Топилко Світлана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Топилко Світлана Ігорівна
Doa TopylkoS.jpg
к арх., доцент
Дата народження 25 листопада 1974 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Поняття краси в естетиці Ренесансу (на прикладі мистецтва )
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, професор Петришин Галина Петрівна (Національний університет «Львівська політехніка»).
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Топилко Світлана Ігорівна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 25 листопада 1974 року

Тема дисертації: Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII століттях [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Топилко Світлана Ігорівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 315 арк.: рис. — арк. 164-184

Науковий керівник — кандидат архітектури, професор Петришин Галина Петрівна (Національний університет «Львівська політехніка»).

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Основи ландшафтознавства і рослинництва
 • Проектування предметного середовища
 • Прикладна перспектива
 • Дизайн ландшафту

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Поняття краси в естетиці Ренесансу (на прикладі мистецтва )

Вибрані публікації

 1. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 212 с.: рис. — Бібліогр.: с. 207-209, в кінці розд. — ISBN 966-553-556-0
 2. Німецько-український термінологічний посібник з історії архітектури та містобудування [Текст] = Deutsch-Ukrainisches terminologisches Lehrwerk zur Geschichte der Architektur und des Städtebaus : близько 5000 термінів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. «Архітектура» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Г. П. Петришин [та ін.] ; за ред. Г. П. Петришин. — Л. : ЕКОінформ, 2006. — 260 с. : іл. — Укр., нім. мовами. — Бібліогр.: с. 256-258 . — 300 экз. — ISBN 996-8628-00-4
 3. Топилко С. Методика мірничого аналізу ренесансних містечок Галичини // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 1999. — № 375. — С.217-219.
 4. Топилко С. До питання розпланування ренесансних містечок Галичини // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 1999. — № 379. — С.190-198.
 5. Топилко С. Вплив античності на формування міста Відродження // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2000. — № 410. — С.46-49.
 6. Топилко С. Закладення та творення просторового укладу ренесансних містечок в Галичині // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2001. — № 439. — С.285-291.
 7. Топилко С. Методологічна послідовність дослідження мілих міст і містечок Галичини, закладених у період Ренесансу // Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування». — Київ, КНУБА, 2001. Вип. № 10. — С.218-222.
 8. Топилко С. Поняття краси в естетиці Ренесансу (на прикладі мистецтва) // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Філософські науки». — Львів, 2003. — № 473. — С.44-50.
 9. Петришин Г., Топилко С. Зміни у планувальній структурі ренесансних містечок Галичини протягом XIX ст. (на прикладі Соколівки) (В:) Збірник матеріалів українсько-польського науково-практичного семінару «Історична, містецька, архітектурна спадщина Жовкви: проблеми охорони, реставрації та використання», 23-24 квітня 1998. — Жовква-Львів, 1998. — С.86-91.
 10. Петришин Г., Топилко С. Деформації планувальної структури пізньоренесансних рільничих містечок (на пр. Лешнева Бродівського р-ну Львівської обл.) (В:) Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції «Охорона історичних культурних ландшафтів», 23-27 вересня 1998. — Львів, 1998. — С.92-94.
 11. Топилко С. Сучасний стан архітектурно-просторового укладу містечок Галичини другої половини XVI-XVII ст. і рекомендації щодо його збереження. (В:) Збірник матеріалів конференції молодих вчених «Архітектура та будівництво третього тисячоліття», 19 грудня 2002. — Київ, 2002. — С.25-27.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 323

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: kafedra.mb@gmail.com