Хімка Уляна Теодорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хімка Уляна Теодорівна
Himka.jpg
к.ф-м.н., асистент
Дата народження 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Математика»
Галузь наукових інтересів стохастична оптимізація в середовищах з марковськими переключеннями.
Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук.

Хімка Уляна Теодорівна — кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Народилась у 1983 році. Освіта 1990-2001 рр. — Добротвірська середня школа, атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту;

2001-2006 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, диплом спеціаліста за спеціальністю «Математика», кваліфікація — математик, викладач.

2013 р. - захист дисертації на тему: Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук :01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. —

2014 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Професійна діяльність:

2006-2009 рр. — вчитель інформатики ЗОШ I-III ступенів смт. Добротвір;

з 2009 — аспірант кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка».

з 2009 — 2013 рр. - асистент кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка».

з 2014 - асистент кафедри обчислювальної математики та програмування, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Чисельні методи»,
 • «Дискретні структури»,
 • «Проектування обчислювальних процесів і структур»,
 • «Основи програмування»,
 • «Основи програмної інженерії»

.

Наукові інтереси

Стохастична оптимізація в середовищах з марковськими переключеннями.

Вибрані публікації

Статті

 • Хiмка У.Т. Процедура стохастичної оптимiзацiї в схемi дифузiйної апроксимацiї з марковськими переключеннями / Хiмка У.Т., Чабанюк Я.М., Раєвський М.В.// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серiя фiзико-математичнi науки. Зб. наук. праць. Iнститут кiбернетики iм.. В.М. Глушкова, Кам’янець-Подiльський нац. ун-т iм. I. Огiєнка. — 2010. — Вип. 4.— С. 200-208.
 • Khimka U.T. Stochastic Optimization Procedure Convergence with Markov Switching in the Average Scheme/ U.T.Khimka, Ya.M.Chabanyuk //Matematychni studii. — 2010. — vol.3, № 1. — P. 101-105.
 • ХiмкаУ.Т. Асимптотичнанормальнiстьрiзницевоїпроцедуристохастичноїоптимiзацiї/ У.Т. Хiмка // Математичнетакомп’ютернемоделювання. Серiяфiзико-математичнi науки.: Зб. наук. праць. Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова, Кам’янець-Подiльський нац. ун-т iм. I. Огiєнка. — 2012. — Вип. 6.- С. 221-228.
 • ХiмкаУ.Т. Флуктуацiїпроцедуристохастичноїоптимiзацiївсхемi дифузiйноїапроксимацiї / ХiмкаУ.Т., ЧабанюкЯ.М., СеменюкС.А. / ВiсникКНУ iм. Т.Шевченка. Серiяфiзико-математичнi науки. — 2013. — № 1. — С. 239-245.
 • Хiмка У. Т. Процедура стохастичної оптимiзацiї для iндексу величини програмного продукту при тестуваннi / У. Т. Хiмка, Я. М. Чабанюк // Прикладна статистика. Актуарна та фiнансова математика.: Наук. Журнал. — Донецький нац. ун-т, 2012. — № 2. — С. 24-29.
 • Хiмка У.Т. Критерiй достатностi процесу тестування програмного продукту./ Чабанюк Я. М., Яковина В.С., Федасюк Д.В., Сенiв М.М., Хiмка У.Т.// Вiсник НУ "ЛП«.Комп’ютернi науки та iнформацiйнi технологiї.— 2010.—№ 672.— С. 346-358.
 • Хiмка У.Т. Оцiнювання та прогнозування надiйностi програмного забезпечення на основi моделi з iндексом складностi проекту. / Яковина В. С.,Чабанюк Я. М. ,Сенiв М. М. ,Хiмка У. Т.// Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки. — 2011. — № 2. — С.152 — 160.
 • Хiмка У.Т. Побудова i дослiдження моделi надiйностi програмного забезпечення з iндексом складностi проекту./ Чабанюк Я. М., Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенiв М. М., Хiмка У. Т. // Iнженерiя програмного забезпечення. Науковий журнал. — № 1.— Київ, 2010.— С.24-29.
 • Химка У.Т. Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением. / Химка У.Т., Чабанюк Я.М. // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — № 2. — С.145-151.
 • Кінаш А. В. Асимптотична дисипативність дифузійного процесу. /Кінаш А. В., Чабанюк Я. М., Хімка У. Т.// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серiя фiзико-математичнi науки. Зб. наук. праць. Iнститут кiбернетики iм.. В.М. Глушкова, Кам’янець-Подiльський нац. ун-т iм. I. Огiєнка. —2014. — Вип. 5.- С. 135-142.
 • Хімка У.Т. Умови дисипативності для граничного дифузійного процесу / А.В. Кінаш, Я.М. Чабанюк, У.Т. Хімка // VI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Тези доповідей. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. — 2014. — С.72-73.
 • Хімка У.Т. Асимптотична дисипативність дифузійного процесу / А.В. Кінаш, Я.М. Чабанюк, У.Т. Хімка // ХХІІІ International Conference «Problems of Desicion Making Under Uncertainties». Abstracts. — May12-16, — 2014, — Мукачево, Україна. — С.115-116.
 • Khimka U.T. Asymptotic dissipativity of the random evolution with impulse perturbation / A.V.Kinash, Ya. M. Chabaniuk, U. T. Khimka // ХХІV International Conference «Problems of Desicion Making Under Uncertainties». Abstracts. — September 1-5, — 2014, — Cesky Rudolec, Czech Republic. — P.56.
 • Та близько 30 матеріалів та тез наукових конференцій

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 222,

тел..: +38(032)258-21-74

E-mail: omp_usz@polynet.lviv.ua