Цебенко Олег Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цебенко Олег Олександрович
Цебенко.jpg
к. політ. н., асист
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Цебенко Олег Олександрович — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Асистент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, 23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку Захист кандидатської дисертації у 2016 р.. Тема: «Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір».

Вибрані публікації

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Цебенко O. О. Ідеологічні засади сепаратизму / О. О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. – 2011. – Вип. 99. – Ч. 2. – С. 90–94.
 2. Цебенко O. О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах / О. О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. – 2011. – Вип. 98. – Ч. 2. – 2011. – С. 55–56.
 3. Цебенко O. О. Роль ГУАМ у врегулюванні конфліктів в регіоні / О. О. Цебенко // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України : зб. наук. праць. – К. – 2013. – Вип. 4(65). – С. 117–127.
 4. Цебенко O. О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект / О. О. Цебенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Львів. – 2014. – Вип. 26. – С. 44–51.
 5. Tsebenko О. Cепаратизм як глобальна загроза розвитку світової цивілізації / O. Tsebenko // Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunkow miedzynarodowych na przelomie XX wieku (колективна монографія). – Lwow : PAIS. – 2015. – S. 147–153.
 6. Здоровега М. В. Позиція ОДКБ щодо врегулювання конфліктів на пострадянському просторі / М. В. Здоровега, О. О. Цебенко // Електронний вісник інституту міжнародних відносин : серія міжнародні відносини. – К. – 2015. – № 8. – [Електронне видання]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/pol_n/issue/current
 7. Zdoroveha Mariana. International political mechanisms for suppression of separatism in post-soviet space / M. Zdoroveha, O. Tsebenko // Evropský politický a právní diskurz. – Brno. – 2015. – Svazek 2 (Vydání 4). – S. 8–14.
 8. Цебенко О. А. Международно-правовые средства борьбы с сепаратизмом / О. А. Цебенко // Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинев. – 2015. – № 8/2. – С. 100–104.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій

 1. Цебенко O. О. Ірредентизм та сецесія як різновиди сепаратизму / О. О. Цебенко // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 лютого 2013 р.). – Львів. – 2013. – С. 175–176.
 2. Цебенко O. О. Сепаратистські тенденції в Україні / О. О. Цебенко // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів ІІІ щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (12 лютого 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 298–299.
 3. Цебенко O. О. Позиція США стосовно конфліктів на пострадянському просторі / О. О. Цебенко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (4 квітня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 115–117.
 4. Цебенко О. О. Аджарський сепаратизм / О. О. Цебенко // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право : зб. матеріалів ІІІ щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (25 квітня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 234.
 5. Цебенко O. О. Основні причини сепаратизму / О. О. Цебенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти : зб. матеріалів ІV щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 жовтня 2014 р.). – Львів. – 2014. – С. 406.
 6. Цебенко O. О. Позиція НАТО щодо конфлікту на Сході України / О. О. Цебенко // Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія : зб. тез доповідей (18 березня 2015 р.). – К. – 2015. – С. 81.
 7. Цебенко O. О. Економічні санкції як інструмент врегулювання міжнародних конфліктів / О. О. Цебенко // Сучасний стан та тенденції розвитку економіки : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. з економіки (22 квітня 2015 р.). – Львів. – 2015. – С. 21–24.
 8. Цебенко О. О. Безпековий вимір сепаратизму в регіоні ГУАМ / О. О. Цебенко // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (15 травня 2015 р.). – Львів. – 2015. – С. 64–66.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89