Фігун Назар Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фігун Назар Васильович
Figun 01.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність «Маркетинг»
Галузь наукових інтересів Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств
Кваліфікаційний рівень магістр з маркетингу
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Фігун Назар Васильович — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри кафедри маркетингу і логістики з міжнародних зв’язків, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

[ 2003 — 2008 ] — Національний університет «Львівська політехніка» (диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Маркетинг» /напрям «Економіка та підприємництво»/ );

[ 2008 — 2012 ] — аспірантура за напрямком «Економіка та управління національним господарством» (Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики);

Тема дисертації: Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фігун Назар Васильович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 199 с. : рис., табл.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Стажування:

 • вересень 2019 року - стажування на підприємстві Top-Personal GmbH, Мюнхен (Німеччина)
 • травень-червень 2017 року - стажування на факультеті інженерного менеджменту Познанського технологічного університету, Познань (Польща)
 • 17 вересня 2007 року — 28 лютого 2008 року — Фахова вища школа Ліппе і Гьокстер, м.Лємго (Німеччина) / Fachhochschule Lippe und Höxter (s.Lemgo, Deutschland)

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Поведінковий маркетинг
 • Логістика (англійською мовою)
 • Маркетинг (англійською мовою)
 • Веб аналітика
 • Логістика кризових ситуацій
 • Нейромаркетинг
 • Логістичні послуги

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств

Вибрані публікації

Автор понад 50 наукових праць у тому числі 2-ох колективних іноземних монографій.

 1. The dependence of China belt and road initiative efficiency to the level of logistics infrastructure development / Y. Krykavskyy, N. Fihun, S. Nycz-Wojtan // Economics, entrepreneurship, management. - 2019. - Vol. 6, Num. 2. - P. 32-40.
 2. The features of logistics flows formation in terms of E-commerce /Krykavskyy Y., Fihun N. / International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability. – 2018. – Vol. 3, No. 2 (July). – P. 77–95.
 3. Supply chain management of used vehicles and spare parts in Eastern Europe /Krykavskyy Y., Fihun N. / Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018. – T. 19, z. 7, cz. 2 : Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. – S. 549–558.
 4. Kształtowanie długoterminowych relacji w sferze obsługi posprzedażowej / E. Krykawski, N. Fihun // Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju. Redakcja naukowa: Wiktor J., Żbikowska A. — Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. — C. 589 — 596.
 5. Informacyjne zabezpieczenie w logistycznych łańcuchach części zamiennych: ukraińskie realia / Y.W. Krykawski, N.W. Fihun // Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania: «Innowacje przedsiębiorstw a satysfakcja klientów». — Studia i Monografie nr 31. — Warszawa, 2011. — С. 215 — 229.
 6. Методи прогнозування попиту на замінні частини / Н.В. Фігун // Вісник Хмельницького національного університету. — Вип. 6. Т.4 (167). — Хмельницький, 2010. — С. 135–145.
 7. Вплив світової економічної кризи на автомобільний ринок та споживчі очікування / Н.В. Фігун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2011. — № 6. — Т.4. — С. 300–306.
 8. Диференціація аналітичних інструментів в управлінні запасами замінних частин до машин і обладнання / Н.В. Фігун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — № 649 — С. 307–312.
 9. Управління замінними частинами з використанням ІТ- рішень / Н.В. Фігун // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 4–6 листопада 2010 р.). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 528–530.
 10. Замінні та запасні частини до продукції автомобілебудівних підприємств: проблеми дефініцій / Н.В. Фігун // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування розвитку інноваційної інфраструктури»], (м. Львів, 19–21 травня 2011 р.). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — С. 396–398.
 11. Організаційна структура у сфері постачання замінними частинами автомобілебудівних підприємств / Н. В. Фігун // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20­21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 471-473.
 12. Управління замінними частинами з використанням ІТ-рішень / Н. В. Фігун // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 528-530. — Бібліогр.: 1 назва.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 414

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Nazar.V.Fihun@lp.edu.ua