Ференсович Роман Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ференсович Роман Ярославович
Ференсович.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 31 грудня 1992 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2014 р.
Спеціальність Електричні системи і мережі.
Галузь наукових інтересів Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів їх вторинних кіл
Кваліфікаційний рівень магістр електротехніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор кафедри електроенергетики та систем управління Журахівський Анатолій Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Ференсович Роман Ярославович - кандидат технічних наук, асистент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Дата народження – 31 грудня 1992 року.

2014 р. – закінчив Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра «Електричні системи та мережі» за спеціальністю «Електричні системи і мережі» та здобув кваліфікацію магістра електротехніки.

Дисертацію на тему «Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл [Текст] : дис… канд. техн. наук : 05.14.02 / Ференсович Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Л., 2018. – 256 арк. – Бібліогр. : арк. 161–177» захистив у 2018 році. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Журахівський Анатолій Валентинович, професор кафедри електроенергетики та систем управління, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • 2014 р. - 2017 р. – аспірант кафедри «Електроенергетика та системи управління» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2018 р. – інженер кафедри «Електроенергетика та системи управління» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2018 р. - дотепер – асистент кафедри «Електроенергетика та системи управління» Національного університету «Львівська політехніка».

Науково-педагогічна діяльність

Наукові інтереси

Дослідження режимів роботи трансформаторів струму з розімкненими їх вторинними колами; системи захисту трансформаторів струму від вторинних перенапруг.

Наукова діяльність

За результатами проведених досліджень запропоновано метод оцінки максимальних амплітуд перенапруг на виводах вторинної обмотки трансформатора струму за обриву його вторинного кола, що дає змогу здійснювати попередній аналіз перенапруг на основі паспортних даних трансформаторів струму.

Шляхом комп’ютерної симуляції режимів роботи різних типів трансформаторів струму електричних мереж було розраховано величини перенапруг на розімкнених виводах їх вторинних обмоток та досліджено вплив втрат активної потужності в магнітопроводах трансформаторів струму на рівень максимальних вторинних перенапруг.

Шляхом застосування керованого активного опору в модельованому контурі комутації вдосконалено математичну модель для дослідження перехідних процесів під час обриву вторинних кіл трансформаторів струму, що дало змогу дослідити вплив швидкості зміни струму у вторинному колі трансформатора струму на величини перенапруг.

Запропоновано систему захисту трансформаторів струму та їх вторинних кіл від перенапруг, ефективну роботу якої підтверджено результатами комп’ютерного моделювання та експериментальних досліджень.

Під керівництвом д.т.н., професора Журахівського А. В. автор брав участь у виконанні ряду госпдоговірних робіт за тематикою наукових досліджень.

Навчальні курси

 • Мікропроцесорна техніка;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Електрична частина станцій та підстанцій;
 • Технологічні основи монтажу та ремонту електроустановок.

Вибрані публікації

Автор понад 17 наукових публікацій, серед яких у співавторстві 3 патенти на корисні моделі.

Серед них:

 1. Аналіз режимів роботи вторинних кіл трансформаторів струму за їх розкорочення [Текст] / А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, А. Я. Яцейко, Р. Я. Ференсович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 736 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 43–49.
 2. Журахівський А. В. Аналіз режиму роботи трансформатора струму з розімкненим вторинним колом методами аналітичних розрахунків [Текст] / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, Р. Я. Ференсович // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 6 (123). – С. 89–94.
 3. Кенс Ю. А. Спрощений аналіз усталеного режиму роботи однокаскадного трансформатора струму за розкорочення його вторинної обмотки [Текст] / Ю. А. Кенс, Р. Я. Ференсович, Н. Б. Дьяченко // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2015. – № 834 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 26–32.
 4. Журахивский А. В. Исследование установившихся режимов работы одноступенчатого трансформатора тока при размыкании под нагрузкой его вторичной обмотки [Текст] / А. В. Журахивский, Ю. А. Кенс, Р. Я. Ференсович // Энергетика и ТЭК. – Минск, 2017. – № 1 (166). – С. 23–26.
 5. Захист від наднапруг розімкненого вторинного кола трансформатора струму [Текст] / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, Р. Я. Ференсович, Н. Б. Дьяченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 5 (134). – С. 74–79.
 6. Дослідження аварійних режимів каскадних трансформаторів струму за розмикання їхніх вторинних кіл [Текст] / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, О. М. Равлик, Р. Я. Ференсович // Технічна електродинаміка. – 2018. – № 1. – С. 78–86.
 7. Ференсович Р. Я. Дослідження режимів роботи трансформаторів струму [Текст] / Р. Я. Ференсович // Енергетика та системи керування : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2011. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 90–91.
 8. Яцейко А. Я. Аналіз аварійних режимів роботи вимірювальних трансформаторів струму [Електронний ресурс] / А. Я. Яцейко, Р. Я. Ференсович // Енергетика та системи керування : Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2013. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD- ROM). – С. 32–35. – Назва з екрану.
 9. Ferensovych R. The Operation of Current Transformer with Open Secondary Circuit [Електронний ресурс] / R. Ferensovych // V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 196–198. – Назва з екрану.
 10. Ferensovych R. The Operation Mode of Single-Stage Current Transformer with Open Secondary Circuit [Електронний ресурс] / R. Ferensovych // VІ Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 175–176. – Назва з екрану.
 11. Пат. 71385 Україна, МПК Н02Н 7/04(2006.01). Пристрій захисту трансформатора струму від перенапруг / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, А. Я. Яцейко, Р. Я. Ференсович ; власник НУ «Львівська політехніка». – № u201200114 ; заявл. 04.01.2012 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.
 12. Пат. 89566 Україна, МПК Н02Н 7/04(2006.01). Пристрій захисту трансформатора струму від пошкоджень перенапругами / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, А. Я. Яцейко, Р. Я. Ференсович ; власник НУ «Львівська політехніка». – № u201313704 ; заявл. 25.11.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 13. Пат. 111065 Україна, МПК Н02Н 7/04(2006.01). Пристрій захисту від перенапруг трансформатора струму та його вторинних кіл / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, А. Я. Яцейко, Р. Я. Ференсович ; власник НУ «Львівська політехніка». – № u201605446 ; заявл. 19.05.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Контакти

вул. С. Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 314.

Тел. +38 (032) 258-25-00; +38 (032) 258-22-60.