Тревого Олена Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тревого Олена Ігорівна
Фото Тревого О.І..jpg
Громадянство Українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів управління змінами та розвитком підприємства, процесно-орієнтоване управління
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Фещур Роман Васильович
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Тревого Олена Ігорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: Економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / Тревого Олена Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 25 с. : рис., табл.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Фещур Роман Васильович, завідувач кафедри технологій управління ІАПО НУ «Львівська політехніка»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Основи економічної теорії
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політекономія

Науково-дослідна робота

Основні напрямки наукових досліджень: управління змінами, процесно-орієнтоване управління, економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних підприємств

Вибрані публікації

Приймала участь в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях організованих за сприяння SCG, CEUME, Tempus Taсis, Peace Corps, British Council, Diamond FMS. Опубліковано 34 наукових праці, серед них: колективна монографія, 12 статей у наукових фахових виданнях України , 3 статті у виданнях, які включені до наукометричних баз даних та виданні іноземних держав, 10 навчально-методичних видань,.

 1. Тревого О.І. Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств/ Швецова М.Б.,Тревого О.І.//Економіка: реалії часу №3(19) – Одеса: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, 2015.- С.91-99.( Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodical Directory, Open Academic Journals Index ).
 2. Тревого О.І. Монографія. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства // А.О. Босак, О.І. Тревого; за ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2015. – 326 с.
 3. Тревого О.І. The development concept of Ukrainian machine-building enterprises / О.І.Тревого // Journal L’Association 1901 “SEPIKE” – Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, LosAngeles, USA, 2014. – Ausgabe 6 – С.180-184(Index Copernicus, Research Bible, Cite Factor Academic Scientific Journals).
 4. Тревого О.І. Розвиток машинобудівних підприємств: сутність, процес і принципи / О.І. Тревого // Міжнародне фахове видання науковий вісник: Вчені записки університету «Крок», №36. – Київ: ВНЗ «Університет економіки та права«Крок», 2014. – С.174-818 (Ulrich’sPeriodicalDirectory, РИНЦ).
 5. Тревого О.І. Особливості економічного оцінювання машинобудівних підприємств у процесі їх розвитку/ О.І. Тревого // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку» № 797. Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 306–315.
 6. Тревого О.І. Енергетична складова економічної безпеки України: стан та перспективи розвитку / М.Б. Швецова, Г.І. Скорик, О.І. Тревого // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. вип. 24.4. – Львів: РВВ НЛТУ, 2014. –– С.303-310.
 7. Тревого О.І. Стан, перспективи та проблеми управління розвитком вітчизняного машинобудування у період виходу із світової економічної кризи / О.І. Тревого, М.Б. Швецова, // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку» № 778. Видавництво Львівської політехніки, 2013. –– С. 128-136. (Особистий внесок автора: здійснено аналітичне дослідження машинобудівної галузі).
 8. Тревого О.І. Основні аспекти впровадження організаційних змін на підприємстві в умовах невизначеного середовища / О.І. Тревого // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 727. Львів, 2012. – С.156–161.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com