Убізський Сергій Борисович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Убізський Сергій Борисович
26.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 24.07.1961 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів дослідження та розроблення оксидних активних середовищ пристроїв квантової та оптоелектроніки, магнітних та магнітооптичних перетворювачів фізичних величин
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Матковський Андрій Орестович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки

Убізський Сергій Борисович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 24 липня 1961 року у Львові.

  • У 1983 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
  • Після закінчення університету працював у Львівському науково-дослідному інституті матеріалів Науково-виробничого підприємства «Карат» інженером, старшим інженером, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником.
  • У 1986–1990 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка, а у 1997-2000 рр. — в докторантурі на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Має наукові ступені кандидата фізико-математичних наук (1991), доктора фізико-математичних наук (2002) та вчені звання старшого наукового співробітника (1997), доцента (2003), професора (2005).
У Національному університеті “Львівська політехніка” викладає з 1995 р. на кафедрі електронних приладів, а з 1997 року працює на кафедрі напівпровідникової електроніки.

  • У 2001-2002 рр. — провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру твердотільної електроніки та сенсорів (Центр «Кристал»).
  • З 2002 р. — доцент, а з 2003 р. — професор кафедри напівпровідникової електроніки.
  • У 2004 р. очолив Лабораторію оксидних кристалів НДЦ «Кристал», в якій виконуються роботи за міжнародними та національними науково-технічними програмами.

Розробив кілька навчальних курсів. Керує науковою роботою студентів, аспірантів та докторантів кафедри напівпровідникової електроніки. Підготував п’ятьох кандидатів наук і трьох докторів наук.
З 2005 року виконував обв’язки заступника декана, з 2006 року – декана базової вищої освіти, а з 2011 року – заступника директора, декана повної вищої освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG

За вагомий внесок у розвиток науки і системи вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджений такими відзнаками:
Нагрудним знаком “Відмінник освіти України» (2012);
Грамотою Львівської політехніки (2012);
Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2011);
Цінним подарунком (наручним годинником) від Прем’єр-міністра України (2009);
Дипломом Львівської політехніки (2007);
Почесною Грамотою Міністерства освіти інауки України (2008 р.);
Пам’ятним знаком Львівської політехніки (2002).

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: Епітаксійні ферогранатові структури для сенсорів магнітного поля [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Убізський Сергій Борисович ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2001. — 367 арк.
Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Матковський Андрій Орестович, Національний університет «Львівська політехніка».
Був виконавцем, відповідальним виконавцем та керівником низки науково-дослідних проектів фундаментальних та прикладних досліджень, проектів міжнародного науково-технічного співробітництва з Німеччиною, Угорщиною, Польщею, Грецією, Китаєм, Турречини, НАТО.
Член експертної секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації».
Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.
Є членом Українського фізичного товариства, Наукового товариства імені Шевченка, дійсним членом Академії технологічних наук України.
Був членом редколегії та відповідальним редактором Серії «Електроніка» Вісника Національного університету «Львівська політехніка».
Є організатором і головою чотирьох Mіжнародних конференцій «Oxide Materials for Electronic Engineering – Fabrication Properties and Application» (ОМЕЕ–2007, 2009, 2012, 2014) та редактором відповідних видань матеріалів.

Наукові інтереси

  • властивості оксидних матеріалів для пристроїв квантової та оптоелектроніки, магнітних та магнітооптичних перетворювачів фізичних величин, детекторів та дозиметрів іонізуючого випромінювання;
  • процеси синтезу та контрольованої модифікації властивостей матеріалів під впливом термохімічного оброблення та іонізуючого випромінювання;
  • розроблення методів та засобів визначення магнітних та оптичних характеристик матеріалів у формі монокристалів, плівок, кераміки, наночастинок та нанокомпозитів.

Публікації

Опублікував понад 300 наукових праць, дві монографії, десять авторських свідоцтв та патентів, низку науково-методичних видань. Понад 70 статей опубліковані у виданнях, що входять до Core Collection (Web of Science), індексуються у наукометричній базі даних Scopus. Особистий індек Гірша (h-індекс) складає 10 за даними Web of Science та Scopus.

Вибрані публікації

Контакти

пл. Св. Юра 1, Львів, 79013
3-й корпус НУЛП, кімната 314

тел.: +38(032)258-26-96

+38(032)258-26-05

E-mail: ubizskyy@lp.edu.ua