Федевич Олег Євгенійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федевич Олег Євгенійович
Fedevych.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 25 липня 1969 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Вплив тиску кисню на окиснення кротонового альдегіду
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Левуш Сергій Сидорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола , Кафедра цивільної безпеки

Федевич Олег Євгенійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 25 липня 1969 р.

Тема дисертації: Основи технології одержання кротонової та регенерації оцтової кислот [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.04 / Федевич Олег Євгенійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 165 арк. — арк. 139-154

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Левуш Сергій Сидорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Цивільний захист та охорона праці в галузі
 • Охорона праці
 • Охорона праці в галузі
 • Основи охорони праці

Наукові інтереси

 • Вплив тиску кисню на окиснення кротонового альдегіду

Вибрані публікації

Опубліковано понад 52 наукових праць (в тому числі 34 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 18 навчально-методичних праць.

 1. Основи охорони праці : Навчальний посібник для студентів дистанц. форми навчання / Ярослав Володимирович Мота, Олег Євгенійович Федевич; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т дистанц. навчання.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005.— 200 с.— (Дистанційне навчання; N 36)ISBN 966-553-488-2
 2. Кіт Ю., Федевич О., Левуш С. Вплив бензолу на окислення кротонового альдегіду // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1995. -№ 285. -С. 114-115.
 3. Федевич О., Кіт Ю., Левуш С. Про термічне окислення кротонового альдегіду в середовищі оцтової кислоти // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1997. -№ 316. -С. 166-67.
 4. Федевич О. Вплив концентрації кротонового альдегіду на його окислення до кротонової кислоти киснем повітря // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1997. -№ 332. -С. 139-42.
 5. Федевич О., Левуш С., Кіт Ю. Вплив природи розчинника на окислення кротонового альдегіду // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1998. -№ 339. -С.165-167.
 6. Федевич О. Е., Левуш С. С., Кит Ю. В. Кинетические закономерности окисления кротонового альдегида молекулярным кислородом в среде этилацетата // Теоретич. и эксперим. химия. −1999. -т.35. -№ 5. -С. 322-327.
 7. Федевич О., Кіт Ю, Левуш С. Вплив тиску кисню на окислення кротонового альдегіду // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1999. № 361. -С. 92 — 95.
 8. Федевич О., Кіт Ю, Левуш С. Метод очищення оцтової кислоти // Вісник ДУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. −1999. № 374. -С. 123-125.
 9. Федевич О., Левуш С. Застосування ксилолу та н-октану при розділенні компонентів оксидату окислення кротонового альдегіду // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2000. № 388. -С. 172-176.
 10. Федевич О.Є. Влияние продуктов реак¬ции на скорость окисления кротонового альдгида / С.С. Левуш,Є.В. Федевич, Ю.В. Кит. // Журнал органической химии химии Санкт-Петербург –2003. Т. 39 Вып. 1. –С. 41-43.
 11. Федевич О.Є. Об аддитивной схеме рас¬счета кинетики пиролиза смесей углеводородов газового бензина / С.С. Левуш, Ю.В. Кит. // Катализ и нефтехимия Київ –2005. №13 –С.58-61
 12. Федевич О.Є Основи охорони праці: навчальний посібник / Я.В. Мота // Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.–199 с.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 309

Tел. +38 (032) 258-25-09