Чапран Сергій Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чапран Сергій Петрович
Чапран.jpg
старший викладач
Дата народження 2 травня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Особливості оцінювання та критерії відбору інвестиційних проектів
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чапран Сергій Петрович — старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 2 травня 1980 року

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:
Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
Економіка та управління знаннями і якістю інновацій
Менеджмент

Методичні розробки:

 1. Вербицька Г.Л., Мирончук Т.В., Маслак О.О., Процик І.С., Чапран С.П., Паливода Т.В. Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050104 «Фінанси». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 40 с.
 2. Вербицька Г.Л., Чапран С.П., Мирончук Т.В., Процик І.С., Мала Н.Т. Управління міжнародними проектами: Методичні вказівки до проведення практичних та контрольних робіт для студентів базового напряму 6.0502 «Менеджмент» усіх форм навчання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 36 с.
 3. Вербицька Г.Л., Фещур Р.В., Босак А.О., Чапран С.П., Самуляк В.Ю. Міжнародна економічна статистика: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 19 с.
 4. Вербицька Г.Л., Фещур Р.В., Шуляр Р.В., Олексів І.Б., Харчук В.Ю., Чапран С.П., Самуляк В.Ю. Економетрія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 30 с.
 5. Методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» / Укл.: Р.В.Фещур, Р.В. Шуляр, І.Б.Олексів, В.Ю.Харчук, Г.Л.Вербицька, С.П.Чапран, В.Ю.Самуляк. – Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 30 с.
 6. Міжнародний менеджмент: методичні вказівки для контрольної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укл. О.О. Пшик-Коваьська, Л.П. Сай, С.П. Чапран – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 16 с.
 7. Міжнародні економічі відносини (частина 1-2): конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання./ Скибінський О.С., Кара Н.І., Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О., Чапран С.П. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 50 с.
 8. Романишин С.Б. , Пшик-Ковальська О.О., Чапран С.П. Міжнародні економічі відносини (частина 1-2): конспект лекцій для студентів напрямів 6.030201 «Міжнародні відносини», 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030503 «Світова економіка» усіх форм навчання. - Львів: Видавничий центр кафедри ММП Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, № 3666 від 04.10.2011р.– 2011. – 69 с.
 9. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» / Укл.: Фещур Р.В., Босак А.О., Вербицька Г.Л., Чапран С.П., Самуляк В.. – Львів: НУ «Львівська політехніка» 2011. – 19 с. 0,91 д.а.
 10. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» / Укл.: Фещур Р.В., Босак А.О., Вербицька Г.Л., Чапран С.П., Самуляк В.. – Львів: НУ «Львівська політехніка» 2012. – 43 с. 1,99 д.а.
 11. Міжнародні економічні відносини (частина 1-2): Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» та 8.030204 «Міжнародна інформація» усіх форм навчання / Романишин С.Б., Процик І.С., Дзюбіна К.О.,С.П. Чапран. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. (Реєстр. №4391 від 11.09.2012р.) – 20с.
 12. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна статистика у сфері міжнародного туризму» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: Р.В. Фещур, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, С.П. Чапран. – Львів: НУ «Львівська політехніка» (№4498 від 05.10.2012р.), ІНЕМ, каф. ЗМД, 2012. – 60 с. 4,87 д.а.
 13. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка» / Укл.: Р.В.Фещур, А.О.Босак, Г.Л.Вербицька, С.П.Чапран, В.Ю.Самуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – 19 с. – 0,91 д.а.
 14. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна статистика у сфері міжнародного туризму» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: Р.В.Фещур, А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, С.П.Чапран – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 13 с. 0,85 д.а. №4431 від 14.09.2012 р.
 15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна статистика у сфері міжнародного туризму» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: Р.В.Фещур, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, С.П.Чапран – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 16 с. 0,95 д.а. №4432 від 14.09.2012 р.
 16. Конспект лекцій. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД: Конспект лекцій для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» / Укл.: Босак А.О., Чапран С.П., Далик В.П., – Львів, 2012. – 336 с. №4462 від 25.09.2012 р. 5,6 д.а.
 17. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД: методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» заочна форма навчання / Укл.: Босак А.О., Далик В.П., Чапран С.П. – Львів, 2012. – 28 с. №4463 від 26.09.2012 р. 1,1 д.а.к
 18. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» усіх форм навчання / Укл.: Босак А.О., Далик В.П., Чапран С.П. – Львів, 2012. – 46 с. №4464 від 25.09.2012 р. 1,9 д.а.
 19. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» / Укл.: Фещур Р.В., Босак А.О., Вербицька Г.Л., Чапран С.П., Самуляк В.. – Львів: НУ «Львівська політехніка» 2012. – 34 с. 1,16 д.а.
 20. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна статистика у сфері міжнародного туризму» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: Р.В.Фещур, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, С.П. Чапран. – Львів, 2012. – 13с. №4499 від 05.10.2012 р. 1,05 д.а.
 21. Інформаційні системи в інноваційній діяльності: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Укл.: А.О. Босак, С.П. Чапран. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2014. – 48 с. №5843 від 17.09.2014 р. 1,99 д.а.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання. / Укл.Чернобай Л.І., Чапран С.П.. – Львів: ІНЕМ, ММП, 2014. – 118 с.

Науково-дослідна робота

Динамічні сисеми інвестування підприємств. Оцінювання інвестиційної стійкості проектів.

Вибрані публікації

 1. Чапран С.П., Рудницька О.М. Оцінка середньозваженої вартості капіталу з врахуванням податку Вісник НУ «ЛП» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. №457 2002 с.214-217
 2. Чапран С.П. Дзьоба В.Б. Білик О.І.Побудова планів ефективного інвестування коштів недержавних пенсійних фондів Вісник ДНУ „Фінансово-кредитна система України:Проблеми та шляхи їх вирішення” – Дніпропетровськ, 2004
 3. Чапран С.П., Вербицька Г.Л. Особливості залучення і використання іноземних інвестицій Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. - № 621. – С. 169 - 174.
 4. Чапран С.П., Іванечко Ю.М. Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів Львів: Вісник Науковий вісник НЛТУ України, 2012.- №22.6. – С.147-150. – Кафедральна тематика.
 5. Чапран С.П., Стасюк Н.Р. Особливості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності автобудівних підприємств Щорічний науково-виробничий журнал «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів». – Національний транспортний університет, Навчально-консультаційний центр у м. Львові, 2011. – №19. – С. 75-81.

===Тези конференцій===

 1. Визначення оптимальної ціни послуг для операторів інтегрованих сервісних мереж МНПК „Фінансові проблеми інноваційного розвитку” 2003 Алєксєєв І.В.
 2. Інформаційні технології в економічному аналізі МНПК „Фінансові проблеми інноваційного розвитку”2003 к.е.н.Кухаренко І.К.
 3. Модель стратегічної діагностики фінансово-господарського стану підприємства в системі контролінгу Дніпропетровськ МНПК Наука освіта 2004 Сторожик М.І.
 4. Чапран С.П. Структуризація цілей при формуванні бюджетної політики інвестиційного процесу. Вплив бюджетної-політики на соціаотно-економічний розвиток регіону. Зб. матеріалів І МНПК 29-30.05.09, Херсон, 2009. Кафедральна тематика. С.147.148
 5. Особливості оцінювання та критерії відбору інвестиційних проектів Наука в інформаційному просторі. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 вересня 2010 р.: В 5 т. – Дніпропетровськ.- 2010 – с. 101-103. – кафедральна тематика. Н. Р. Стасюк
 6. Інновації підхід при виборі інвестування розвитку технологій Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів». – Дніпропетровськ, 2011. С.54
 7. Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства ЗЕД Чапран С.П., Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства ЗЕД[Електронний ресурс] / Ю. М. Іванечко, С. П. Чапран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_6 Іванечко Ю.В.
 8. Особливості оцінювання та критерії відбору інвестиційних проектів / С. П. Чапран,H. Р. Стасюк // Наука в інформаційному просторі : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 верес. 2010 р.) : у 5 т. / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т [та ін.]. - Д. : Вид. Біла К. О., 2010. - Т. 5 : Теоретичні та практичні дослідження в галузі економіки. - С. 101-103. -Бібліогр.: 3 назви.

Стажування

 1. «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» в межах міжнародного освітнього проекту Erasmus+ Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities»/ EXTECH з 3 по 4 листопада 2021 р. – 30 год. / 1 кредит ЄКТС
 2. "Управління трансформаціями в менеджменті та економіці" з 15 лютого по 16 квітня 2021 р. – 180 год. / 6 кредитів ЄКТС
 3. «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» в межах міжнародного освітнього проекту Erasmus+ Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities»/ EXTECH з 27 жовтня по 4 листопада 2020 р. – 30 год. / 1 кредит ЄКТС

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 306

Тел: +380973864444 +38(032)258-22-89

E-mail:
scpscp@gmail.com
serhii.p.chapran@lpnu.ua;