Турковський Володимир Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Турковський Володимир Григорович
Дата народження 27 серпня 1946 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Забезпечення електромаг-нітної сумісності та підвищення ефективності використання електроенергії у мережах енергосистем з дуговими сталеплавильними печами змінного струму
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Турковський Володимир Григорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 27 серпня 1946 року.

За результатами досліджень і розроблення схем електропостачальних дугових сталеплавильних печей захищена кандидатська дисертація

Нагороди та відзнаки

Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного конкурсу» 2006 р.


RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2006 р.)


Основні лекційні курси

Контроль і планування енерговикористання

Наукові інтереси

 • Електромагнітна сумісність у низько­вольтних елек­тричних мережах за несинусоїдністю напруги та шляхи її покращання.
 • Електромагнітна сумісність у низько­вольтних електричних мережах за несиметрією напруги та шляхи її покращання.
 • Сучасні принципи та матеріали термо­модернізації будівель й аналіз економічної ефективності проведення заходів з термомодернізації.
 • Методика розрахунку кондуктивних втрат у зношених теплових мережах та виз­начення економічної ефектив­ності використання труб з ППІ.

Вибрані публікації

 1. Malinowski A.A., Turkovskyi V.H., Muzychak A.Z., Sabat M.B. Generalized approach to modes analysis of modern heat supply systems // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – №1. – с.80-88.
 2. Маліновський А.А. Розвиток методів аналізу й удосконалення режимів систем комунальної теплоенергетики / А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А.З. Музичак // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т.38. – №2. – С.81-90.
 3. Основи використання електричної енергії : навч. посіб. для студ. Напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології»  : у 2 ч. / Михайло Йосипович Олійник, Володимир Григорович Турковський, Нац. ун-т «Львівська політехніка» .– 2-е вид, доп. і перероб.– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010 . Ч. 1 : Основи використання електричної енергії.– 2010.– 186 с.ISBN 966-553-992-6 Ч. 2 : Задачі, приклади розв'язування, завдання для контрольної роботи.– 2010.– 96 с.– Бібліогр.: с. 91-92 . – ISBN 966-553-993-3
 4. Комбіноване формування зовнішніх характеристик установок стабілізації параметрів режиму дугових сталеплавильних печей / А. А. Маліновський, В. Г. Турковський, О. В. Турковський // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2009. - С. 145-148. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. Політехніка» ; № 654). - Бібліогр.: 5 назв.
 5. Турковський В.Г. Турковський О.В. Прикладна математична модель для дослідження періодичних процесів в схемах електропостачання дугових електропечей // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи», 2007, № 596, с. 173-177.
 6. Турковський В.Г. Характеристики динамічних режимів дугових сталеплавильних печей надвисокої потужності. // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. Міжнар. наук.-техн. конф. „Проблеми сучасної електротехніки-2006”, Київ, 2006. Част. 8, с.87-90.
 7. Визначення показників якості електроенергії в електропостачальних симстемах з нестаціонарним навантаженням / В.Г. Турковський, О.В. Турковський // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту : Зб. наук. пр. - Маріуполь, 2005. - Вип. 15, ч. 2: Енергетика. - С. 118-122. -Бібліогр.: 6 назв.
 8. Установка стабілізації струму навантаження/ Номер патенту: 47883/Опубліковано: 15.08.2005/Автори: Жовнір Юрій Михайлович, Турковський Володимир Григорович


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 103

Tел. +38 (032) 258-25-23 ; +38 (032) 258-27-55

Ел. пошта: volodymyr.h.turkovskyi@lpnu.ua