Фединець Василь Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фединець Василь Олексійович
Дата народження 12 листопада 1950 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розробка та дослідження термоперетво;рювачів для вимірювання температури газоподібних енергоносіїв з метою підвищення точності їх обліку.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Фединець Василь Олексійович — доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 12 листопада 1950 р.

Тема дисертації: Теорія і практика вимірювання температури газових потоків контактними методами [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Фединець Василь Олексійович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 301 арк. : рис.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Автоматизація та оптимізація виробництв фармацевтичних препаратів
 • Теорія інформації

Наукові інтереси

 • Розробка та дослідження термоперетво;рювачів для вимірювання температури газоподібних енергоносіїв з метою підвищення точності їх обліку.

Вибрані публікації

 1. Біметалічний термометр// Грабчак Володимир Іванович, Ванкевич Петро Іванович, Бардин Тетяна Петрівна, Іваник Євгеній Григорович, Фединець Василь Олексійович | Опубліковано: 10.07.2013 | Номер патенту: 81784
 2. Оптимізація газодинамічної підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків / В. О. Фединець // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 68-73. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). — Бібліогр.: 7 назв.
 3. Фединець В.О. Засади конструкторсько-технологічної оптимізації перетворювачів температури високошвидкісних газових потоків / В. О. Фединець // Вісн. НУ ’’Львівська політехніка’’ ’’Автоматика, вимірювання та керування’’. −2007. — № 574. — С. 111-115.
 4. Фединець В.О. Математична модель газодинамічної підсистеми перетворювачів температури газових потоків / В.О. Фединець // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2008. — Вип. 68. — С. 108-111.
 5. Фединець В.О. Дослідження математичної моделі теплової підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків / В.О. Фединець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України . −2010. — Вип.20.2. — С. 266-271.
 6. Фединець В.О. Принципи синтезу типових конструкцій термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків / В.О. Фединець // Методи та прилади контролю якості. — 2010. — № 25. — С. 85 — 89.
 7. Фединець В.О. Мінімізація складової похибки від теплообміну через випромінення під час вимірювання температури газових потоків / Пістун Є.П., Фединець В.О. // " Метрологія та прилади". −2010. — № 6, -С.34-37.
 8. Фединець В.О. Мінімізація складової похибки від теплообміну через теплопровідність під час вимірювання температури газових потоків / В.О. Фединець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України . −2010. — Вип.20.3. — С. 275-280.
 9. Фединець В.О. Розрахунок оптимальних режимів повірки високотемпературних термоперетворювачів / В.О. Фединець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — 2007. — Вип. 17.2. — С. 92 — 97.
 10. Фединець В.О. Особливості метрологічної перевірки високотемпературних термоперетворювачів за допомогою реперних точок / В.О. Фединець // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2007. — Вип. 67. — С. 65 — 69.
 11. Фединець В.О. Дослідження тепло- та електроізоляційних матеріалів для засобів вимірювання температури газових потоків / В.О. Фединець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. — 2011. — Вип.21.1. — С. 126 — 130.
 12. Фединець В.О. Експериментальні випробування термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків на ресурс / В.О. Фединець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. — 2011. — Вип.21.2. — С. 128 — 131.
 13. А.с. 1742643 СССР, МКИ2 G 01 K 13/08. Устройство для измерения температур вращающихся объектов /П.И. Ванкевич В.А. Фединец, И.В. Кузьо, В.А Пашистый, И.П. Куритнык (СССР) . — № 4788643/10 ; заявл. 07.02.90 ; опубл. 23.06.92, Бюл. № 23.
 14. А.с. 1747951 СССР, МКИ2 G 01 K 13/08. Устройство для измерения температур вращающихся объектов /П.И. Ванкевич В.А. Фединец, И.В. Кузьо, И.П. Куритнык, В.А Пашистый — № 4815205/10 ; заявл. 17.04.90 ; опубл. 15.07.92,

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 83

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61