Топчій Владислав Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Топчій Владислав Іванович
Foto051To.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 січня1952 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Прикладні задачі моделювання об’єктів простору в середовищі графічного редактора AutoCAD
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Топчій Владислав Іванович — кандидат технічних наук,доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 22 січня 1952 року.

Тема дисертації: ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ І ОХОЛОДЖЕННЯ ПЛОСКИХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ (1987рік).

Навчальнаробота

Методичні розробки — загальна кількість — 13, з них:

методичних вказівок — 9

Наукові інтереси

Прикладні задачі моделювання об’єктів простору в середовищі графічного редактора AutoCAD

Основні публікації

Наукові статті

загальна кількість — 64, авторських свідоцтв — 4, з них:

  1. Калиновський А.О.,Топчій В.І., Калиновська О.П. Вплив геометричного моделювання обладнання та технологічних процесів на собівартість продукції. Харківський держ. Університет харчування та торгівлі. — Харків, 2007.- Вип. 18.-75-76с.
  2. Панкевич Б.В.,Калиновська О.П., Топчій В.І., Бойко О.О. Інноваційні розробки та наукова робота студентів. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 78. —К: КНУБА, 24-28 вересня 2007р. м.Сімферополь —м. Алушта. с.54-58.
  3. Топчій В.І.,Калиновська О.П., Кудлик М.Б. Застосування тривимірної координатної трійки для візуалізації об’єктів простору в AutoCAD. Тези доп. наук. конф. проф-викл.складу ІПМФН-л.: Вид-во НУ ЛП, 2007-с.75.
  4. Березовський М.О.,Романів Р.Б., Топчій В.І., Калиновська О.П., Коник І.В. Відображення просторових об’єктів на екрані комп’ютера. Збірник тез доп. Х Всеукр. студ. наук. техн.конференції, Севастополь 2-5 жовтня: 2007г.- Севастополь: Вид-во СевНТУ,2007.-121-122с.
  5. Метелля О.І., ЧураІ.І., Топчій В.І. Прискорення обробки даних програмно-апаратними методами в комп’ютерній графіці. Збірник тез доп. Х Всеукр. студ. наук. — техн.конференції, Севастополь, 2-5 жовтня: 2007г.- Севастополь: Вид-во СевНТУ,2007.-142-143с.
  6. Анімаційне представлення проектування та складання друкованих плат для навчальних цілей /В. І. Каменецький, І. С. Афтаназів, В. І. Топчій // Графика ХХІ века : тез.докл. ХІІІ Междунар. студен. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 4-8 окт. 2010г. / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2010. — С. 4-5. — Бібліогр.: 3назви.
  7. Застосування метода «камера-ціль» в AutoCAD дляпредставлення об’єктів в перспективі / В. І. Топчій // Дев’ята відкрита науковаконференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 80. — Бібліогр.: 1 назва.
  8. Моделювання процесів поверхневого зміцненнякрупнокаліберних жерл гармат / І. С. Афтаназів, О. Р. Баранецька, В. І. Топчій/ Приклад. геометрія та інж. графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац.ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — Вип. 84. — С. 84-87. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60