Харчишин Богдан Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харчишин Богдан Михайлович
Harchyshin inter.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 квітня 1965 року.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність електромеханіка
Галузь наукових інтересів Наукові інтереси пов’язані з розробленням та проектуванням нових конструкцій моментних двигунів, поляризованих електродвигунів з обмеженим кутом повороту, індукційних давачів обмеженого кута повороту слідкуючих систем, спеціальних електромагнітів, лінійних двигунів систем завантаження тренажерів літаків
Кваліфікаційний рівень інженер-електромеханік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Харчишин Богдан Михайлович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 30 квітня 1965 року.

У «Львівській політехніці» захистив диплом інженера-електромеханіка (1989 р.),

дисертацію кандидата технічних наук (2004 р.) «Розроблення та дослідження нових конструкцій електромеханічних перетворювачів для пневмо—гідропідсилювачів» за спеціальністю «Електричні машини і апарати».

Результатом теоретичних та експериментальних досліджень дисертаційної роботи є уточнення параметрів електромеханічних процесів перетворення енергії у поляризованих структурах перетворювачів, скероване на подальше покращення їхніх технічних характеристик, та синтез нових різновидів нетрадиційного конструктивного виконання.

Рішенням ВАК України від 10.02.2010 р. Б.Харчишину присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності Електричні машини і апарати.

З 1999 року − секретар науково-технічної ради СКБ ЕМС.

2010-2013 роки − директор СКБ ЕМС. До 2018 доцент кафедри Електричні машини та апарати Львівської політехніки.

Основні лекційні курси

Технологічні процеси в електромашинобудуванні

Електромеханічні перетворювачі мехатронних систем

Електропривід в системах повітряних суден

Авіаційні електричні машини та апарати

Спеціальні розділи електромеханотроніки

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з розробленням та проектуванням нових конструкцій моментних двигунів, поляризованих електродвигунів з обмеженим кутом повороту, індукційних давачів обмеженого кута повороту слідкуючих систем, спеціальних електромагнітів, лінійних двигунів систем завантаження тренажерів літаків.

Займається винахідницькою діяльністю.

Власник охоронних документів на авторське право, що стосуються обмоток інформаційних електричних машин, безконтактних машин магнітоелектричного збудження, нових конструкцій електродвигунів поляризованого типу, індукційних давачів положення ротора, лінійних двигунів, способу вимірювання крутного моменту тощо:

 • 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • 8 патентів на корисну модель;
 • 4 патентів на винахід.

Вибрані публікації

Автор підручника, 8 навчальних посібників, 5 методичних вказівок до лабораторних та практичних робіт, конспекту лекцій «Основи інтелектуальної власності», 40 наукових публікацій.

 1. Хай М. В. Електричні апарати. Низьковольтна апаратура розподілу, керування та захисту. Загальний курс: підручник / М. В. Хай, М. В. Бурштинський, Б. М. Харчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 480 c.
 2. O. Makarchuk, B. Kharchyshyn and L. Kasha, "Analysis of the Magneto-Mechanical Characteristic of Double Three-phase PMSM," 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 333-338, doi: 10.1109/UKRCON53503.2021.9575684
 3. Баландін М. В., Хай М. В., Харчишин Б. М., Цімко О. О. Лінійний генератор імпульсної дії. Патент України на винахід № 123284 від 10.03.2021, бюл. № 10/2021.
 4. H. Lysiak, O. Pastukh, B. Kharchyshyn. Physical modeling of power unit in power plant with an auxiliary transformer. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 1, pp. 15 – 22. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.01.015
 5. Bolkot P. The influence of temperature on the value of the output characteristics of the induction sensor of a limited turning angle with a transvers magnetic system / P. Bolkot, V. Hrabchak, B. Kharchyshyn // The scientific heritage. – 2020, No 49, vol. 1. – P.3-8. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-1-No-49-49-2020.pdf
 6. Болкот П. А. / Математична модель визначення магнітних провідностей давачів кута з трансверсною магнітною системою / П. А. Болкот, М. В. Хай, Б. М. Харчишин // Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2019, № 1. – С. 1-9.
 7. Давач обмеженого кута повороту / Номер патенту № 135951 | Автори: Болкот П. А., Грабчак В. І., Хай М. В., Харчишин Б. М. | Опубліковано: 25.07.2019 р. Бюл. № 14.
 8. Багатополюсна електрична машина/ Номер патенту: 70032 | Автори: Хай Михайло Васильович, Снітков Ігор Філатович, Харчишин Богдан Михайлович | Опубліковано: 25.05.2012 | МПК: H02K 5/00
 9. Система завантаження важеля керування авіаційного тренажера/ Номер патенту: 96064 | Автори: Кожан Михайло Ярославович, Кушнір Богдан Йосипович, Чайковський Роман Іванович, Харчишин Богдан Михайлович, Снітков Ігор Філатович, Слободян Ігор Станіславович, Мачоган Юрій Васильович | Опубліковано: 26.09.2011 | МПК: G09B 9/02
 10. Бурштинський М. В. / Непряме визначення обертального моменту досліджуваного електродвигуна / М. В. Бурштинський, М. В. Хай, Б. М. Харчишин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № 5 (1281). – С. 75–78. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2409-9295.
 11. Kharchyshyn B. Functional testing of angle-data transmitters of the limited rotation angle / B. M. Kharchyshyn, M. V. Khai, P. A. Bolkot // Bulletin of NTU "KhPI". Series: "Electric machines and electromechanical energy conversion." – Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. – No. 1 (1123). – P.48–51. – Bibliogr.: 3. – ISSN 2409-9295.
 12. Kharchyshyn B. Reduction of force ripples in linear motors / Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol. 4. – No. 1. – P. 7-10.
 13. Харчишин Б.М. Синтез активної частини магнітоелектричних перетворювачів з гребінцевими зонами // Вісник НУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2000. —№ 403. —С.175-180.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54