Федоришин Роман Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федоришин Роман Миронович
Fedoryshyn1.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 липня 1982 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Галузь наукових інтересів Аудит вузлів обліку природного газу з метою підвищення їх точності
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Федоришин Роман Миронович - кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

Додаткова освіта:

 • 2009-2010 — НУ "ЛП", кафедра психології, педагогіки та права. Інтерактивний курс психолого-педагогічних знань.
 • 2009 — НУ "ЛП", Навчальний курс з розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle.

з 2007 р. до сьогодні місце праці Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів.

Участь у проектах

 1. «Підвищення точності вимірювання витрати та кількості енерговмісних сумішей газів» — керівник науково-дослідних робіт за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2011 р.
 2. «Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів плинних енергоносіїв САПР Расход-РУ» — презентація на форумі інновацій та комерціалізації наукових ідей «OCE Discovery 2011», 18-19 травня 2011 р., Торонто, Канада.
 3. «Встановлення та усунення додаткових похибок вимірювання витрати природного газу на ділянках зі змінними параметрами потоку» — керівник науково-дослідних робіт за грантом Національного університету «Львівська політехніка» для молодих учених у 2009 р.
 4. Обстеження вузлів обліку природного газу в системі «Молдоватрансгаз».
 5. Аналіз вимог нових Міждержавних Стандартів з вимірювання витрати та кількості природного газу методом змінного перепаду тиску та розробка заходів щодо дотримання цих вимог для українських компаній газопостачання.
 6. Аналіз технічного стану вузлів обліку природного газу на підземних сховищах ДК «Укртрансгаз».
 7. Презентації на тему «Особливості Нових стандартів з обліку природного газу» та «Основні можливості програмного комплексу САПР Расход-РУ» для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску» на міжрегіональному семінарі INOGATE — Надійність та безпека газотранспортної інфраструктури в Східній Європі та на Кавказі, 14 — 18 вересня 2009 р., Київ, Україна.
 8. Презентація на тему «Виробництво вимірювальної техніки в Україні» на міжнародному бізнес-форумі Global Entrepolis @ Singapore, 30 жовтня — 2 листопада 2006 р., Сінгапур.

Нагороди та відзнаки

 • 2011 — Іменна премія від компанії Festo для кращих молодих дослідників та науковців за участь у 22-му Всесвітньому симпозіумі «Розумне виробництво та автоматизація», організованому Дунайсько-адріатичною асоціацією з автоматизації та виробництва DAAAM International Vienna.
 • 2010 — Іменна премія від компанії Festo для кращих молодих дослідників та науковців за участь у 21-му Всесвітньому симпозіумі «Розумне виробництво та автоматизація», організованому Дунайсько-адріатичною асоціацією з автоматизації та виробництва DAAAM International Vienna.
 • 2010 — Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (у номінації за наукові досягнення).
 • 2010 — Премія Львівської Обласної Державної Адміністрації та Обласної Ради для талановитих молодих учених та спеціалістів.
 • 2005 — Премія за найкращу презентацію результатів науково-дослідної роботи на ІІІ-ій Міжнародній студентській конференції «Цивілізація. Людина. Майбутнє» (KNS, Вроцлавський політехнічний університет, м. Вроцлав, Польща).
 • 2004 — Диплом за 1-ше місце на 62-й студентській науково-технічній конференції, секція енергетики та систем керування (НУ «Львівська політехніка»).
 • 2003 — Сертифікат переможця у конкурсі на здобуття іменної стипендії від ВАТ «Львівська пивоварня».
 • 2001 — Диплом за 1-ше місце у І-му етапі всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретична механіка» (НУ «Львівська політехніка»).

Захоплення та діяльність

Публікації

Усього — 36 наукових публікацій, з яких 4 публікації у виданнях, що входять у міжнародні науково-метричні бази даних (ISI Master Journal List, TIB Hanoverdatabase), 13 статей у фахових наукових журналах України, 7 статей опубліковано за кордоном.

Основні публікації:

 1. Fedoryshyn, R.; Zagraj, V. & Pistun, Y. (2011). Automation and optimization of coal grinding by means of ball mills (2011). 0421-0422, Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-83-4, ISSN 1726-9679, pp 421, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2011.
 2. Є. Пістун, Ф. Матіко, Р. Федоришин. Вплив теплообмінних процесів на точність вимірювання об’єму природного газу // Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади» Харківського національного університету радіоелектроніки. — № 4(24), 2010. — с. 13-19.
 3. Fedoryshyn, R.; Lesovoi, L. & Pistun, Y. (2010). «Raskhod-RU» CAD system for computer aided calculation and design of flowmeters for fluid energy carriers (2010). 0543-0544, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679, pp 347, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2010.
 4. Матіко Ф. Д., Федоришин Р. М. Аудит вузлів обліку природного газу з метою підвищення їх точності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — 2006. — № 561. — с. 38-46.
 5. Є.П. Пістун, Ф. Д. Матіко, Р. М. Федоришин, Я. М. Власюк, В. М. Ярошевич Дослідження додаткових похибок вимірювання температури та об’єму природного газу в системах його обліку // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» — Харків. — 2010. — с. 32-35.
 6. R. Fedoryshyn, F. Matiko and Ye. Pistun. Influence of heat exchange processes on the accuracy of natural gas volume measurement // Vorträge der 15. VDE/ITG/GMA- Fachtagung «Sensoren und Messsysteme 2010». Nürnberg — 2010. — S. 597-601.
 7. Fedoryshyn, R.; Matiko, F. & Pistun, Y. (2008). Prospects for Improving the Accuracy of Natural Gas Accounting and for Reducing Gas Unbalances (2008). 0485-0486, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679, pp 243, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2008.
 8. Матіко Ф. Д., Федоришин Р. М. Побудова витратомірів газу, інваріантних до температурних змін потоку // Збірник тез доповідей п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції «Вимірювання витрати та кількості газу». — Івано-Франківськ. — 2007. — с. 17-18.
 9. Roman Fedoryshyn, Fedir Matiko and Yevhen Pistun, Dr. Audit of natural gas accounting units in order to improve measurement accuracy // Abstracts of International Youth Conference on Energetics. — Budapest (Hungary). — 2007. — P. 181-182.
 10. Roman Fedoryshyn. Improvement of accuracy of natural gas flow rate measurement by means of orifice plates in gas heating systems // Papers of 5th Students’ Scientific Conference (KNS) «Man — Civilization — Future». Vol. 2. Wroclaw — 2007. — P. 137-145.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 89

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61