Третяк Корнилій Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Третяк Корнилій Романович
Tretjak.jpg
Дата народження 13 квітня 1958 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Прикладна геодезія»
Науковий ступінь доктор наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Почесні звання Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р. Заслужений діяч науки і техніки України 2018 р.

Третяк Корнилій Романович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Біографія

Народився 13 квітня 1958 р. у м. Львові. Випускник геодезичного факультету (1979). Після закінчення Львівської політехніки за спеціальністю «Прикладна геодезія» розпочав трудову діяльність у стінах рідного інституту в галузевій науково-дослідній лабораторії геодезичного моніторингу та рефрактометрії. Працював інженером, молодшим та старшим наукового співробітником.

1992 року захистив кандидатську дисертацію «Оптимальне проєктування планових геодезичних побудов». Наступного року перейшов на викладацьку роботу на посаду асистента кафедри вищої геодезії та астрономії Львівської політехніки, а протягом 1994—2000 рр. обіймав посади старшого викладача й доцента цієї ж кафедри. 2001 року вступив до докторантури, а через три роки захистив дисертацію «Оптимізація кінематичних геодезичних мереж». Після дострокового завершення навчання в докторантурі він повернувся на кафедру вищої геодезії та астрономії. У 2006 році йому присвоєно вчене звання професора. 2007 року Корнилія Третяка обрано директором Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка».

З 2006 року очолює галузеву науково-дослідну лабораторію геодезичного моніторингу та рефрактометрії.


Професійна діяльність

Голова спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» і 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Заступник голови Галузевої Експертної Ради - 19 «Архітектура і будівництво» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Голова Вченої Ради Інституту геодезії.

Головний редактор наукового журналу «Геодинаміка» (Web of science).

Головний редактор фахового міжвідомчого науково-технічного збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання».

Член редколегії науково-технічних журналів: Reports on Geodesy and Geoinformatics (Web of science), «Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва», «Вісник геодезії та картографії» (фаховий), «Інженерна геодезія» (фаховий).

Науковий консультант проєкту UkrHydroEnergo — Hydropower Rehabilitation Project — Supply and Installation of Internal Permanent Deformation Monitoring System (Identification Number: UHE/T-DAM2-20/09). Виконавець — Leica geosystems (Швейцарія).

Член правління Західного геодезичного товариства УТГК.

Заступник голови Львівського астрономо-геодезичного товариства.

Консультант із питань інженерної геодезії ПАТ «Укргідроенерго».

Керівник проєктів за державним замовленням і понад 150 госпдоговірних тем.

Наукова діяльність

Учасник 8-ї, 10-ї, 18-ї, 19-ї антарктичних експедицій, заснував у районі української станції «Академік Вернадський» високоточну геодезичну мережу. Під його керівництвом проведено два цикли повторних GPS-вимірів на цій мережі, за результатами яких уточнено місцезнаходження тектонічного розлому протоки Пенола та розроблена його геодинамічна модель, визначено локальні швидкості руху земної кори у регіоні архіпелагу Аргентинські острови. Під керівництвом Третяка було встановлено складові векторів зміщень Антарктичної тектонічної плити.

Інший напрям наукових досліджень — визначення та прогноз деформацій інженерних споруд АЕС, ТЕС та ГЕС. Ці пошуки включені до Державної науково-технічної програми (ДНТП 2002) Міністерства освіти і науки України як «Розробка технологій для подовження ресурсу, підвищення рівня безпеки та енергоефективності потужних енергоблоків ТЕС, ГЕС і АЕС».

Опублікував понад 250 наукових праць, чотири монографії,навчальний посібник і підручник, має 8 авторських свідоцтва і патентів.

Web of science ID: B-8678-2018

Scopus ID: 57164002600

Orcid https://orcid.org/0000-0001-5231-3517


Нагороди та відзнаки

Державна премія України в галузі науки і техніки 2015 року — за цикл наукових праць «Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці» (у складі колективу). Указ Президента України від 11 жовтня 2016 року № 440/2016 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року». Заслужений діяч науки і техніки України. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №300/2018 — Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Контакти

79013, Львів, вул. Карпінського, 6, 2-й корпус, кім. 501, тел. (032) 258 26 98; (032) 258 22 34, e-mail: ig.dept@lpnu.ua