Хтей Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Михайлик Наталія Іванівна
Хтей.png
к.е.н., доцент
Дата народження 28 листопада 1978 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Особливості впровадження концепції транспортної логістики.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Михайлик Наталія Іванівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 28 листопада 1978 року

З 2003 року працює на кафедрі.

У 2007 р. захистила дисертаційну роботу на тему: Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в ланцюгу поставок [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хтей Наталія Іванівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 214 с.: рис.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики

Була учасником IV міжнародної конференції «Польско-Український кордон ‑ шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку. Транскордонна співпраця — досвід, висновки, перспективи» м. Красічин 2014р.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Маркетинг»,
 • «Економіка і упраління підприємством»,
 • «Економіко-матиматичне моделювання»

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Особливості впровадження концепції транспортної логістики..

Вибрані публікації

Автор понад 20 науково-методичних праць, зокрема 12 наукових статей, співавтор конспекту лекцій з «Економіки і управління підприємством», навчального посібника «Логістичний менеджмент».

 1. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З. С. Люльчак, Н. І. Хтей, Л. І. Сопільник // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 295-303. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). — Бібліогр.: 5 назв.
 2. Особливості впровадження концепції транспортної логістики / Н. І. Хтей, І. Р. Банахевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 535­536. — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Особливості класифікації та оцінювання ризиків у функціонуванні систем життєза­безпечення будівель та населених пунктів / З. С. Люльчак, Н. І. Хтей, М. В. Білик // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 326-328
 4. Хтей Н.І. Обґрунтування оптимального рівня та розроблення стандартів логістичного обслуговування клієнтів в ланцюгу поставок // Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей» № 1(19). — Донецьк: ІЕПД НАН України, ДЕГІ, 2006. — С. — 212.
 5. Хтей Н.І., Ноджак Л.С. Логістичне обслуговування споживачів в ланцюгу поставок електролампової продукції // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». — 2005. — № 526. — С. — 673.
 6. Гірна О.Б., Кобилюх О.Я., Хтей Н.І. Формування корисностей в ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». — 2006. — № 552. — С. — 23.
 7. Чухрай Н.І., Хтей Н.І. Патора Р. Партнерський маркетинг у постачанні: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». — 2004. — № 499 — С. 339 — 347.
 8. Хтей Н.І. Деякі аспекти впровадження регіональної електронної торгової системи на фондовому ринку України // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». — 2002. — № 446. — С. — 411.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ml.dept@lpnu.ua