій Маркович, професор кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Архітектурне проектування : реставрація та реконструкція архітектурного об’єкту
 • Проектна графіка
 • Основи проектної графіки

Наукова робота

Архітектурно-просторовий устрій історичних монастирів Західної України

Вибрані публікації, твори

Опублікувала понад 50 наукових статей, написалау співавторстві 10 методичних вказівок

Видала навчальний посібник Л.Я.Чень. Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури - Львів: Видавництво львівської політехніки, 2014.- 128с

Видала брошуру Церква св. Миколая – перлина Бучача. – Львів 2010 – 32 с.

Основні наукові праці присвячені проблемам дослідження архітектурно-просторової структури василіанських монастирів

 1. До типології історичних трансформацій в архітектурно-просторовому розвитку монастирів ЧСВВ // Збірник наукових праць під редакцією Богдана Черкеса та Миколи Бевза. Урбаністично-архітектурні проблеми міст Галичини. Львів, в—во Державного університету «Львівська політехніка», 1996 — С.169-170
 2. Василіянські монастирі в архітектурі України ХVІІ — ХІХ ст. // Вісник Державного університету «Львівська політехніка»- Архітектура № 358, Львів, в—во Державного університету «Львівська політехніка», 1998 — С. 112-116
 3. Ландшафтні особливості в просторовій композиції ЧСВВ // Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць. Матеріали Першого міжнародного семінару Том 2, Львів, в—во УкрЛДТУ, 1998 р. — С. 35–38
 4. Регіональні ландшафтно-просторові особливості формування і композиції монастирів ЧСВВ // Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць. Матеріали Першого міжнародного семінару Том 2, Львів, в—во УкрЛДТУ, 1998 р. — С. 39–45.
 5. Принципи розташування та архітектурно-просторового вирішення монастирів ЧСВВ // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 568. Архітектура/ Відп. ред. проф., д—р арх. Б.С.Черкес—Львів, в—во Національного університету «Львівська політехніка», 2006 — С. 245 — 248.
 6. Особливості розпланування василиянських монастирських комплексів у містобудівній структурі Львова // Вісник Укрзахідпроектреставрація № 17, Львів 2007. — С. 27-31.
 7. Архітектура українських василіанських монастирських комплексів та ансамблів в контексті історичного розвитку // Проблемы теории и истории архитектуры Украины, Выпуск 8 Одесса, 2008 — С. 184-187
 8. Монастир Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Львові — Олександра Чень // Записки наукового товариства імені Шевченка ,том CCLV., Львів — 2008 — С. 472-481
 9. Формування архітектурно—просторової структури комплексу василіанського монастиря Петра і Павла в Дрогобичі. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск ХІ-ХІІ, в—во Дрогобич 2008— С. 214-220
 10. Рудницький А.М., Чень Л.Я. Роль монастирів Чину св. Василія Великого в архітектурі міст та сіл України // Вісник Державного університету «Львівська політехніка»- Архітектура № 632, Львів, в—во Державного університету «Львівська політехніка», 2008 — С. 44-51
 11. Типи розпланування василіанських монастирів на теренах України. // Вісник Державного університету "Львівська політехніка«─ Архітектура № 632, Львів, в-во Державного університету «Львівська політехніка», 2008 — С. 85-91
 12. Проблеми розвитку та реконструкції василіанських монастирів Західної України // Проблемы теории и истории архитектуры Украины, выпуск 9, Одесса, 2009 ─ С. 204–207
 13. Ансамбль василіанського монастиря в Бучачі // Вісник Прикарпатського університету ім. Стефаника, — серія «Мистецтвознавство» , — випуск 15 —16. Івано—Франківськ —2009 р. —С. 41-44.
 14. Особливості мистецького вирішення василіанських монастирів //Вісник Львівського національного аграрного університету_Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 10—Львів—2009 — С. 195–202
 15. Етапи формування сучасного типу василіанських монастирських комплексів. //науково-виробничий журнал «Будівництво України» № 2 — «Укрархбудінформ» — Київ — 2010 С. 23–27
 16. Монастирі в силуеті міст і сіл України // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” № 716 ─ Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації, Львів, в-во Національного університету Львівської політехніки, 2011 – С. 307-310
 17. Скульптура “Св. Онуфрій” в Рукомиші, у творчій спадщині І.Пінзеля // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр./ за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2011 Мистецтвознавство: № 10. С – 118-121 - (у співавторстві з Знаком І.Б.)
 18. Еволюція розвитку монастирського комплексу св.Онуфрія у Львові // Вісник Державного університету „Львівська політехніка”─ Архітектура № 728, Львів, в-во Державного університету ”Львівська політехніка”, 2012 – С. 177-183
 19. Храмові та монастирські комплекси в розпланувальній структурі міста Бучача. // Вісник Державного університету „Львівська політехніка”─ Архітектура № 757, Львів, в-во Державного університету ”Львівська політехніка”, 2013 – С.315-320
 20. Л.Я.Чень. Проблема реставрації та реконструкції історичних монастирських комплексів в Західній Україні // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини/ збірник наукових праць кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів/[наук. Ред.. – проф.док.арх.Бевз М.В. – Львів, Видавництво Распр-7 ], 2014 – 372с.- с.328-330

Останні дослідження присвячені планувально-просторовій структурі православних храмів ХVІ—ХVІІ ст. Тернопільщині: оборонній Миколаївській церкві в місті Бучачі, Михайлівській церкві в м. Бучачі, Онуфріївській церкві в с. Рукомиші та ін.

 • Ансамбль Миколаївської церкви в Бучачі // Проблемы теории и истории архитектуры Украины, выпуск 10, Одеса «Астропринт» 2010 ─ С.166 —169
 • Церква св. Миколая в Бучачі //Галицька брама, № 10 (190), Львів — 2010 С. 24–26
 • Церква св. Миколая — перлина Бучача. — Львів 2010 — 32 с.
 • Церкві св. Архистратига Михаїла — 100 років //Нова доба № 47 (8408), С. 1–2

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 326? 327

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-22-08

E-mail: rrak@polynet.lviv.ua