Цяпа Володимир Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цяпа Володимир Богданович
Дата народження 28 березня 1953 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез та дослідження систем керування електроприводами головних механізмів екскаваторів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Лозинський О.Ю..
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Цяпа Володимир Богданович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 28 березня 1953 року

Тема дисертації: Аналіз факторів впливу і розробка адаптивних систем екскаваторних електроприводів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Цяпа Володимир Богданович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка» . — Львів, 2013. — 185 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 169-179.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Лозинський О.Ю.

Основні курси

 • Теорія автоматичного керування
 • Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів
 • Автоматизовані електромеханічні системи загальнопромислових механізмів
 • Автоматизований електропривод металорізальних верстатів

Наукові інтереси

 • Синтез та дослідження систем керування електроприводами головних механізмів екскаваторів

Вибрані публікації

 1. Автономный асинхронный генератор с ШИМ-преобразователем, работающий параллельно с сетью / М. Тверд, Р. Яцукович, Б. Л. Копчак, В. Б. Цяпа // Проблеми авто­матизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 164-165. — Библиогр.: 2 назв.
 2. Удосконалення систем керування екскаваторними електроприводами, що працюють в режимах перевантажень / О. Ю. Лозинський, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа, Л. Ф. Карплюк // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 132-137. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Формування режимів електроприводу кривошипно-шатунного механізму / Л. Ф. Карплюк, Б. Л. Карплюк, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 181-182. -Бібліогр.: 6 назв.
 4. Система автоматизованого електроприводу з обмеженням прискорення / О.Ю. Лозинський, Б.Я. Панченко, В.Б. Цяпа // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». −2005. — № 544: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 89-95. — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Лозинський О.Ю. Адаптивне керування екскаваторними електроприводами під час екстремальних температурних впливів / О.Ю.Лозинський, Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа, Л.Ф. Карплюк // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 1998.—№ 347.— С.53—63.
 6. Лозинський О.Ю. Система автоматизованого електроприводу з обмеженням прискорення / О.Ю.Лозинський, Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2005.—№ 544.— С.89—95.
 7. Лозинський О.Ю. Система параметричного регулювання прискорення механізму приводу обертання екскаватора / О.Ю.Лозинський, Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2006.—№ 563.— С.64—68.
 8. Лозинський О.Ю. Системи параметричної стабілізації екскаваторного електроприводу / О.Ю.Лозинський, Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вип. 30 — 2008.— С.314—316.
 9. Лозинський О.Ю. Удосконалення систем керування екскаваторними електроприводами, що працюють в режимах перевантажень / О.Ю.Лозинський, Б.Я.Панченко, В.Б.Цяпа // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2009.—№ 654.— С.132—137.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20