Чабан Василь Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чабан Василь Йосипович
TchabPhoto.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 4 лютого 1940 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Коло наукових інтересів охоплює теорію нелінійних електричних і електромаґнетних кіл, теорію електромаґнетного поля в нелінійних середовищах, теорію електричних машин і електромеханічних систем, динаміку машин, теоретичну фізику (електрика, механіка, енерґія), варіаційні методи аналізу нелінійних систем, філософію, краєзнавство.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки


Чабан Василь Йосипович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування. Дійсний член Академії інженерних наук України і Нью-Йоркської академії наук, член НТШ, гол. редактор наукового часопису “Технічні вісті”, член Національної Спілки письменників України, фахівець з математичного моделювання, очолює українську вітку Міжнародної асоціації математичного моделювання AMSE-UA (Assotiation for the Advansement of Modelling and Simulation Tecnique in Enterprises). Автор 540 наук. праць, 770 сюрреалістичних новел, 1450 афоризмів, сотні журналістських праць. Його перу належить 45 книг (27 наук., 8 худ., 10 гуманіст.), а ще 4 анґломовні книги в колективі співавторів. Загальне число публікацій – поза 1500. Наукові праці присвячені електриці, механіці, дискретній математиці, філософії, історії науки й техніки, краєзнавству. Започаткував власний ориґінальний творчий стиль, що значно розширює творчі засоби художньої літератури. Орієнтується на короткий художній твір. Василь Чабан – автор т. зв. інтелектуальної новели. Його заслуга в тому, що методи науки він привніс у літературу й, навпаки, літератури в науку. І то, на подив, виявилося на обоюдну користь.

Одружений, дружина Зорана (1973), батько синів Андрія (1966), Остапа (1973), Отта (2004), Світозара (2008) і донечки Любові (2009).

Загальна інформація

Фахівець у галузі математичного моделювання в нелінійній електротехніці та електромеханіці. Доктор технічних наук, професор. Член Національної Спілки письменників України. Професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка», професор Національного аграрного університету.

Професійна діяльність

Основні курси

Зокрема, сертифіковані у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

Нагороди та відзнаки

Наукові інтереси і досягнення

 • Теорія нелінійних електромаґнетних кіл, теорія електромаґнетного поля в нелінійних середовищах, теорія електричних машин і електромеханічних систем, динаміка машин, теоретична фізика (електрика, механіка, енерґія), варіаційні принципи аналізу нелінійних систем, філософія, краєзнавство, сюрреалістична новелістика.
 • Розроблено теорію електромаґнетних кіл. Запропоновано ефективний метод формування нелінійних диференціальних рівнянь стану у вузлових координатах, який набрав згодом у теорії електромеханічних систем принципового значення. Розроблено важливий метод обчислення допоміжної моделі чутливости, що уможливив побудову теорії алґоритмів аналізу в позосталій електротехніці й електромеханіці, механіці на підставі єдиного математичного апарата теорії нелінійних диференціальних рівнянь, який охоплює розрахунок перехідних й усталених процесів, статичної стійкости, параметричної чутливости.
 • У теорії електромаґнетного поля розроблено: ефективний метод врахування нелінійности й анізотропії середовища; проблему крайових умов на межі рухомих середовищ у неперервному й дискретному просторі; нові результати в енерґетичних перетвореннях; теорію електричного й маґнетного скін-ефекту, алгоритм розрахунку просторово-часового розподілу поля на часовому періоді.
 • Розроблено нові принципи побудови колових, коло-польових і польових математичних моделей електричних пристроїв, обмотки яких заживлені в стані заданих напруг (а не струмів), як це має місце на практиці.
 • В енерґетичному принципі аналізу нелінійних систем запропоновано універсальну формулу протоенерґії, яка сумісно з варіаційним принципом Гамільтона-Остроградського уможливила формалізувати практичний аналіз. Доданки її – вирази енерґій, потенціальної, дисипативних і зовнішніх сил, а також кінетичної коенерґії, унезалежнені, само по собі, від фізики процесу. Розкрито фізичну суть ко-нерґії, як прояв релятивізму. На цій підставі спростовано кризу релятивістської маси на користь статичної і диференціальної, а заодно виявлено ко-масу.
 • Досі теорія електрики не мала безпроблемної моделі власної найпростішої наладованої елементарної частинки – електрона. Йдеться про задачу століття. Ми запропонувли сміливу гіпотезу про електричні білі діри на кшталт чорних дір у ґравітації. Мало того електрон приймає кварковий розподіл густини ладунку. Така модель не зачіпає інтересів ні класичної, ні квантової електродинаміки. Бо на догоду класичній зберігає монолітність елементарної частинки, а на догоду квантовій – окремі наладовані зони трактує як окремі кварки у світлі асмптотичної свободи. Закони електрики позбавлені сенсу всередині "білої діри". Це скасовує чергову проблему синґулярности енерґії, а заодно маси точкового ладунку.
 • Останнім часом запропоновано "Світ граничних швидкостей”. Це перша свідома спроба внести надреальність у науковий процес задля спрощення пізнання реальности! У такому світі немає векторів швидкостей відмінних від швидкости світла! Проекції на реальний світ визначаються напрямним кутом, який сумісно з масою спокою однозначно описує релятивістську кінематику й динаміку рухомих тіл значно простіше, ніж при традиційному підході. Цікаво й те, що така модель уписується в сучасне філософське дуалістичгне сприйняття буття.

Ідентифікатори авторських профілів

Профіль 1 у Scopus

Профіль 2 у Scopus

Профіль у ORCID

Профіль у ResearcherID

Основні публікації

 1. Англо – український електротехнічний словник: Близько 11 000 термінів / Василь Йосипович Чабан .– Львів : Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 1995 .– 256 с.– Інв.N Н605050 з автогр.авт.– ISBN 5-7707-7944-6 .
 2. Чисельні методи [Текст] : [Навч. посіб. для природн. фахів] / Василь Чабан. – Львів : Нац. ун-т Львів. політехніка, 2001. – 186 с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-186 (26 назв).– ISBN 966-553-078-Х
 3. Математичне моделювання в електротехніці / В. Чабан. – Л.: Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 508 с. – ISBN 978-966-8460-83-
 4. Електромаґнетні процеси / В. Чабан. – Л.: "Простір М". – 2017. – 412 с. – ISBN 978-617-7501-07-6
 5. Загорівська рада / В. Чабан, Маначинський М., Баран І. – Л.: : "Простір М". – 2017. – 456 с. – ISBN 966-553-145-X
 6. 50 творчих літ / В. Чабан. – Л.: "Простір М", 2018. – 336 с. – ISBN 978-617-7501-51-9
 7. Нова електротехніка / В. Чабан. – Л.: "Простір М", 2019. – 354 с. – ISBN 978-617-7746-01-9
 8. Нестандартні задачі електрики, механіки, філософії / В. Чабан. – Л.: "Простір М", 2019. – 344 с. – ISBN 978-617-7746-16-3
 9. Чабан В. Надреальний світ граничних швидкостей. – Технічні вісті (Technical News), 2017/1(45), 2(46), с. 51–52.
 10. Tchaban V. Without a Conflict Model of Electron. – Problems of Atomic Science and Technology (Nuclear Physics Investigations (71)), 2019, N3 (121), pp. 16–20.
 11. Tchaban V. On some joint laws of the field of gravity and electrometry // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. 81, № 3. – С. 37–40.
 12. Tchaban V. Dynamics of motion of electron in electrical field // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. 81, №2. – Р. 39–42.
 13. Чабан В. Й. Закон Ньютона рухомих мас // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : матеріали ХХІ Міжнародного науково-практичного форуму, 22-24 вересня 2020 р. – 2020. – C. 292–295.
 14. Чабан В. Й. Об'єднані рівняння електрики і ґравітації // Технічні вісті. – 2020. – № 1 (51), 2 (52). – С. 9–15.
 15. Чабан В. Й. Заступні резистивні схеми релятивістського додавання швидкостей // Технічні вісті. – 2020. – № 1 (51), 2 (52). – С. 77–78.

Посилання

Василь Чабан

Контакти

Поштова адреса
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 110, 113

Телефон
+38 (032) 258-21-52

Електронна пошта
Vasyl.Y.Chaban@lpnu.ua