Харчук Вікторія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харчук Вікторія Юріївна
Фото Харчук.JPG
д.е.н., доцент
Громадянство Україна
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Харчук Вікторія Юріївна — доктор економічних наук, доцент, кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації : Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємства в умовах глобалізації бізнесу.

Науковий консультант - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Фінансовий менеджмент (укр. та анг. мовами)
  • Міжнародний фінансовий менеджмент (укр. та анг. мовами)
  • Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності (укр. та анг. мовами)

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — гармонійний розвиток підприємства та CSR (Business sustainability).

1. 28 листопада 2019р. проведено науковий семінар в Kingston University (Лондон, ВБ) за темою “The Development of Corporate Social Responsibility Research: A Bibliometric Analysis” (Erasmus+ KA 107 Project Number: 2017-1-UK01-KA107-036029) ;

2. 7 лютого 2018р. проведено науковий семінар в Kingston University (Лондон, ВБ) за темою “Sustainable development and corporate performance: comparative studies of the UK and Ukrainian companies” (Erasmus+ KA 107 Project Number: 2017-1-UK01-KA107-036029);

3. Участь в Україно-Німецькому Форумі молодих науковців 7-12 грудня 2017р., м. Киів, де було представлено дослідницький проект «Sustainable development and corporate performance of Ukrainian companies» що організовувався програмою DAAD, Федеральним Міністерством Освіти і Досліджень Німеччини та UniversitatTubingen.


Вибрані публікації

Монографії

1.Харчук, В.Ю., 2021. Формування та використання систем гармонійного розвитку в умовах глобалізації бізнесу: теоретико-концептуальні засади та інструментарій моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

2.Kharchuk, V.Yu., Aleksiejev, I.V., Yastrubskyj, M.I., 2014. Тhe theoretical and methodological basis of the identification and classification of changes in enterprise: A. Zahorodniy and H. Ronek, ed. Problems of accounting and analytical support of the management system of an enterprise. Lviv. с. 211-222. (Особистий внесок автора: розроблено теоретико-методологічні засади ідентифікації змін на підприємствах).

3.Харчук, В.Ю., Гнилянська Л.Й., 2013. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту. Львів: Видавництво ЗУКЦ. (Особистий внесок автора: розвинуто підходи до оцінювання ефективності інноваційних програм).

Публікації у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах SciVerse Scopus чи Web of Science, та у періодичних виданнях інших держав

1. Kharchuk, V., Lisovych, T., Oleksiv, I., Lema, H., Dluhopolskyi, O., Dluhopolska, T.,2020. Identification of stakeholders importance for the company’s social responsibility using the analytic hierarchy process // Advanced computer information technologies (ACIT): proceedings 2020 10th International conference (Deggendorf, Germany, 16–18 September 2020). P. 573–576. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, EBSCOhost databases). (Особистий внесок автора: розвинуто процедуру відбору ключових стейкхолдерів підприємства).

2. Kharchuk, V., Zupic, I., Oleksive I., 2020. The Development of Corporate Social Responsibility Research. В: BAM2020 Conference in the cloud. British Academy of Management, 2nd – 4th September. (Особистий внесок автора: інтерпретація отриманих кластерів).

3. Харчук, В.Ю., Скасько, О.І., Ронек, Г., 2019. Sustainable development of the non-bank financial market subjects of Ukraine: problems and prospects of functioning. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2 (29). C. 220-228. (Міжнародна представленість та індексація журналу:Web of Science, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, CiteFactor Academic Scientific Journals, ResearchBib, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). (Особистий внесок автора: на підставі вивчення літературних джерел здійснено аналізування сутності та систематизація особливостей сталого розвитку).

4. Kharchuk, V., Shpak, N., Seliuchenko, N., Kosar, N., Sroka, W., 2019. Evaluation of product competitiveness: a case study analysis. Organizacija, 52 (2), pp.107-126. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib, DOAJ, EBSCO - TOC Premier, Emerging Source Citation Index (Clarivate Analytics), Google Scholar, INSPEC, International Abstracts in Operations Research, Primo Central (ExLibris), WorldCat (OCLC)). (Особистий внесок автора: розвинуто процедуру моделювання рівня конкурентоспроможності підприємств).

5. Kharchuk, V., Oleksiv, I., Izonin, I., Tkachenko, R., Doroshenko, A. 2018. Identification of IT Sector Stakeholder’s Requirements to Masters Program in Information System in Lviv Region. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education pp. 429–437. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus). (Особистий внесок автора: на підставі вивчення літературних джерел розвинуто методичні рекомендації процедури ідентифікування стейкхолдерів).

6. Харчук, В.Ю., Кузьмін, О.Є., 2011. Засоби реагування на ризик нововведень у діяльності підприємств машинобудування. Актуальні проблеми економіки, 1, с.117-127. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse Scopus). (Особистий внесок автора: на підставі вивчення літературних джерел розвинуто методичні рекомендації процедури ідентифікування стейкхолдерів).

7. Kharchuk, V., Domashchuk, Y., 2019. Market Overview of Healthy Fast Food Restaurants Chain Establishing: International Dimension. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), Volume-5,Issue-11, pp. 59-63. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus). (Особистий внесок автора: розвинуто методологічний підхід якісного аналізування ринку ресторанів здорового харчування).

8. Kharchuk, V., Motorniuk, U., Terebuch, V., 2016. Development trends of the international derivatives market. Econtechmod, 5 (1), pp.63-71. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus). (Особистий внесок автора: розвинуто методологічні рекомендації з прогнозування ринку деревативів).

9. Kharchuk, V., Kenzor, I., Petryshyn, N., 2014. The role of marketing strategies for innovations. Econtechmod, 3 (1), pp.49-54. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus). (Особистий внесок автора: на основі аналізування літературних джерел систематизовано види маркетингових стратегій, придатних для просування інновацій).

Публікації у наукових фахових виданнях України

10. Харчук, В.Ю., 2021. Характеристика сфер гармонійного розвитку суб’єктів господарювання. Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 1 (15), с. 73-81. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar).

11. Харчук, В.Ю., Чернобай, Л.І., Рябічіна, Ю.С., 2021. Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних компаній: особливості імплементації та розкриття інформації. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць/Львівський торговельно-економічний університет, Вип. 28, с. 103 – 110. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). (Особистий внесок автора: сформовано методичні рекомендації до аналізування рівня розкриття інформації із корпоративної соціальної відповідальності у практиці вітчизняних підприємств).

12. Харчук, В.Ю., Олексів, І. Б., Бережна, Т.Ю., 2021. Урахування інтересів стейкхолдерів в процесі управління університетом. Причорноморські економічні студії, 62, с.88-94. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). (Особистий внесок автора: систематизовано підходи науковців до розгляду питання врахування інтересів стейкхолдерів в управлінні ЗВО та, на цій основі, розвинуто класифікацію груп впливу університетів).

13. Харчук, В. Ю., Уголькова, О. З., Холостенко, А. М., 2020. Прояви корпоративної соціальної відповідальності в практиці ісламського банкінгу: надання фінансових послуг. Modern Economics, 20, с. 286–290. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar, Crossref DOI, CiteFactor, DOAJ, ResearchBib, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань систематизовано прояви корпоративної соціальної відповідальності).

14. Харчук, В.Ю., Омелянчук, A. Б., 2020. Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies. Modern Economics, 24, с. 200-204. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar, Crossref DOI, CiteFactor, DOAJ, ResearchBib, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). (Особистий внесок автора: сформовано методичні підходи до аналізування звітностей вітчизняних підприємств із гармонійного розвитку, поданих до міжнародних ініціатив).

15. Харчук, В.Ю., Зіміна, Є. С., 2020. Prerequisites for the sustainable development of the Ukrainian economy. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Вип. 2, № 1, с. 122–134. (Особистий внесок автора: аналізування статистичної інформації та, на цій основі, окреслення передумов гармонійного розвитку в Україні).

16. Харчук, В.Ю., 2020. Метод обґрунтування та виокремлення сфер гармонійного розвитку підприємств. Економіка: реалії часу, № 6(52), с. 109-117. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).

17. Харчук, В. Ю., 2020. Генезис поняття «гармонійний розвиток суб’єктів господарювання». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Вип. 2, № 2, с. 154–168.

18. Харчук, В.Ю., 2020. Види і класифікація систем гармонійного розвитку. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Вип. 49, с.138-147. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).

19. Харчук, В.Ю., 2020. Аналізування міжнародних стандартів із гармонійного розвитку. Наукового-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво», Вип. 6 (117), с. 111-118. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).

20. Харчук, В.Ю., Лема, Г.В., Олексів, І.Б., Лісович, Т.Ю., 2019. Corporate social responsibility at emerging market: Ukrainian dimension. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Вип. 1, № 2, с. 33–42. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань систематизовано особливості корпоративної соціальної відповідальності в Україні).

21. Харчук, В.Ю., Олексів, І.Б., Лісович, Т.Ю., 2017. Оцінювання результатів впровадження організаційних змін на машинобудівних підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, Вип. 873, с. 79-87. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань систематизовано особливості та види організаційних змін).

22. Харчук, В.Ю., Олексів, І.Б., 2014. Основні та допоміжні показники в системі оцінювання діяльності підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 794, с.289-294. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань уточнено показники, що описують співпрацю із стейкхолдерами з соціальних питань). (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань уточнено показники, що описують співпрацю із стейкхолдерами з соціальних питань).

23. Харчук, В.Ю., Олексів, І.Б., 2014. Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів. Демократичне врядування, [online] 13. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_20.

24. Харчук, В.Ю., Олексів, І.Б., 2014. Підходи до оптимізування управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства. Економіка: реалії часу, [online] 4, с.57-62. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань охарактеризовано групи стейкхолдерів підприємств).

25. Харчук, В.Ю., Гнилянська, Л.Й., 2013. Методичний підхід до визначення результативності інноваційної програми. Науковий вісник НЛТУ України, 23.7, с.199-204. (Особистий внесок автора: уточнено перелік показників, що свідчать про результативність інноваційних програм).

26. Харчук, В., Громяк, О., 2012. Теоретичні аспекти сутності категорії «ризик бюджетування» та особливості його оцінювання. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 48, с.303-309. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань уточнено особливості бюджетування підприємств).

27. Харчук, В. Ю., Дубик, М.Й., 2012. Ризик науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок: сутність та особливості виникнення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 727, с.387-392. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань систематизовано фактори внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства ).

28. Харчук, В.Ю., Гнилянська, Л.Й., 2011. Особливості формування та реалізації інноваційних програм з урахуванням фактора ризику. Науковий вісник НЛТУ України, 21.18, с.175-179. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань окреслено етапи формування та реалізації інноваційних програм).

29. Харчук, В.Ю., Петришин, Н.Я., 2011. Теоретичні аспекти формування технології стратегічного планування ризиків нововведень у діяльності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 714, с.128-133. (Особистий внесок автора: на основі аналізування наукових напрацювань окреслено етапи стратегічного планування).

Міжнародна діяльність

Виконавець проєктів American Councils, Erasmus+KA1, Erasmus+KA2 (DocHub EDUQAS), JeanMonnet, British Council.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua