Федорів Любомир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федорів Любомир Михайлович
Fedoriv ed.JPG
старший викладач
Дата народження 19 лютого 1983 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів — «Відношення до трансцендентного як внутрішня умова пізнання».
Кваліфікаційний рівень «спеціаліст, викладач філософських, культурологічних та соціальних дисциплін».
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Федорів Любомир Михайлович — старший викладач кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 19 лютого 1983 року

Вищу освіту здобував у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, відділення філософії якого закінчив у 2005 році з освітньою кваліфікацією «спеціаліст, викладач філософських, культурологічних та соціальних дисциплін».

З 2005 року — аспірант, з 2007 року — також асистент, а з 2016 року - старший викладач кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертаційного дослідження — «Гносеологічна роль трансцендентного у класичній та некласичній філософії».

У 2019 році проходив наукове стажування в Інституті філософії Байройтського університету, м. Байройт, Німеччина.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Філософія

Етика бізнесу

Наукові інтереси

Історія філософії, гносеологія, антропологія, філософія освіти.

Вибрані публікації

 1. Пізнання як апеляція людини до трансцендентного // Філософські пошуки. — Вип.ХХ. — Львів-Одеса: Центр Європи, 2006.
 2. Відношення до трансцендентного як необхідна умова людського мислення та пізнання: постановка проблеми // Тематичний випуск Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Філософські науки». — № 550. — Львів, 2006.
 3. Поворот до життя в некласичній гносеології // Філософські пошуки. — Вип. ХХІІІ. — Львів-Одеса: Центр Європи, 2007.
 4. Експлікація трансцендентного в класичній гносеології // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і соціологічні науки. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.
 5. Форми виявлення трансцендентного в класичній та некласичній гносеології // Тематичний випуск Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Філософські науки». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, № 723. – 145 с., сс. 35-40., 0.5 др. арк.
 6. Федорів Л.М. Класичні виміри ідеї трансцендентного / Л.М.Федорів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 750. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 58 – 64., 0,5 др. арк.
 7. Liubomyr Fedoriv The Role of the Transcendent in Classical and Non-Classical Theories of Cognition / Liubomyr Fedoriv // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies – Copyright 2013, by the Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Volume IV. – S. 357 - 365. – (Польща), 0,5 др. арк.
 8. Федорів Л.М. Франц Брентано та Казімєж Твардовський: особистісні та ідейні взаємини // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 596 с. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). С. 285-289, 0,4 др. арк.
 9. Федорів Л.М. Особливості некласичного розуміння трансцендентного: деякі аспекти та підходи / Л.М.Федорів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 780. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 94 – 97., 0,3 др. арк.
 10. Олександра Стебельська, Любомир Федорів Сучасна філософія свідомості про перспективи створення штучного інтелекту / О. І. Стебельська, Л. М. Федорів // Вісник Львівського університету «Філософсько-політологічні студії», Випуск 22, Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 250 с. – С. 111-120.
 11. Любомир Федорів, Олександра Стебельська Історико-філософські моделі трансценденталізму у їх гносеологічному вимірі / Л. М. Федорів, О. І. Стебельська // Вісник Львівського університету «Філософсько-політологічні студії», Випуск 24, Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 228 с. – С. 127-134.
 12. Федорів Л. М. Причини перебування Фрідріха Ніцше у мейнстримі сучасного філософського дискурсу / Л. М. Федорів // Магістралі та маргінеси. Тези чотирнадцятої міжнародної наукової конференції «Філософія. Нове покоління» / упоряд. В. Пугач, В. Корчевний. – К., 2020. – 102 с., с.с. 90-92
 13. Любомир Федорів Міждисциплінарний підхід як один з найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою «Філософія та економіка» Університету Байройта, Німеччина) / Л. М. Федорів // Humanitarian Vision, Volume 6, Number 1, Lviv Polytechnic National University, 2020. – S. 63-66.
 14. Практикум з філософії: навчальний посібник / І. В. Карівець, А. М. Кадикало, В. Л. Петрушенко, О. В. Паньків, С. М. Повторева, М. В. Сінельнікова, О. І. Стебельська, О. В. Онищук, О. Ю. Чурсінова, Л. М. Федорів. – Львів: Новий Світ – 2000, 2021. – 182 c. (співавтор)

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: lubomyr. m. fedoriv@lpnu.ua