Цебенко Олег Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цебенко Олег Олександрович
Цебенко.jpg
к. політ. н., доцент
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність Міжнародні відносини
Науковий ступінь к. політ. н., доцент Кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи заступник директора з науково-педагогічної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Цебенко Олег Олександрович — кандидат політичних наук, доцент Кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Заступник директора з науково-педагогічної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук.

Загальні відомості

У 2010 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини» та здобув кваліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач».

У 2012 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію «Магістр з економіки підприємства».

З 2016 року кандидат політичних наук. Захистив дисертацію 28 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, МОН України. Отримано диплом ДК №037169. Тема дисертації «Сепаратизм в країнах — членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір».

Рішенням МОН від 9.08.2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політології та міжнародних відносин (Д 011121).

Сфера наукових інтересів

 • Міжнародні конфлікти
 • Міжнародна безпека
 • Пострадянський простір
 • Європейська інтеграція
 • Східне партнерство
 • Зовнішня політика України

Навчальні курси

 • Геополітика та геостратегія
 • Демократія: від теорії до практики
 • Енергетична політика ЄС
 • Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України
 • Енергетика ЄС та нові тренди для України

Володіння іноземними мовами

 • Англійська (B2)
 • Чеська
 • Німецька
 • Польська (A2)

Міжнародні та вітчизняні стажування

 • Стажування у ЛНУ ім. І. Франка, факультет міжнародних відносин (квітень-травень 2018 рр.)
 • Наукове міжнародне стажування на факультеті Історії та міжнародних відносин Білостоцького університету (м. Білосток, Польща), (25.11.2019 - 10.12.2019)
 • Cтажування в рамках проєкту Жан Моне «European Integration of Ukraine in Industry 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) – 114 годин
 • Учасник низки тренінгів з «Інтерактивних методик викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики»»(2018-2022), USID
 • Міжнародне стажування в Інституті політичних наук Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща), (14.11.2021 - 28.11.2021)
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування зі сталого розвитку в енергетиці та навколишньому середовищі 180 год.) Латвія–Польща–Туреччина, 16.05.2022-30.07.2022. – 180 год.

Вибрані публікації

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Цебенко O.О. Ідеологічні засади сепаратизму / О.О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. – 2011. – Вип. 99. – Ч. 2. – С. 90–94.
 2. Цебенко O.О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах / О.О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. – 2011. – Вип. 98. – Ч. 2. – 2011. – С. 55–56.
 3. Цебенко O.О. Роль ГУАМ у врегулюванні конфліктів в регіоні / О.О. Цебенко // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України : зб. наук. праць. – К. – 2013. – Вип. 4(65). – С. 117–127.
 4. Цебенко O.О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект / О.О. Цебенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Львів. – 2014. – Вип. 26. – С. 44–51.
 5. Tsebenko О. Cепаратизм як глобальна загроза розвитку світової цивілізації / O. Tsebenko // Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunkow miedzynarodowych na przelomie XX wieku (колективна монографія). – Lwow : PAIS. – 2015. – S. 147–153.
 6. Здоровега М.В. Позиція ОДКБ щодо врегулювання конфліктів на пострадянському просторі / М.В. Здоровега, О.О. Цебенко // Електронний вісник інституту міжнародних відносин : серія міжнародні відносини. – К. – 2015. – № 8. – [Електронне видання]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/pol_n/issue/current
 7. Zdoroveha Mariana. International political mechanisms for suppression of separatism in post-soviet space / M. Zdoroveha, O. Tsebenko // Evropský politický a právní diskurz. – Brno. – 2015. – Svazek 2 (Vydání 4). – S. 8–14.
 8. Цебенко О.А. Международно-правовые средства борьбы с сепаратизмом / О.А. Цебенко // Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинев. – 2015. – № 8/2. – С. 100 104.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій

 1. Цебенко O.О. Ірредентизм та сецесія як різновиди сепаратизму / О.О. Цебенко // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 лютого 2013 р.). – Львів. – 2013. – С. 175–176.
 2. Цебенко O.О. Сепаратистські тенденції в Україні / О.О. Цебенко // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів ІІІ щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (12 лютого 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 298–299.
 3. Цебенко O.О. Позиція США стосовно конфліктів на пострадянському просторі / О.О. Цебенко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (4 квітня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 115–117.
 4. Цебенко О.О. Аджарський сепаратизм / О.О. Цебенко // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право : зб. матеріалів ІІІ щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (25 квітня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 234.
 5. Цебенко O.О. Основні причини сепаратизму / О.О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти : зб. матеріалів ІV щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 жовтня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 406.
 6. Цебенко O.О. Позиція НАТО щодо конфлікту на Сході України / О.О. Цебенко // Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія : зб. тез доповідей (18 березня 2015 р.). – К. – 2015. – С. 81.
 7. Цебенко O.О. Економічні санкції як інструмент врегулювання міжнародних конфліктів / О. О. Цебенко // Сучасний стан та тенденції розвитку економіки : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. з економіки (22 квітня 2015 р.). – Львів. – 2015. – С. 21–24.
 8. Цебенко О.О. Безпековий вимір сепаратизму в регіоні ГУАМ / О.О. Цебенко // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (15 травня 2015 р.). – Львів. – 2015. – С. 64–66.

Монографії та підручники

 1. Кліпкова О., Канцір І., Козьмук Н., Цебенко О. Економічна теорія. Навчальний посібник. Львів. СПОЛОМ. 2014. 492 с.
 2. Цебенко О. Державницька діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини та Поділля у XIV-XVII століттях: монографія. Львів: Світ, 2019. 276 с.

Статті у наукометричних базах Scopus/Web of Science

 1. Klipkova O, Kozmuk N., Tsebenko O. Optimization of the personnel management mechanism in regard to the theory of generations Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. №38. С. 509-521. (Web of Science).
 2. Turchyn Yaryna, Ivasechko Olga, Tsebenko Oleg.  The energy dimension of the EU Eastern Partnership initiative in restructuring Europe’s security architecture // Lithuanian Annual Strategic Review. – 2021. – Vol. 19, iss. 1. – P. 99–136. (Scopus).
 3. Tsebenko Oleh, Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Holoshchuk Roman. EU digital market: the future of Eastern Partnership // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3296: Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities (SCIA-2022), Lviv, Ukraine, October 20, 2022. – С. 4–17. (Scopus).
 4. Tsebenko Oleh, Lukach Nataliia, Zavada Yaryna, Stadnichenko Olga. Model for assessing development of e-government in Eastern Partnership countries // Studies in Systems, Decision and Control. – 2022. – Vol. 421 : Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 5. – Р. 425–447. (Scopus).

Основні статті у фахових виданнях України та за кордоном

 1. Цебенко О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. 2011. №98. С.55-56.
 2. Цебенко О. Ідеологічні засади сепаратизму Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. 2011. №99. С. 90-94.
 3. Цебенко О., Кучик О. Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі. Вісник Львів. ун-ту: серія міжнародні відносини. 2011. №28. С. 3-12.
 4. Цебенко О. Роль ГУАМ у врегулюванні конфліктів в регіоні. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України : зб. наук. праць. 2013. №4 (65). С.117-127.
 5. Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. 2014. №26. С. 44-51.
 6. Tsebenko O. Cепаратизм як глобальна загроза розвитку світової цивілізації. Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunkow miedzynarodowych na przelomie XX wieku (колективна монографія). – Lwow : PAIS. 2015. S. 147–153.
 7. Цебенко О., Здоровега М. Позиція ОДКБ щодо врегулювання конфліктів на пострадянському просторі. Електронний вісник інституту міжнародних відносин : серія міжнародні відносини. 2015. №8. [Електронне видання]. – Режим доступу : [[1]].
 8. Tsebenko O., Zdoroveha M. International political mechanisms for suppression of separatism in post-soviet space. Evropský politický a právní diskurz. 2015. №2. S. 8-14.
 9. Цебенко О., Здоровега М. Международно-правовые средства борьбы с сепаратизмом Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой журнал. 2015. №8 (2). С. 100-104.
 10. Цебенко О., Семків І. Підвищення ефективності управління персоналом шляхом удосконалення корпоративної політики на ПАТ «Укртелеком». Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць 2016. №1 (117). С. 128-134.
 11. Цебенко О. Міжнародна шлюбна дипломатія роду Гербуртів. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2016. №39. С. 72-85.
 12. Tsebenko O., Shymchuk O. Neutrality as a strategy of national security. Humanitarian vision . 2017. №17. P.51-56.
 13. Цебенко О. Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах. Гуманітарні візії. 2017. №19. C.55-59.
 14. Tsebenko O., Shymchuk O. Non-alignment strategy. Humanitarian vision. 2018. №4. P.21-26.
 15. Цебенко О., Іванова В. Перспективи становлення КНР як глобального лідера. Вісник Львів. ун-ту: серія міжнародні відносини. 2018. №30. C. 130-142.
 16. Цебенко О., Капраль С. Роль міжнародних безпекових організацій у врегулюванні сирійського конфлікту. Регіональні студії. 2018. №14. С. 106-110.
 17. Tsebenko O. Problems of Modern Interpretation of the Jan Szczęsny Herburt Lifeway. Studia Humanistyczno-Społeczne. 2018. №23. P.15-24.
 18. Кліпкова О., Цебенко О. Аналітичний моніторинг стану експортного потенціалу України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 56-63.
 19. Кліпкова О., Цебенко О. Міжнародний трансфер технологій в аспекті комерціалізації об’єктів інтелектуальної діяльності. Науковий економічний журнал «Інтелект XX1». 2020. №6. С. 152-156.
 20. Ivasechko O., Turchyn Ya., Tsebenko O. Otto Eichelman’s vision of geopolitical priorities of the UPR: Europe versus Russia. Регіональні студії. 2021. №24. С. 148-155.
 21. Івасечко О., Цебенко О. «Moldova In The EU Eastern Policy: A Window Of Opportunities And Threats» Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: монографія [за наук. ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбача]. Львів-Olsztyn: «Ромус-Поліграф», 2021. С. 51-65.
 22. Ivasechko O.Y., Tsebenko O.O., Turchyn Y.B. Problems and prospects for ensuring energy security in partner countries of the EU's Eastern Prtnerships initiative // Регіональні студії. –2022. – №29. – С. 146–153.
 23. Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Tsebenko Oleh, Zabavska Khrystyna, Kasha Lidiia. European Union green energy: risks and opportunities for Ukraine (researh article) // Humanitarian Vision = Гуманітарні візії. – 2022. – Vol. 8, №2. – P. 1–7.
 24. Завада Я.І., Цебенко О.О. Ірано-іракські відносини в контексті регіональної безпеки // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2022. – №1 (53). – С. 60–64.
 25. Івасечко О., Цебенко О. Нова оборонна стратегія ЄС «Стратегічний компас» як відповідь на сучасні гібридні загрози // The security architecture of European and Euro-Atlantic spaces: колективна монографія. – Riga: Baltija Publishing, 2022. – 267 c.

Інші досягнення

 • Експерт національного агентства з оцінювання якості освіти
 • Член ГО «Асоціація викладачів громадянської освіти»
 • Практика у консульському департаменті МЗС України (2010)
 • Наукове керівництво – перемога студентки Адамської Є. (н.к. Цебенко О.О.) (2 місце) на конкурсі студентських робіт з «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» (2020)
 • Автор близько 50 наукових статей та 50 тез конференцій
 • Учасник міжнародних, всеукраїнський наукових конференцій та круглих столів
 • Співорганізатор VI та VII «Українсько-польського форуму»
 • Здійснює керівництво двома аспірантами на ОНП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Міжнародні гранти

 1. Учасник міжнародного гранту Jean Monnet Module «Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: можливості для України» (61989141-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) – 2020-2023 рр.
 2. Учасник міжнародного гранту Jean Monnet Chair «Європейські студії для технічних спеціальностей в національному університеті «Львівська політехніка»» (101047462 — EUSTS — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH ) – 2022-2025 рр.

ID

[[2]]

[[3]]

[[4]]

[[5]]

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

Тел.. +38 (032) 258-21-89