Уська Уляна Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Уська Уляна Романівна
RTEmagicC image035 03.png.png
к.іст.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Галузь наукових інтересів проблеми міжнаціональних відносин в Австро-Угорщині на рубежі ХІХ—ХХ ст., політика австрійського уряду щодо українського питання в Східній Галичині, суспільно-політичний рухгалицьких українців, міжконфесійні відносини, статус інтернованих українців уроки Першої світової війни
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник Мовчан Степан Петрович, кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університету імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії України та етнокомунікацій

Уська Уляна Романівна —кандидат історичних наук,доцент кафедри історіїУкраїни та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Кандидат історичних наук (2005 р.), доцент(2009 р.).

Тема дисертації: Українське питання в Галичині у політиці австрійського уряду в 1907-1914 рр. [Текст] : дис. ...канд. іст. наук : 07.00.02 / Уська Уляна Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 243 арк. — Бібліогр.: арк. 196-221.

Науковий керівник: Мовчан Степан Петрович, кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університету імені Івана Франка

Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Історія України
  • Історія українськоїкультури
  • Історія музеїв світу

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: проблеми міжнаціональних відносин в Австро-Угорщині на рубежі ХІХ—ХХст., політика австрійського уряду щодо українського питання в Східній Галичині,суспільно-політичний рух галицьких українців, міжконфесійні відносини, статус інтернованих українців у роки Першої світової війни

Вибрані публікації

  1. Спроби впровадження етнічної назви «українці» в офіційне діловодство Австро-Угорщини (1914–1918) // Наукові зошити історичного факультету. ЛНУ ім. І. Франка. Збірник праць. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001.— Вип. 4. — С. 153–162.
  2. Проблеми делімітації державного кордону в австро-російських відносинах (1900–1914) // Наукові зошити історичногофакультету. ЛНУ ім. І. Франка. Збірник праць. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.— Вип. 5-6. — С. 168–174.
  3. Парламентська виборча реформа 1907 р. у Цислейтанії:проблема національного представництва // Краєзнавчий збірник. — Дрогобич: ДДПУім. І. Франка, 2003. — Вип. VII. — С. 361–370.
  4. Політика офіційного Відня та галицького намісництва щодо русофільського руху у 1908–1914 рр. // Історичні та культурологічні студії. —Львів: Інститут українознавства НАН України, 2004. — Вип. 3. — С. 153–180.
  5. Еміграційна політика австрійського уряду в (1900–1914).Наукові зошити історичного факультету. ЛНУ ім. І. Франка. Збірник праць. —Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — Вип. 8. — Ч. 1. — С. 197–212.
  6. Латинізаційні нововведення у греко-католицьких єпархіях Закарпаття в 1915–1918 рр. // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка. Збірник праць. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — Вип. 10. — С. 45–52.
  7. Становлення системи державного управління Австро-Угорщинив 1860–1871 рр.: компроміс між централізмом та федералізмом // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. — Львів: ЛІДУНАДУ, 2009. — Вип. 18/19. — С. 237–244.

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3, 4-йкорпус,кімната 202,

тел..+38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; ulyana_uska@yahoo.de, ulyana_u@ukr.net