Хавар Юлія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хавар Юлія Степанівна
8.Havar.JPG
к.т.н, доцент, заст. зав. кафедри КДТ
Дата народження 18 березня 1975 року.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Землевпорядкування та кадастр».
Галузь наукових інтересів Особливості оцінки вартостілісових земель та лісових ресурсів
Кваліфікаційний рівень магістр-землевпорядник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра кадастру територій, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання

Хавар Юлія Степанівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри кадастру територій, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилась 18 березня 1975 року.

Освіта та робота

У 1999 р. закінчила з відзнакою Державний університет «Львівська політехніка» за магістерською програмою та спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Тема дисертації: Організаційно-технічне забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення [Текст] : дис. ... канд. техн.наук : 05.24.04 / Хавар Юлія Степанівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.,2012. — 164 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 134-148.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Техніко-нормативне забезпечення оцінки землі та нерухомого майна
 • Реєстрація нерухомості
 • Методи технічного регулювання земельних відносин та інвестицій
 • Технічне забезпечення нормативної грошової оцінки нерухомості
 • Курси підвищення кваліфікації інженерів-геодезистів

Наукові інтереси

 • Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів
 • Правовий режим земель лісогосподарського призначення
 • Геодезичне забезпечення земель лісогосподарського призначення

Вибрані публікації

 1. Хавар Ю.С. Класифікатор цільового використання земель лісового фонду / Ю. Хавар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. — Львів: Ліга — Прес, 2005. Вип. І — С.388–391.
 2. Хавар Ю.С. Моніторинг законодавства у сфері земельно-лісових відносин / Ю. Хавар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. — Львів: Ліга — Прес, 2005.Вип. ІІ. — С. 167–172.
 3. Хавар Ю.С. Аналіз стану та розподілу земель лісового фонду Львівської області / Ю. Хавар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. — Львів, 2006. — Вип. І (11) — С. 286–293.
 4. Хавар Ю.С. Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів / Ю. Хавар // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб. — Львів, 2008. — № 70. — С. 58 — 62.
 5. Хавар Ю.С. Реєстрація земельних ділянок лісогосподарського призначення в системі державного земельного кадастру / Ю.Хавар // Геодезія,картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб. —Львів, 2009. — № 72. — С. 114–121.
 6. Хавар Ю.С. Геодезичне забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення / Л. Перович, Ю. Хавар, І. Перович, В.Сай // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць.— Львів, 2010. — Вип. ІІ (20) — С. 214–218.
 7. Хавар Ю.С. Кадастрове зонування земель лісогосподарського призначення / Л. Перович, Ю. Хавар // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.— Львів, 2011. — № 74. — С. 116 — 123.
 8. Перович Л.М., Хавар Ю.С. Історія створення та розвитку кафедри кадастру територій / Л. Перович, Ю. Хавар // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2013. – № 77. – С. 3–8.
 9. Хавар Ю.С., Сай В.М. Особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2013. – № 77. – С. 62–66.
 10. Сай В.М., Хавар Ю.С. Характеристика сучасних кадастрово-реєстраційних систем за кордоном // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія«Географія. Землеустрій. Природокористування». – 2014. – Том 3. – С. 191–199.
 11. Хавар Ю. С., Сай В. М. Сучасний стан формування ринку нерухомості України // Молодий вчений. – 2015. – Том ч.2 № №4(19). – С. 73–78. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 12. Хавар Ю. С., Хавар* М. В. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення як база оподаткування // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 256–260. [н.к. - Хавар Ю.С.] (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 13. Ю. С. Хавар, Л. В. Винарчик. Водоохоронні заходи щодо прибережних захисних смуг населених пунктів // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання : матеріали п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 травня, 2016 р.). – 2016. – С. 67–68.
 14. Хавар Ю. С., Винарчик Л. В. Сучасний стан земель лісогосподарського призначення Львівської області // ІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології» (м.Миколаїв, 01.11.2016 р.). – 2016. – С. 18.
 15. Хавар Ю. С., Губар Ю. П., Гулько О. Р., Абрамчук А. Р. Дослідження розвитку ринку нерухомості міста Івано-Франківськ // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – С. 216–220. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Абрамчук А. Р.) (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 16. Губар Ю. П., Хавар Ю. С., Сай В. М., Винарчик Л. В. Застосування геоінформаційних технологій для кадастру та оцінки нерухомості // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – С. 714–720. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 17. Гулько О. Р., Хавар Ю. С., Сай В. М., Хавар М. В. Оцінювання еколого-економічної ефективностівикористання сільськогосподарських земельза матричним підходом // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 124–127.
 18. Хавар Ю. С., Павлишин В. Б. Аналіз державного контролю за використанням та охороною земель // Сучасні проблеми агроекології: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції " (1 листопада 2017 р., Миколаїв). – 2017. – С. 57. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 19. Хавар Ю. С., Яремко Х. Б., Хавар М. В. Аналіз основних видів розробленої документації із землеустрою у Львівській області // Проблеми і перспективи сучасної аграрної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Миколаїв, 27 березня 2017 р.). – 2017. – С. 92.
 20. Ю. С., Губар Ю. П., Сай В. М., Винарчик Л. В. Державний контроль за використанням земель як механізм ефективного управління земельними ресурсами на території Львівської області // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 106–112.
 21. Губар Ю. П., Хавар Ю. С., Сай В. М. Дослідження методу розрахунку ринкової вартості об’єкту оцінки, як функції ціни продажу об’єктів порівняння та ваги ступеня їх подібності // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2018. – Вип. 1 (35). – С. 121–127.
 22. Хавар Ю. С., Хавар* М. В. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Львівської області // Сучасні проблеми та досягнення сільського господарства у ХХІ сторіччі : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 березня 2018 р. – 2018. – C. 54. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 23. Губар Ю. П., Сай В. М., Хавар Ю. С. Особливості удосконалення методологічної бази масової оцінки нерухомості в структурі кадастру населених пунктів // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2018 р., Ужгород. – 2018. – C. 171–176.
 24. Хавар Ю. С., Романюк М. В. Переваги та недоліки погодження проектів землеустрою та реєстрації земельних ділянок // GeoTerrace-2018 : міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, 13 – 15 грудня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 251–252. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 25. Хавар Ю. С. Методи технічного регулювання земельних відносин та інвестицій: конспект лекцій / Ю. С. Хавар. – Львів: Самвидав кафедри Кадастру територій, 2018. – 136 c.
 26. Хавар Ю. С. Техніко-нормативне забезпечення оцінки землі та нерухомого майна: конспект лекцій / Ю. С. Хавар. – Львів: Самвидав кафедри Кадастру територій, 2018. – 187 c.
 27. Маланчук М. С., Музика Н. М., Хавар Ю. С., Гулько О. Р. Просторовий сталий розвиток суспільства як основа соціально-економічних відносин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – 2019. – № 26. – С. 11–14.
 28. Хавар Ю. С., Камінська І. І., Босак А. С. Актуальні проблеми верифікації статистичної звітності обліку земельних ресурсів // Сучасні проблеми агроекології 2019 : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 червня 2019 р., Миколаїв. – 2019. – C. 28. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 29. Хавар Ю. С., Євтушок А. П., Квашук Т. А. Дослідження земель природно-заповідного фонду міста Львова // Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції, 17-19 жовтня 2019 р., Одеса. – 2019. – C. 180–184. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 30. Хавар Ю. С., Сай В. М., Винарчик Л. В. Доцільність зміни цільового призначення об'єкту землеустрою на користь житлової забудови у м. Львові // Сучасне сільське господарство: ключові проблеми та досягнення : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Миколаїв, 15 березня 2019 р. – 2019. – C. 53.
 31. Хавар Ю. С., Васильєв Р. А., Марко Г. А. Еколого-економічні проблеми земель національного природного парку "Дністровський каньйон" // Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції, 17-19 жовтня 2019 р., Одеса. – 2019. – C. 177–180. [н.к. - Хавар Ю.С.].
 32. Хавар Ю. С. Реєстрація нерухомості: конспект лекцій з дисципліни / Ю. С. Хавар. – Львів: Видавничий центр кафедри КДТ ІГДГ НУ "Львівська політехніка", 2019. – 105 c.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус,кімната 503

Tел. +38(032) 258-26-31 ; +38 (032) 258-23-09

E-mail: Yuliia.S.Khavar@lpnu.ua