Хім'як Оксана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хімяк Оксана Михайлівна
Дата народження 26.05.1975 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів Преса як фактор активізації громадсько-політичного життя галицького суспільства
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук,професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Хімяк Оксана Михайлівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 26 травня 1975 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка .

Кандидат історичних наук за спеціальністю 20.00.02 —військова історія.

Відповідальна за графік взаємовідвідувань і графік відкритих занять, культмасову роботу.

Тема кандидатського дослідження: Українська преса другої половини ХІХ —початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості українців Галичини[Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Хімяк Оксана Михайлівна ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 191 арк. — арк.170-191.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія цивілізацій
 • Політологія

Наукові інтереси

 • Преса як фактор активізації громадсько-політичного життя галицького суспільства

Вибрані публікації

 1. Олексин О.М. Соціально-політична проблема в публіцистиці Івана Франка// Держава та армія: Вісник Національного університету «Львівська політехніка».— 2000. — № 408. — С. 36 — 43.
 2. Олексин О.М. Національно-патріотична журналістика Галичини та її рольу боротьбі проти москвофільства (кінець ХІХ ст.) // Військово-науковий вісник.— Вип. 2. — Львівський військовий Інститут, 2000. — С. 201 — 208.
 3. Олексин О.М. Українське шкільництво на території Східної Галичини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): проблеми становлення і розвитку //Військово-науковий вісник. — Вип. 3. — Львівський військовий Інститут, 2001. —С. 93 — 101.
 4. Олексин О.М. «Зоря Галицька» — чинник українського національного відродження // Держава та армія: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2001. — № 431. — С. 132 — 137.
 5. Олексин О.М. Створення і діяльність перших українських політичних партій // «Проблеми та перспективи викладання політології у вищій школі»:Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2004. —Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2004 . — С. 63–71.
 6. Олексин О.М. Преса як фактор активізації громадсько-політичного життя галицького суспільства // Україна на рубежі ХХІ ст.: суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 14-річчю незалежності України, 8жовтня 2005. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2005. — С.49—52.
 7. Політична боротьбаперіоду ЗУНР та її відображення у партійній пресі / О. Хімяк // Проблеми державотворенняв Україні: минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів/ Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 89-91. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Газета «Діло» таїї вплив на формування політичної свідомості українців Галичини (кінець ХІ — початокХХ ст.) / О. Хімяк // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.]/ НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009.— Вип. 21. — С. 45-49. -Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89