Токарська Антоніна Семенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Токарська Антоніна Семенівна
Токарська1.jpg
д.ю.н., професор
Дата народження 23 травня 1952 р.
Місце народження с. В. Стидин Костопільського р-ну Рівненської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені І.Франка; Львівський юридичний інститут МВС України
Дата закінчення 1975 р.; 2005 р.
Спеціальність журналістика; правознавство
Галузь наукових інтересів філософія права; риторика; теоретико-правові засади функціонування свободи слова; інформаційної деформації і маніпуляції; правова комунікація; юридлінгвістика; мовностилістична культура правника.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, доктор філос.наук Гвоздік О.І.
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії права та конституціоналізму, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Токарська Антоніна Семенівна — доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1975 р. закінчила Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю «журналістика».

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Цьоха Й.Т. на тему «Становлення і розвиток дитячої періодичної преси (1917-1941 рр.)».

У 1994 р. присвоєно вчене звання «доцент».

У 2005 р. закінчила ЛьвДУВС за спеціальністю «правознавство». 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» на тему «Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння». Науковий консультант докторської дисертації доктор юридичних наук проф. Степан Степанович Сливка та доктор філос. наук Гвоздік О.І.) Докторську дисертацію захистила в Київській національній академії внутрішніх справ. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність

Працювала на факультеті журналістики ЛНУ ім. І. Франка на посаді старшого лаборанта, редактора редакційно-видавничого відділу, асистента, доцента кафедри мови засобів масової інформації.

Із 1994 року обіймала посаду завідувача кафедри юридичної лінгвістики Львівського державного університету внутрішніх справ (до 2012р.).

З 2012 року — професор цієї кафедри, згодом — старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії ЛьвДУВС та професор кафедри теорії та історії держави і права.

Авторка та співавторка чотирьох монографій; 18 навчальних посібників і близько 300 наукових праць.

Навчальні курси:

 • філософія права;
 • філософсько-юридична культура наукового тексту;
 • риторика.

Наукова дільність

Наукові зацікавлення

 • філософія права;
 • риторика;
 • історичні та сучасні процеси розвитку правової комунікації.

Вибрані публікації:

 1. Антологія правничої думки в Галичині (1898-1900) / за ред. М. Цимбалюка. Укл. А. Токарська, О. Грищук. Львів : ЛьвДУВС, 2015.Т.1. 437 с.
 2. Антологія правничої думки в Галичині (1901-1939), 2017. Т.2. 420 с.
 3. Актуальні проблеми філософії права : навч. посібник (у співавт. О. Балинська, В. Ященко). Львів : Вид-во Львів.держав.ун-ту внутр.справ, 2017. 636 с.
 4. Комунікативна стратегія законотворчої і законодавчої діяльності : навч.посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 244 с.
 5. Wojna hybrydova: wolnosc slowа сzy wolnocs manipulacji : monograрh. Lwiw, 2019.103 s.
 6. Юридична експертиза конфлікту у судовому процесі : монографія. 2020.184 с. (у співавторстві з І. Козак).
 7. Навчально-методичний посібник із філософсько-юридичної культури наукового тексту. Львів, 2020. 220 с.
 8. Культура фахового мовлення правника : навч.посіб. Львів : Світ, 2003. 312 с.(у співавт. з І. Кочан).
 9. Міжкультурна правова комунікація: до Євро-2012 / за заг.ред. А. Токарської. Львів-Щецін, 2011. 274 с.
 10. Teoretical,Legal and Philosophical Pattern of Citizenship in XXI Century // European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland:Collective monograph.Volume 2. Sandomierz:Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 438-456. (y співавт.з І.Софінською).
 11. Ontology of cood and Evil in the understanding of Great Christian Teachers and Saints // Jornal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020.Volume 23,Issue 5.(у співавт. М. Кельман, В. Вовк та ін.). Scopus.
 12. Цінності та комунікація в сучасній Україні:до питання взаємозв‘язку // Pzeglond Wschodnioeuropejski.2020.T.Xl.#1. S.289-298. (у співавт. з В. Грищук, О. Грищук). Scopus.
 13. Public danger and wrongfulness as important signs of administrative offences related to unauthorized occupation of a land plot // Jornal of Legal,Ehtical and Regulatory Issues. 2020.Vol.23. Issue 2.P.1-6. (у співавт.).Scopus.


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 324

E-mail: Antonina.S.Tokarska@lpnu.ua; 096 48 84 112.